Kanun Kategorisi için arşiv

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu – Gerekçe

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu - Gerekçe

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun gerekçesinin yer aldığı TTBB – Zabıt Ceridesi, Türk Ticaret Kanunu Layihası ve Adliye Encümeni Mazbatası (1/150), Devre:X, İçtima:2, S. Sayısı:198 dokümana buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 6455                                                                                                Kabul Tarihi: 28/3/2013 Resmi Gazete […]

Yorum yok

6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6335 – Kabul Tarihi: 26.06.2012 MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” […]

Yorum yok