Yayınlar Kategorisi için arşiv

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Makaleler, Tebliğler)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu” konulu Sempozyumda sunulan tebliğleri içeren kitap, Vedat Kitapçılık tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Bu kitap, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi […]

Yorum yok

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim – Ender Dedeağaç

Ankara Barosu avukatlarından Av.Ender DEDEAĞAÇ‘ın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. kitabına ilişkin olarak hazırladığı ve Ankara Barosu tarafından yayınlanan  ”6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim” adlı esere buradan ulaşabilirsiniz. Çalışmanın İçindekiler kısmı şu şekildedir; Başlangıç Hükümleri-7 Tacir -23 Ticaret Sicili -37 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı -47 Haksız Rekabet-57 Ticari Defterler […]

Yorum yok

Sirküler: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili ‘‘Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’’ yürürlüğe girdi

Ernst & Young – 10 Ağustos 2012 tarih ve 100 no.lu Sirküler Konu:Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili ‘‘Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’’ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketlerin kâr payı avansı dağıtımın şartları, avansın ödenmesi ve yönetim organının görevlerine ilişkin düzenlemeler 9 Ağustos […]

Yorum yok

Acentelik İle İlgili Yenilikler – Prof. Dr. Arslan Kaya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ticaret hukuku kürsüsü profesörü Prof. Dr. Arslan KAYA’nın, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler”  adlı sempozyumda sunduğu ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliği, ilgili maddelerin altına işlenmiştir. ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliğin işlendiği maddeler; TTK […]

Yorum yok

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010-2011 yıllarında ve şirketler hukukuna yönelik olarak verdiği kararlar arasından seçilen 112 adet kararın özetlenerek ve anahtar kelimeleri çıkarılarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat ile bağlantısı gösterilmek suretiyle derlendiği ”Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I-” adlı kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. […]

Yorum yok

24. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler ve Tartışmalar)

Açılış Konuşması Prof. Dr. Sabih Arkan (Enstitü Müdürü) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Huriye Kubilay Anonim Şirket Genel Kurullarından Önce, İlgili Pay Sahiplerine Hiç veya Usulüne Uygun Şekilde Davet Mektubu Gönderilmemesinin Hukuki Sonucu Nedir? Doç. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun Yargıtay Uygulamasında Koop. K. m. 17 Uyarınca Kooperatiften Ayrılan Ortak ile […]

Yorum yok

Video: Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Mükellefe Etkileri Konferansı – 16 Mart 2012

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU ve TÜRMOB Başkanı YMM Nail Sanlı’nın birer konuşma yaptığı , ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Mükelleflere Etkileri” konulu konferans, 16 Mart 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Aşağıda konferansa ilişkin video yer almaktadır.

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla Dünya Ligine Raporu – Türmob

Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla Dünya Ligine Raporu - Türmob

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından yayınlanan ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla Dünya Ligine Raporu” adlı rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   Raporda; Yeni Türk Ticaret Kanunu neler getiriyor? Türkiye’ye neler kazandırıyor? Hangi yönlerden eleştiriliyor? TÜRMOB Yeni TTK sürecine nasıl hazırlandı? TÜRMOB’un önerileri hakkında bilgiler yer alıyor. Rapor: Yeni Türk Ticaret […]

Yorum yok

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan ”Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III” adlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.       SUNUŞ Türkiye Barolar Birliği, kurulduğu 1969 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere görüş almak isteyen bütün bakanlıklara, yasama aşamasında TBMM Komisyon ve Genel Kurulu’na düşüncelerini demokratik bir ortamda geliştirerek vermiştir. Son zamanlarda bu yöndeki çalışmalar kitap […]

Yorum yok

Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre) – Nihat Taşdelen

Yrd. Doç.Dr. Nihat TAŞDELEN tarafından hazırlamış olduğu ”Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre)” adlı eser Yetkin yayınları tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Limited ortaklık, ticaret ve ekonomi alanında oynadığı roller nedeniyle vazgeçilmeyen bir ortaklık türüdür. Her ne kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited ortaklıkları, tıpkı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi […]

Yorum yok

120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı

120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ”120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı kitapçığa buradan ulaşabilirsiniz.   120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu YENİ TTK’ya göre; anonim şirketler en az kaç kişi tarafından kurulabilecektir? YENİ TTK’ya göre; anonim şirketin sermayesi asgari kaç Türk Lirası olmalıdır? YENİ TTK’ya göre; anonim şirketin kurulabilmesi için hangi Bakanlıktan izin alınması […]

Yorum yok

E-Defter ve Denetim – Uğur Doğan

Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan ile Vergi Sorunları Dergisi’nin gerçekleştirdiği ”E-Defter ve Denetim” başlıklı röportaja ilişkin video aşağıda yer almaktadır.

Yorum yok

Kimler E-Defter Tutacak? – Uğur Doğan

Gelir İdaresi Daire Başkanı Uğur Doğan ile Vergi Sorunları Dergisi’nin gerçekleştirdiği ”Kimler E-Defter Tutacak?” başlıklı röportaja ilişkin video aşağıda yer almaktadır.

Yorum yok

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi – Gelir İdaresi Başkanlığı

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi - Gelir İdaresi Başkanlığı

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi” yayınlandı. 2011 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır. TİCARİ KAZANCIN GERÇEK […]

Yorum yok

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Fikir ve Sanat Eserleri & Endüstriyet Tasarımlar & Patentler ile İlgili Makaleler & Hukuki Mütalaalar & Bilirkişi Raporları) Cilt:II – Hamdi Yasaman

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Fikir ve Sanat Eserleri & Endüstriyet Tasarımlar & Patentler ile İlgili Makaleler & Hukuki Mütalaalar & Bilirkişi Raporları) Cilt:II - Hamdi Yasaman

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi YASAMAN’ın ”Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku (Fikir ve Sanat Eserleri & Endüstriyet Tasarımlar & Patentler ile İlgili Makaleler & Hukuki Mütalaalar & Bilirkişi Raporları ) Cilt: II” adlı eseri Ocak 2012’de Vedat Kitapçılık tarafından yayınlanmıştır. Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalâalar, Bilirkişi Raporları adlı kitabın […]

Yorum yok

Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku – Genel Hükümler, Mal ve Sorumluluk Sigortaları – Işıl Ulaş

Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku - Genel Hükümler, Mal ve Sorumluluk Sigortaları - Işıl Ulaş

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin eski başlanlarından Işıl ULAŞ’ın ”Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku – Genel Hükümler, Mal ve Sorumluluk Sigortaları – 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Göre Yeniden Derlenmiş ve Yazılmış 8. Bası” başlıklı eseri Turhan Kitabevi tarafından Ocak 2012’de yayınlanmıştır. Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Kitap ilk […]

Yorum yok

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı – Erdem Ateşağaoğlu

Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı - Erdem Ateşağaoğlu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’ndan Dr. Erdem ATEŞAĞAOĞLU’nun hazırlamış olduğu ”Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı” adlı eser, On İki Levha Yayıncılık tarafından Ocak 2012’de yayınlanmıştır. Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı adlı bu kitap, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk programı çerçevesinde doktora tezi olarak hazırlanmış ve 01.07.2011 tarihinde […]

Yorum yok

Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu – İsmail Cem Soykan

Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu - İsmail Cem Soykan

İstanbul Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi İsmail Cem SOYKAN’ın hazırlamış olduğu ”Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu” adlı eser, On İki Levha Yayıncılık tarafından Ocak 2012’de yayınlanmıştır. Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ Elinizdeki çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım “Anonim Ortaklıklarda […]

Yorum yok

TÜSİAD Yayını: Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Mayıs 2008’de yayınladığı ”Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru” adlı yayına buradan ulaşabilirsiniz. Yönetim Kurulları’nda İç Denetim Hakkında Sorulması Gereken 12 Soru Yayın İçeriği 1. İç Denetim Faaliyetine Neden İhtiyaç Duyuyoruz 2. İç Denetim, Kuruma Nasıl Ekonomik Fayda Sağlar? 3. İç Denetimin Amaç, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir? 4. İç Denetim Kime Bağlı […]

Yorum yok

Çevrimiçi Kaynaklar

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu – Ernst&Young Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim – Deloitte Yeni Türk Ticaret Kanunu – Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme – PwC  Yeni Türk Ticaret Kanunu – Dünya Değişiyor. Ya Siz? – KPMG Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim – Deloitte Teb Kobi Tv – Türk Ticaret Kanunu Videoları […]

Yorum yok

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri

TBB Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza REİSOĞLU’nun Türkiye Bankalar Birliği’nin 22.10.2011’de Abant’da düzenlediği Konferansta sunduğu “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri” adlı tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerle İlgili Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri  

Yorum yok

Deloitte: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim

Deloitte Türkiye tarafından yayınlanan ”Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Denetim – Geri Sayım Başladı” adlı çalışmanın ticaretkanunu.net’de yayınlanmasını mümkün kılan Deloitte Türkiye’ye ve yönetim kurulu üyesi ve ortağı M.Sait Gözüm’e teşekkür ederiz. Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bağımsız Deneti (Pdf)   

Yorum yok

Deloitte: Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun şirketleri ve ticari işletmeleri nasıl etkileyeceğine yönelik olarak Deloitte Türkiye tarafından yayınlanan ”Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim – İş dünyasında yeni bir pencere açılıyor.” adlı çalışmanın ticaretkanunu.net’de yayınlanmasını mümkün kılan Deloitte Türkiye’ye ve yönetim kurulu üyesi ve ortağı M.Sait Gözüm’e teşekkür ederiz. Çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve […]

Yorum yok

Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler – Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler - Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN

Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Genel Açıklamalar Başlangıç Hükümleri Ticari İşletme Kıymetli Evrak Son (ve Geçici) Hükümler Yürürlük Hükümleri 12 Levha  Yayıncılık A.Ş. İstanbul, Ekim 2011 Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. ÖNSÖZ İlk satırları bu yılın Şubat ayında kaleme alınan, ancak gerçekte Ön-Tasarıdan bu […]

1 Yorum