6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu – Gerekçe

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun gerekçesinin yer aldığı TTBB – Zabıt Ceridesi, Türk Ticaret Kanunu Layihası ve Adliye Encümeni Mazbatası (1/150), Devre:X, İçtima:2, S. Sayısı:198 dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir