Bakanlık Görüşü: Alacakların Sermayeye İlavesi – Ayni Sermaye Niteliği Taşıyan Paylara Değer Biçilmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı: 67300147.431.04/559478/4979 – 5665

Konu: Sermaye Artırımı

Tarih: 15 Temmuz 2013

 

İlgi: 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 127 nci maddesinde; alacakların ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabileceği düzenlenmiş ve Kanunun 342 nci maddesinin birinci fıkra hükmü saklı tutulmuştur. Kanunun 342 nci maddesinin birinci fıkrasında ise; vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun 128 inci maddesine göre alacakların sermayeye ilavesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda Kanunun 342 inci maddesinden hareketle söz konusu payların ayni sermaye niteliği taşıyan bir mal varlığı unsuru olduğunun değerlendirilmesi 343 üncü maddesi uyarınca da bunlara değer biçilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cezmi Gül
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

  1. Vadesi gelmiş Alacakların sermaye olarak konulması hususunda bir sıkıntı yada anlaşılmayacak bir durum yok. Ancak 343 göre (değer biçilmesi)ifadesinden Bilirkişi tarafından hazırlanacak değerleme raporunda (1. Alacakların Gerçekliğinin tespiti 2.342 md.uygunluğunun tespiti 3.Tahsil edilebilirlikleri 4.Tam değerleri (net Bugünkü Değeri)mi? belki) gibi hususların tespit edilmesi/değer biçilmesi yapılacak herhalde.
    Bu hususlarda Bilirkişilerin hazırlayacakları ALACAKLARIN Sermayeye konulması veya sermaye ARTTIRIMIna konu edilmesi hususlarında standart bir rapor tipi mevcut değil. Varsa lütfen paylaşalım. Saygılarımla… Yorum sahibi: İzzet Çevik – 24.07.2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir