23 Ekim 2020, Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -IV- (çevrimiçi)

Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -IV- başlıklı sempozyum, 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:00-17:00 arası aşağıdaki Youtube hesabı üzerinden canlı yayımlanacaktır.

Sempozyum Yayın Adresi

https://www.youtube.com/iuhfticarethukukuabd

AÇILIŞ KONUŞMALARI (10:00-10:30)

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2019 Yılı Kararları İstatistiği
Prof. Dr. Arslan Kaya
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

1. OTURUM (10:30-11:30)
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mehmet Helvacı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ticari Dava
Prof. Dr. Ali Paslı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Acentelerin Aracılık Ettiği İşlemler Sebebiyle Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumluluğu ve Bu Bağlamda Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi
Dr. Adem Aslan
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

TARTIŞMA (11:30-12:00)

ÖĞLE ARASI (12:00-13:30)

2. OTURUM (13:30-14:30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abuzer Kendigelen
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshinde Fesih Dışındaki Diğer Çözüm Yollarının Uygulanmasında Kararı Veren Mahkemenin Rolü
Dr. Öğr. Üyesi İlhan Yiğit
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Limited Şirketlerde Müdürün Azli
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aydoğan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

TARTIŞMA (14:30-15:00)

ARA (15:00-15:30)

3. OTURUM (15:30-16:30)
Oturum Başkanı: Ahmet Özgan
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı

Zamanaşımına Uğrayan Bonodaki Vade Tarihinin Temel İlişkiye Dayalı Bir Davada Temerrüde Esas Alınamayacağına Dair 2019/1-8 sayılı 25.12.2019 tarihli İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararının Değerlendirilmesi
Ayşe Albayrak Doğan
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

Sınırlı Ayni Hak Sahibinin İzninin Malikin Sigorta Tazminatının Tahsili Talebiyle Açacağı Davaya Etkisi Meselesi
Dr. Öğr. Üyesi M. Halil Çonkar
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

TARTIŞMA (16:30-17:00)

KAPANIŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir