Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Şubat 2013’de yayınlanan ”Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası” adlı çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI…3
A. GENEL KURUL ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER:..3
1. GENEL KURUL TOPLANTI ÇEŞİTLERİ…3
2. GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERNİN ve ZAMANININ BELİRLENMESİ…3
3. GENEL KURUL GÜNDEMİNİN VE YÖNETİM KURUL KARARININ HAZIRLANMASI…4
4. ÇAĞRILI GENEL KURULA VE PAY SAHİPLERİNE ÇAĞRI- İLAN…5
5. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL…6
6. KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI…6
7. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI…7
8. DENETİM RAPORUNUN HAZIRLANMASI (Varsa)…7
9. HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN HAZIRLANMASI…7
10. BAKANLIK İZNİNE TABİ İŞLEMLER VARSA BAKANLIK İZİNLERİNİN ALINMASI…8
11. İÇ YÖNERGENİN HAZIRLANMASI…8
12. GENEL KURULDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU VARSA TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURULMASI…9
13. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR…10
14. TOPLANTIDA HAZIR BULUNMASI ZORUNLU OLANLAR VE KATILMA HAKKI…10
15. TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI…12

B- GENEL KURUL TOPLANTISINDA YAPILMASI GEREKENLER…14
1- HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNİN İMZALANMASI… 14
2- TOPLANTININ AÇILMASI VE YÖNETİMİ…14
3- TOPLANTININ YÖNETİMİ İÇİN DİVANIN OLUŞTURULMASI…14
4- TOPLANTI GÜNDEMİNİN OKUNMASI… 14
5- TOPLANTI GÜNDEMİNDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVE EDİLECEK HUSUSLARIN TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA GEREKLİ OYLAMANIN YAPILMASI VE GÜNDEMDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVESİNİN SAĞLANMASI…14
6- TOPLANTI GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ …14
7- TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ…15
8- TOPLANTI BAŞKANI,YAZMANI,( seçilmişse.” BAŞKAN YARDIMCISI, OY TOPLAMA MEMURU”) VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ(varsa) TARAFINDAN TOPLANTI TUTANAĞI, HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE DİĞER BELGELERİN İMZALANMASI… 15
9- MUHALEFET ŞERHİ VARSA ŞERH KOYANLARIN TUTANAĞI İMZALAMASI…15
C- GENEL KURUL SONRASI YAPILMASI GEREKENLER…16

Ayrıca bkz. İSMMMO – LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL YOL HARİTASI 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir