Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurmak Zorunda Olan Şirketler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik‘in 32 nci maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulundurmak zorunda olan şirketler şunlardır;

1- Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler

Söz konusu şirketler, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ‘in 5. maddesi uyarınca şunlardır;

 • Bankalar,
 • Finansal kiralama şirketleri,
 • Faktoring şirketleri,
 • Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
 • Varlık yönetim şirketleri,
 • Sigorta şirketleri,
 • Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
 • Döviz büfesi işleten şirketler,
 • Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
 • Ürün ihtisas borsası şirketleri,
 • Bağımsız denetim şirketleri,
 • Gözetim şirketleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
 • Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,
 • Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler

2- Gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan şirketler

3- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketler

4- Yurt dışında genel kurul toplantısı yapacak şirketler

5- Yurt dışında imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapacak şirketler

Yukarıda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir