Limited Şirketler için arşiv

Limited Şirketlerde Online Müdürler Kurulu Toplantısı Yapabilmek İçin Uyulması Gereken Esaslar

Soner Altaş‘ın (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi) “Limited Şirketlerde Online Müdürler Kurulu Toplantısı Yapabilmek İçin Uyulması Gereken Esaslar” başlıklı çalışması İstanbul Barosu Dergisi’nin  Cilt: 89,  Yıl: 2015, Sayı: 3, s. 280-285′de yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Anonim ve Limited Şirket Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu

Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili klavuzlar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanmış olup aşağıda yer almaktadır; Yeni Süreçte Limited Şirket Şirket Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu Yeni Süreçte Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu Ayrıca bkz.Bakanlık tarafından yayınlanan: Anonim ve Limited Şirket Kuruluş Sözleşme Örnekleri  

Yorum yok

Limited Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından Şubat 2013’de yayınlanan ”Limited Şirketler Genel Kurul Toplantısı Yol Haritası” adlı çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz. İÇİNDEKİLER  LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI …3  1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI … 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM …3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ …3 4. VEKALETNAME … 4 5. KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL […]

Yorum yok

Limited Şirket Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun LİMİTED ŞİRKET HÜKÜMLERİ İKİNCİ KİTAP ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Tanım ve Kuruluş A) Kavram (TTK 573) B) Ortakların sayısı (TTK 574) C) Şirket sözleşmesi I – Şekil (TTK 575) II – İçerik 1. Zorunlu kayıtlar (TTK 576) 2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler (TTK 577) 3. Ayni sermaye, […]

Yorum yok

Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunlu

Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunlu

Tüm sermaye şirketlerine elektronik tebligat(e-tebligat) yapılması zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Tebligata İlişkin Yasal Düzenlemeler Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu […]

1 Yorum

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) – Levent Yaralı

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) - Levent Yaralı

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Baskı) – Levent YARALI Yaklaşım Yayıncılık – Nisan 2011 – 832 Sayfa İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Okuyucunun karşısına ilk defa Ağustos 2010’da çıkan “Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu” adlı çalışmanın ilk baskısının yedi ay içerisinde tükenmesi üzerine söz konusu çalışmanın ikinci baskısının yapılması […]

Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (2. Tıpkı Bası) – Levent Yaralı için yorumlar kapalı

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre - Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli)

Limited Şirketler (Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre – Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu limited şirkete ilişkin hükümlerde kapsamlı değişiklikler yapmıştır. Yeni Ticaret Kanununa göre tek ortaklı limited şirket kurulabilecek, genel kurul ve müdürler kurulu toplantıları on line olarak yapılabilecek, limited şirketler küçük, orta büyüklükte ve […]

Yorum yok