6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken – Sempozyum – 70 Adet Tebliğ – 10-12 Mayıs 2012

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 10, 11 ve 12 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan

‘‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken’’

adlı sempozyumda sunulacak 70 adet Tebliğ’e ilişkin detaylar ve program  şu şekildedir;

 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NU BEKLERKEN

70 adet Tebliğ

BİRİNCİ SALON: Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu

10 Mayıs Perşembe

09:00-09:30  Açılış Konuşmaları

09:30-11:30      1. Oturum: Ticari İşletme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 1. Ticari İşletme ve Tacire İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Sami Karahan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Ticari Satım Sözleşmelerinde Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Borcu ve Bu Bağlamda TTK. 18/III Hükmünün Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedariki Sözleşmesinde Para Borçlusunun Temerrüdü
  Yrd. Doç. Dr. Ali Dural, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu
  Dr. Murat Topuz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 5. Acentelikle İlgili Hükümlerin Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Ozan Can, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

11:30-11:45 Kahve Arası

11:45-13:30    2. Oturum: Ticari Davalar
Oturum Başkanı: Mahmut Bilgen, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Başkanı

 1. Ticari Davalar ve Delilleri
  Prof. Dr. Seyithan Deliduman, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. İşbölümü İtirazı
  Doç. Dr. İbrahim Ercan, Selçuk Üniversitesi Hukuk  Fakültesi
 3. Yeni TTK Kapsamında Belirsiz Alacak Davaları
  Yrd. Doç. Dr. Müjgan Tunç Yücel, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Şirketlerin Taraf Ehliyeti
  Yrd. Doç. Dr. Serdar Kale, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 Soru-Cevap

 13:30-14:30 Yemek Arası

 14:30-16:15     3. Oturum: Haksız Rekabet
Oturum Başkanı: Levent Yavuz, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Genel İşlem Şartlarına İlişkin Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Gökhan Antalya, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Halleri
  Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet Hükümleri İle Korunması
  Dr. Cahit Suluk, Suluk/Kenaroğlu Hukuk Bürosu
 4. Dürüst ve Bozulmamış Rekabet Kavramı: Amaç ve Korunan Menfaatler
  Dr. Şirin Güven, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 Soru-Cevap

 16:15-16:30 Kahve Arası

 16:30-18:15      4. Oturum: Ticari Defterler Vergi/Muhasebe
Oturum Başkanı: Seyit Çavdar, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı

 1. Yeni TTK’nın Şirketlerin Mali Tabloları Üzerindeki Etkisi
  Prof. Dr. Doğan Argun, Marmara Üniversitesi İİBF
 2. Yeni TTK’nın Vergi Düzenine Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Leyla Ateş, Namık Kemal Üniversitesi İİBF
 3. Yeni TTK ve HMK Çerçevesinde Ticari Defterler
  Dr. Ayşegül S. Huysal, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Ticari Defterlere İlişkin Ticaret Kanunu Hükümlerinin Muhasebe İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi
  Ali Kaya, Marmara Üniversitesi İİBF

Soru-Cevap

11 Mayıs Cuma

09:00-10:45      5. Oturum: Ticaret Şirketleri Genel Hükümler
Oturum Başkanı: Şükrü Saraç, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Ticaret Şirketlerinin Hak ve Fiil Ehliyeti: Ultra Vires’e Veda mı?
  Doç. Dr. Murat Alışkan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Şirket Birleşme ve Devralmalarında Teminat ve Denkleştirme
  Yrd. Doç. Dr. Cahit Ağaoğlu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Bölünmeye Katılan Şirketlerin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırlandırılması
  Yrd. Doç. Dr. Hülya Coştan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 4. Ticaret Şirketlerinde Sermaye Koyma Borcu
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erdem Can, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

10:45-11:00 Kahve Arası

11:15-13:00      6. Oturum: Şirketler Topluluğu
Oturum Başkanı: Abdullah Ergin, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Güven Sorumluluğu
  Prof. Dr. Ahmet Battal, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Şirketler Topluluğunda Karşılıklı İştirak
  Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından “Hâkim Teşebbüs” Kavramı
  Yrd. Doç. Dr. Kaan Susuz, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Şirketler Topluluğunda Denkleştirme
  Yrd. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

13:00-14:00 Yemek Arası

14:00-15:45      7. Oturum: Anonim Şirket Kuruluş
Oturum Başkanı: Murat Kıyak, Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi
  Doç. Dr. Rauf Karasu, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Anonim Şirketlere Getirilebilecek Olan Sermaye Değerleri ve Değer Biçme Prosedürü
  Yrd. Doç. Dr. Özlem K. Coşgun, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Ön Şirket (Vorgesellschaft) ve Hukuki Niteliği
  Yrd. Doç. Dr. Emrullah Kervankıran, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Fikri Mülkiyet Haklarının Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması
  Dr. Seniha Dal, Marmara Üniversitesi İİBF

Soru-Cevap

15:45-16:00 Kahve Arası

16:00-18:00      8. Oturum: Anonim Şirket Kuruluş
Oturum Başkanı: M. Umur Tarhan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Sermaye Şirketi Uygulamasında Yeni Bir Anlayış-Tek Kişilik Anonim Şirket
  Doç. Dr. İbrahim Arslan, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Halka Arz Kavramına yeni TTK’nın Yaklaşımı
  Doç. Dr. Çağlar Manavgat, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Anonim Şirketin Kuruluşundaki Eksikliklerin Hukuki Sonuçları ve Tescilin Sağlığa Kavuşturucu Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Kuruluştan Kaynaklanan Sorumluluk
  Yrd. Doç. Dr. Eda Giray, Marmara Üniversitesi AMYO

12. Mayıs Cumartesi

09:30-11:00      13. Oturum: Anonim Şirket Yönetim Kurulu
Oturum Başkanı: Gültekin Dinç, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı
  Prof. Dr. Hasan Pulaşlı, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Konusunda Karşılaşılabilecek Sorunlar
  Yrd. Doç. Dr. İlyas Çeliktaş, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Devralınamaz Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri
  Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih Doğan, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

11:00-11:15 Kahve Arası

11:15-13:00      14. Oturum: Anonim Şirket Yönetim Kurulu
Oturum Başkanı: Ahmet Tuncay, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları
  Prof. Dr. İsmail Kayar, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Yönetim Kurulu Kararlarının Geçerliliği
  Yrd. Doç. Dr. Tamer Pekdinçer, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Anonim Şirket Yöneticilerinin ve Denetçilerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
  Yrd. Doç. Dr. Hanife D. Koşut, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Şirkete Borçlanma Yasağı
  Prof. Dr. Mustafa Çeker, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

13:00-14:00 Yemek Arası

14:00-15:45      17. Oturum: Anonim Şirket Pay ve Pay Sahipliği Hakları
Oturum Başkanı: Adnan Deynekli, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Yeni Pay Alma Hakkı
  Prof. Dr. Şükrü Yıldız, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Anonim Şirket Pay Sahibinin Haklarına İlişkin Yeniliklerin Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Hayri Bozgeyik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Kaydi Sisteme İlişkin TTK Hükümlerinin Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Mücahit Ünal, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Nama Yazılı Paylara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi
  Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf Akın, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

15:45-16:00 Yemek Arası

16:00-18:00      18. Oturum: Azlık Hakları, Sona Erme, Çıkma-Çıkarma, Uygulama Kanunu
Oturum Başkanı: Kadir Doğan, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Anonim Şirkette Azınlığın Bilanço Görüşmelerini Erteletmesi
  Prof. Dr. Savaş Bozbel, Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi
  Prof. Dr. Ayşe Sümer, Marmara Üniversitesi İİBF
 3. Anonim Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması
  Yrd. Doç. Dr. İrfan Akın, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Limited Şirkette Ortağın Şirketten Çıkarılması
  Dr. Ayşe Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 5. Uygulama Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi
  Dr. Adnan Deynekli, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

İKİNCİ SALON: R SALONU

11 Mayıs Cuma

09:30-11:00      9. Oturum: Deniz Ticareti Hukuku
Oturum Başkanı: Cemalettin Şevli, Denizcilik İstanbul Bölge Müdürü

 1. Gemi, Mülkiyet ve İpotek hakları Kavramlarının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Zehra Şeker Öğüz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Çarter Sözleşmeleri ve Uygulamada Yaratacağı Sorunlar
  Av. Ahmet Çalık, Çalık Hukuk Bürosu/İzmir
 3. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılmasına Dair 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü
  Av. Tevfik Gür, Gür Hukuk Bürosu

Soru-Cevap
11:00-11:15 Kahve Arası

11:15-12:45      10. Oturum: Deniz Ticareti Hukuku
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mesut Önen, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 1. Taşıyanın TTK’ya göre Sorumluluğu
  Prof. Dr. Fehmi Ülgener, Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
 2. Deniz Kazalarına İlişkin Düzenlemeler Göz Önüne Alınarak Alternatif Yargı Yollarının Uygulanması
  Doç. Dr. Pınar Akan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. TTK’da Kılavuzluk ve Kurtarma İlişkisi
  Av. Hasan Hürman, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Baş Hukuk Müşaviri

Soru-Cevap
12:45-14:00 Yemek Arası

14:00-15:45      11. Oturum: Deniz Ticareti Hukuku
Oturum Başkanı: Mustafa Azman, İstanbul Liman Başkanı

 1. Gemi Alacaklısı Hakları
  Prof. Dr. İnci Kaner, İstanbul Üniversitesi E. Öğretim Üyesi
 2. Çatma Hükümlerinin Değerlendirilmesi
  Av. Ergun Ersoy, Ersoy/Bilgehan Hukuk Bürosu
 3. Müşterek Avarya
  Yrd. Doç. Dr. Mehtap Civir, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap
15:45-16:00 Kahve Arası

16:00-18:00     12. Oturum: Deniz Ticareti Hukuku
Oturum Başkanı: A. Albayrak Doğan, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Navlun Sözleşmelerinde Muayene ve İhbar Külfeti
  Prof. Dr. Didem Algantürk Light, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Deniz Yolu ile Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Getirilen Yenilikler
  Yrd. Doç. Dr. İlknur Uluğ Cicim, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Konişmento ve İspat Kuvveti
  Yrd. Doç. Dr. Deniz Güner Özbek, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Garanti Mektubu Karşılığında Düzenlenen Temiz Konişmentolardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu
  Dr. Fevzi Topsoy, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap

12 Mayıs Cumartesi

09:00-11:00      15. Oturum: Sigorta
Oturum Başkanı: H. Gülgün Vuraloğlu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Sigortaya İlişkin Hükümlerin Genel Değerlendirmesi ve Eleştirisi
  Prof. Dr. Samim Ünan, Bilgi Üniversitesi
 2. Zorunlu Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Zarar Görene Karşı İfa Yükümlülüğü
  Yrd. Doç. Dr. Birgül Sopacı Öztuna, Marmara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi
 3. Sigorta Ettirenin Sözleşmenin Yapılmasında Beyan Yükümlülüğü
  Yrd. Doç. Dr. İrem Aral, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Sorumluluk Sigortacısına Zarar Gören 3.Kişi Tarafından Açılan Doğrudan Davalarda Sigortacının İleri Sürebileceği Savunmalar
  Yrd. Doç. Dr. Serdar Acar, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Soru-Cevap
11:00-11:15 Kahve Arası

11:15-13:00      16. Oturum: Kıymetli Evrak ve Taşıma
Oturum Başkanı: Uğur Sayın, 19. Hukuk Dairesi Üyesi

 1. Yeni TTK ve 5941 sayılı Çek Kanunu
  Prof. Dr. Lerzan Yılmaz, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 2. Kambiyo Senetlerinin Şekil Bakımından Geçerliliğine Uygulanacak Hukuk: Tamamlayıcı Kurallarda Vatandaşlık Faktörü
  Yrd. Doç. Dr. Mustafa Erkan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 3. Eşya Taşıma Hukuku Alanında yeni TTK ile Getirilen Yenilikler
  Yrd. Doç. Dr. Burak Adıgüzel, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 4. Hava Taşımacılığında Montreal Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesinin İç Hukuka Etkisi
  Yrd. Doç. Dr. Barış Günay, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 Soru-Cevap

Program Kuralları
Konuşmacılara tanınan süre 20 dakika

Soru-Cevap kısmı için ayrılan süre 20-25 dakika

Kahve molaları: 15 dakika

Yemek arası: 60 dakika

Ticaret Hukuku Günleri IV – 5 Mayıs 2012

İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 

Ticaret Hukuku Günleri IV / 2011-2012 

Yeni Türk Ticaret Kanununun
Tanıtılması ve Değerlendirilmesi

(Paneller Serisi)

Not: 24 Mart 2012 tarihli oturumda 14 Nisan 2012 tarihinde yapılacağı bildirilen toplantı, Doktora Salonu’nun ve amfilerin dolu olması nedeniyle 05 Mayıs 2012 tarihinde yapılacaktır. Oturumda önce 24 Mart 2012 tarihli panele ait tartışmalar tamamlanacaktır.

 

05 Mayıs 2012

Anonim Şirket – Genel Kurul/II

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Helvacı

10:00 – 10:45

Prof. Dr. Arslan Kaya

Pay Sahibinin Bilgi Alma, İnceleme ve Özel Denetim İsteme Hakları

(TK m. 437 – 444)

10:45 – 11:30

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği

(TK m. 445 – 451)

11:30 – 11:45

Ara

 

11:45 – 13:00

Tartışma

Oyun Hukuku-Oyunun Kuralları Var! – Panel 28 Şubat 2012

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ”Oyun Hukuku-Oyunun Kuralları Var!’‘ adlı Panel, 28 Şubat 2012 tarihinde saat 16:30-19:30 arasında gerçekleştirilecektir.

Panel İçeriği şu şekildedir;

 • Dijital Oyun Hukuku – Oyun Sözleşmeleri – Bilgisayar Oyunları ve Fikri Haklar
  Yrd. Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU
  Özyeğin Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi
 • Dijital Oyun Sektöründe Trendler, Eğilimler – Oyun Sektörüne İlişkin Gözlemler ve Tecrübeler
  Barış ÖZİSTEK
  CEO-JoyGAME
 • Sanal Ortamın Gerçek Suçları – Bilgisayar Oyunları ve Bilişim Suçları
  Uğur SEÇGİN
  Kartal Cumhuriyet Savcısı

Panel herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Yer:  Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Altunizade Kampüsü Salon A01.

Panel afişine buradan ulaşabilirsiniz.

Sorumluluk Sigortalarında Yeni TTK Kapsamındaki Değişiklikler Sempozyumu – 21 Şubat 2012

İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu ve Sigorta Hukuku Türk Derneğince düzenlenen “Sorumluluk Sigortalarında Yeni TTK Kapsamındaki Değişiklikler” konulu Sempozyum 21 Şubat 2012 Salı günü saat 9.30-16.00 arasında Orhan Adli Apaydın Konferans Salonunda yapılacak.

İki oturum halinde gerçekleştirilecek oturumda bilim adamları ve uzmanlar konuya ilişkin bildiriler sunacaklar.

Sorumluluk Sigortalarında Yeni TTK Kapsamındaki Değişiklikler
09:30-10:00 Açılış Konuşmaları

Av. İsmail ALTAY
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Sigorta Hukuku Komisyonu Koordinatörü

Av. Sibel AYTEKİN
İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Sigorta Hukuku Türk Derneği

10:00-10:30
Doç. Dr. Kerim ATAMER
Sorumluluk Sigortası Hükümlerinin Hazırlık Süreci ve Kaynakları

10:30-11:00
Av. Nurettin T. GÜLELİ
Sorumluluk Sigortasında Riziko ve Teminatın Kapsamı
(TTK 147314741477)

11:00-11:15 / Kahve Arası

11:15-11:45
Yrd. Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS
Yaşar Üniversitesi
Sorumluluk Sigortalarında Zarar Gören Üçüncü Kişinin Sigortacıyı Doğrudan Dava Etme Hakkı
(TTK 1478)

11:45-12:15 / Değerlendirme & Soru/Cevap

12:15-13:30 / Öğle Yemeği

İKİNCİ BÖLÜM

Oturum Başkanı
Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU
Sigorta Hukuku Türk Derneği

13:30-14:00
Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ
Akdeniz Üniversitesi
Sorumluluk Sigortasında Sigortacının, Sigortalıya Yöneltilen Tazminat Talebine İlişkin Yükümlülük, Hak ve Yetkileri
(TTK 1476, 1479, 1480, 1481)

14:00-14:30
Prof. Dr. Samim ÜNAN
Sigorta Hukuku Türk Derneği
Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı
(TTK 1482)

14:30-14:45 / Kahve Arası

14:45-15:15
Yrd. Doç. Dr. Birgül SOPACI ÖZTUNA
Zorunlu Sorumluluk Sigortaları
(TTK 14831484)

15:15-16:00 / Değerlendirme & Soru/Cevap

Ticaret Hukuku Günleri IV- 18 Şubat 2012

 İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Günleri IV / 2011-2012

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun
Tanıtılması ve Değerlendirilmesi

(Paneller Serisi)

 

Not: Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle

11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilmesi plânlanan toplantı 18 Şubat 2012 tarihine ertelenmiştir.

 

18 Şubat 2012

Şirketler Hukuku – III

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abuzer Kendigelen

 

10:00 – 10:45

Prof. Dr. Mehmet Helvacı

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yönetim ve Temsil

10:45 – 11:15

Tartışma

11:15 – 11:30

Ara

 

11:30 – 12:15

Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

12:15 – 12:45

Tartışma

 

12:45 – 13:30

Prof. Dr. Mehmet Helvacı

Yönetim Kurulu Toplantıları

13:30 – 14:00

Tartışma

Yer: İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitim Seminerleri (Turkcell-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-TOBB İşbirliği İle)

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak ilgili çevreleri bilinçlendirmek amacıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.O.B.B. ve Turkcell işbirliği ile hayata geçirilecek eğitim seminerlerinin ilkini, 8 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 13:30’dan itibaren Turkcell’in buradaki adresinden canlı izleyebilirsiniz.

Canlı yayını ayrıca iPad ve iPhone’larınız üzerinden de izleyebilirsiniz.​​​

Turkcell ve TOBB’dan İşbirliği (Marketing Türkiye Haberi)
Turkcell, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  tarafından düzenlenecek Şirketlere Yönelik Yeni Türk Ticaret Kanunu Eğitim ve Tanıtım Toplantıları’nın teknoloji ortağı olarak bir ilke imza attı: 7 bölgede, 14 ilde gerçekleştirilecek toplantıların ilki, Turkcell-TOBB işbirliğiyle internetten canlı olarak yayınlanacak. Dileyenler video formatındaki içeriklere daha sonra da ulaşabilecekler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun iş dünyasına sunacağı fırsat ve yenilikler ile getireceği yükümlülükler, eğitim toplantılarında derinlemesine ele alınacak. Konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından verilecek eğitimler sayesinde, kanun yürürlüğe girmeden önce şirketlerin gerekli hazırlıkları tamamlayarak rekabette sıkıntı yaşamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. 14 ayrı ilde gerçekleştirilecek eğitim toplantılarının ilki 8 Şubat 2012 Çarşamba günü saat 13:30’da İstanbul Hilton Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve www.turkcell.com.tr/kurumsal adresinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulama ile 81 ilde dileyen herkes bilgisayarlar, tablet cihazlar ya da cep telefonları üzerinden eğitimleri takip edebilecek.

Bakan Yazıcıoğlu: “Bu önemli eğitim faaliyetinin duyurulmasına sağlayacağı katkı için Turkcell’e teşekkür ederim.” Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya özel önem veriyor. Bakan Hayati Yazıcı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkemizde yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli katkı sağlayacaktır. Bakanlığımızın himayesinde ve TOBB ile işbirliği içerisinde Türkiye genelinde 14 ilde yapılacak eğitim toplantılarında, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun iş hayatına getirdiği yenilikler ve yükümlülükler konunun uzmanları tarafından şirketlerimize anlatılacaktır. Bu önemli eğitim faaliyetinin kamuoyuna ve hedef kitleye duyurulmasına sağlayacağı katkı için Turkcell’e teşekkür ederim.”.

Konu ile ilgili Marketing Türkiye’de çıkan haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi Paneli

Ticaret Hukuku Günleri IV-2011-2012

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Tanıtılması ve Değerlendirilmesi 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Ticaret Hukuku Günleri’nin dördüncüsü 17 Aralık 2011 Cumartesi saat:10:00- 13:15 arasında İstanbul Beyazıt’ta bulunan İ.Ü. Merkez binası doktora salonunda gerçekleştirilecektir.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Arslan Kaya’nın yapacağı panel programı aşağıdadır;

”Birleşme”  – 10:00-10:30
Prof. Dr. Mehmet Helvacı/Arş. Gör. Fatih Aydoğan

”Bölünme” – 10:30-11:00
Prof. Dr. Mehmet Helvacı

Tartışma – 11:00-12:00

Ara – 12:00-12:15

”Tür Değiştirme ve Ortak Hükümler” – 12:15-12:45
Prof Dr. Abuzer Kendigelen

Program Afişine buradan ulaşabilirsiniz.