Grup İmtiyazının Kabul Edildiği Bankalarda Grup İçindeki Bütün Paylar Nitelikli Pay Sayılır Mı?

Prof. Dr. Tekin Memiş‘in “Grup İmtiyazının Kabul Edildiği Bankalarda Grup İçindeki Bütün Paylar Nitelikli Pay Sayılır Mı?” başlıklı makalesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 2014, Prof. Dr. PEKCANITEZ’e Armağan, C:III, s. 3105-3121’de yayınlanmıştır.

Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu – 27 Kasım 2013

Limited Şirketler Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu – 27.11.2013

Açılış: 09.15-09.40

Prof. Dr. M. Emin ARTUK
(Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Hasan SELÇUK
(Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

I. Oturum – 09.40-11.00

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK

Anonim Şirket ve Limited Şirket Karşılaştırılması
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ

Limited Şirketlerde Kuruluş ve Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR

Esas Sermaye Payının Devri
Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI

Soru/Tartışma

Kahve Arası – 11.00-11.15

II. Oturum – 11.15-12.35

Limited Ortaklıkta Yan Edim Yükümlülükleri
Doç.Dr. Sıtkı Anlam ALTAY

Yasal Mal Rejimleri Bakımından Limited Ortaklıkta Pay Sahibinin Durumu
Doç. Dr. Faruk ACAR

Sermaye Şirketlerinde Yönetim Organının Mali Haklarının Vergilendirilmesi
Yrd. Doç. Dr .Bumin DOĞRUSÖZ

Soru/Tartışma

Yemek Arası – 12.35-14.00

III. Oturum – 14.00-15.20

Limited Şirketlerde Müdürlerin Görev Süresi
Prof. Dr. Şükrü YILDIZ

Limited Şirketlerde Ortakların Ayrılması ve Ayrılma Akçesi
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK

Haklı Sebeple Fesih
Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar YILDIRIM
Soru/Tartışma
Kapanış

 

Sempozyum yeri: Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, Reşat Kaynar  Konferans Salonu

Yönetici: Doç. Dr. Murat ALIŞKAN

Sempozyum afişi için burayı tıklayınız.

Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu – İlhan Yiğit

Yrd.Doç.Dr. İlhan Yiğit tarafından hazırlanan “Rekabet İhlâllerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu” adlı eser, Vedat Kitapçılık tarafından yayımlanmıştır. Eser ile ilgili yayımcı sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNSÖZ
“Rekabet İhlâllerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu” konulu doktora tezim, saygıdeğer Hocalarım Prof. Dr. Abuzer Kendigelen (Danışman), Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Prof. Dr. Arslan Kaya, Prof. Dr. Aydın Gülan ve Prof. Dr. Tekin Memiş’ten oluşan jüri heyeti önünde savunulmuş ve başarılı bulunmuştur. Kitap haline getirilmesi aşamasında söz konusu olan tezlerin savunulduğu gibi aynen yayınlanması ilkesi, tarafımızca da gözetilmiş ve çalışmamız bu haliyle okuyucuların değerlendirmesine arz edilmiştir.

Bir doktora tezinin kabul edilmesi anına kadar birden çok süreç vardır. Tez konusunun seçimi, üzerinde düşünülmesi, ilgili kaynaklara ulaşılması ve okunması, taslak bir içindekiler metninin çıkarılması, bir plâna bağlı olarak konuların yazılması bunlardan birkaçıdır. Bunlar, tezin yazım aşamasında yazarın (veya adayın) üstlendiği, zahmetli ve zaman alan bir evredir. Ancak, bir teze asıl değerini veren kısım ise, başta danışman olmak üzere tez jürisinde bulunan Hocaların çok değerli katkılarıdır. Bu nedenle her tezde, birden çok kişinin emeği ve katkısı vardır. Şüphesiz ki hayat, bir ilişkiler yumağıdır ve bu ilişkilerden bazılarından vazgeçilerek, hayatımızda yer alan diğer insanlardan fedakârlık istenerek doktora tezi yazılabilmektedir. Dolayısıyla akademik hayat yanında, özel hayatın da katkısı olmaksızın bir doktora çalışması ortaya çıkarılamaz düşüncesindeyim.

Bu baptan olmak üzere, ilk olarak hiçbir zaman hakkını ödeyemeyeceğimi bildiğim sayın Hocam Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’e, kelimelerin tarif edemeyeceği bir şekilde teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, tez konusunun düşünce olarak ortaya çıkmasından, tezin son noktasının konulmasına kadar geçen bütün süreçte, son derece sabırlı ve özverili olarak bana yol gösterici ve katkı sağlayıcı olmuştur. Hocam, bilimsel çalışmalardaki hassasiyeti ve titizliği ile bilimsel yazım ve araştırma konularında çok şey öğretmiştir. Bu önsözün yazılması sırasındaki en çok zorlandığım husus, sayın Hocam’a teşekkürlerimi nasıl sunacağım ve hakkını hangi şekilde helal ettireceğim noktasında olmuştur. Sözcüklerin tükendiği ve düğümlendiği bu yerde sayın Hocam’ın engin hoşgörüsüne sığınıyor ve hakkını helal etmesini istiyorum. Hocam, lütfen en iyi dileklerimi ve saygılarımı kabul ediniz.

Sayın Hocam Prof. Dr. Mehmet Helvacı, meselelere ilk olarak olumlu, sonrasında da farklı bir bakış açısıyla bakabilmenin bir timsali olarak akademik hayatta her zaman yol göstericidir. Kendisinden öğrenmeye çalıştığım bu iki ilke, tezimin yazım sürecinde bana hep yardımcı olmuştur. Akademik hayat haricinde bütün sorunlarımı dinlediği ve yardım ettiği, bana her zaman çok faydalı tavsiyelerde bulunduğu, geleceğimi de düşünüp yardımlarını esirgemediği için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Hocam, lütfen hakkınızı helal ediniz.

Sayın Hocam Prof. Dr. Arslan Kaya, tezin yazım sürecinde çok önemli katkılarda bulunmuştur. Hocam, her zaman olduğu gibi meselenin özüne girerek teze genel bir bakış açısı getirmiş, bunun haricinde özellikle üç katı tazminatında harç sorununu yazmam hususunda bana yol gösterici olmuştur. Sayın Hocam’a engin hukuk bilgisini esirgemediği için şükranlarımı sunuyorum. Hocam, lütfen kabul ediniz.

Sayın Hocam Prof. Dr. Tekin Memiş, tezimi en ince noktasına kadar okumuş ve eleştirileriyle çok değerli katkılarda bulunmuştur. Hocam, hiçbir zaman kısıtlamasında bulunmaksızın bana kapılarını açmış, güler yüzünü esirgememiştir. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Sayın Hocam Prof. Dr. Aydın Gülan, tezin idare hukuku boyutunda meselelerin nasıl anlaşılması gerektiği konusunda yol gösterici olmuştur. Tez jürimde yer aldığı ve katkılarını esirgemediği için kendisine çok teşekkür ederim.

Sayın Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, yüksek lisans tez danışman¬lığımı üstlenmiş, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı kürsüsünün o zamanki anabilim dalı başkanı olarak akademik bütün çalışmalarımızı yakînen takip etmiş, maddî ve manevî olmak üzere bütün desteğini üzerimizden esirgeme¬miştir. Sayın Hocam, hoşgörünün en üst düzeyde nasıl gösterileceğini bize her zaman kendi hayatından tecrübe ettirmiştir. Kendisinin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimin bilincindeyim.

Sayın Hocam Prof. Dr. Ömer Teoman, benim gözümde akademik hayatta titizliğin ve çalışkanlığın nasıl olabileceğini gösteren Hocalarımdandır. Kendisine yardımları için teşekkür ederim.

Ayrıca teşekkür etmem gerekenlerden birisi de Hocam Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın’dır. Beni sabırla dinlediği ve yorumlarıyla yol gösterdiği için kendisine müteşekkirim. Bu minvalde anmam ve teşekkür etmem gereken bir diğer isim ise değerli arkadaşım Dr. Fatih Aydoğan’dır. Kendisi, en zor anlarımda ilaç gibi gelen manevi desteğini hiçbir zaman esirgememiştir.

Tezin yazım süreci, uzun ve zahmetli bir zaman dilimine yayılmaktadır. Bu zaman zarfında ortaya konulan emeklerin tamamı, yine yazarın kendisine ait değildir. Bu bağlamda olmak üzere öncelikle, tezin yazımında, bana rahat bir çalışma ortamı sağlayan ve büyük fedakârlıklarda bulunan eşim Esra’ya teşekkür ederim. Sevgili eşim, gerçekten sevginin ve sabrın en üst düzeyini bana karşı göstermiştir. Tez çalışmalarını sürdürürken, dünyadaki en tatlı şey olarak bize misafir gelen ve kendisinin melek olduğuna inandığım çok sevgili oğlum Mehmet İrfan’a da bana sevinç kaynağı olduğu için borçluyum. Nihayet bu günlere gelmemde desteklerini esirgemeyen, hiçbir zaman katkılarım ödeyemeyeceğim annem Dürdane Yiğit ve babam Mehmet Yiğit’e minnettarım.

Yard. Doç. Dr. İlhan YİĞİT
(Temmuz 2013, İstanbul)

GİRİŞ
Etkin bir rekabet politikasının iki önemli sütun üzerine oturtulduğu söylenebilir. Bunlar kamu hukuku yaptırımları ile özel hukuk yaptırımlarıdır. Tazminat davaları, özel hukuk yaptırımları içerisinde önemli bir yer tutar; çünkü, bunlar sadece zarar görenlerin zararlarının giderilmesine hizmet etmemekte, aynı zamanda rekabet ihlâlleri üzerinde caydırıcı bir etkiye de sahip olmaktadırlar. Bu haliyle tazminat davaları, modern rekabet hukukunun vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadır. Bunun nedenlerinden birisi de, rekabet otoritelerinin rekabet ihlâllerini önlemede ve cezalandırmada yetersiz kalacağı yönündeki inanıştır. Rekabet otoritelerinin rekabet ihlâllerine gerektiği gibi müdahale edemediği ve etkin bir yaptırım uygulamadığı durumlarda özel hukuk alanındaki sonuçlar daha da önem kazanacaktır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK), serbest rekabet ortamını korumak amacıyla (RKHK 1) getirilmiş bir kanundur. Dolayısıyla Kanun’da öngörülen hükümlerin bu amaca hizmet ettiği söylenebilir. Bununla birlikte, RKHK’nın amacının sadece serbest piyasa ekonomisinde geçerli olan rekabetin korunması olduğunu söylemek mümkün değildir. Gerçekten RKHK 56 vd. hükümlerinde, “Rekabetin Sınırlanmasının Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları” kısım başlığıyla, rekabetin tesisi amacına ek olarak kişilerin de korunmasına yönelik düzenlemeler yer almaktadır. Buradan yola çıkarak, serbest piyasada geçerli olan rekabetin, aynı zamanda özel hukuk kişilerine, rekabet ihlâlinde bulunanlara karşı, tazminat davası açına hakkı verilmesi yoluyla da korunmak istendiği gibi bir sonuca varmak mümkündür. Dolayısıyla, RKHK 56 vd. hükümlerinde yer alan özel hukuk alanındaki sonuçlar, Kanun’da yasaklanan ihlâlleri belirten RKHK 4, 6 ve 7 ile bunların yaptırımlarını düzenleyen RKHK 9, 11, 16 ve 17 hükümleri kadar önem taşımaktadır. Anılan nedenle, bu derece önem taşıyan özel hukuka ilişkin sonuçların ayrı bir tezde incelenmesi gerekmiştir.

RKHK 56 vd. hükümlerine bakıldığında, özel hukuk alanındaki sonuçların, hukukî işlem şekline bürünmüş sözleşme veya kararların geçersizliği ile tazminat sorumluluğu olmak üzere iki koldan ele alındığı görülecektir. RKHK 56’da, rekabet ihlâlinin sözleşme veya karar şeklinde ortaya çıkması durumunda, bunların geçersiz olacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

RKHK 56’nın kapsamı, geçersizliğin türü, doğurduğu diğer hukukî sonuç¬lar1, tezimizin kapsamı dışında kalmaktadır.

Tezimizin konusunu ise RKHK 57 ila 59 hükümlerinde düzenlenen, rekabet ihlâli dolayısıyla zarara uğrayanların açacakları tazminat davaları oluşturmaktadır. Avrupa Birliğinin İşleyişine Dair Anlaşma’da (ABA) yer almayan bu hükümlerin, Amerikan rekabet hukukundan esinlenerek Kanun’a alındığı söylenebilir. “Tazminat Hakkı” kenar başlıklı RKHK 57’de Kanun’un 4 ve 6. maddelerine aykırı davrananların, bu nedenle doğan zararlardan sorumlu olacağı; “Zararın Tazmini” kenar başlıklı RKHK 58’de hangi tür zararların tazmin edileceği ve medeni ceza niteliğindeki üç katı tazminat müessesi; RKHK 59’da ise, RKHK 4/II ve III’e paralel olarak, uyumlu eylemin ispatında getirilen kolaylık ve rekabet ihlâllerinin her türlü delille ispatlanacağı düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere, RKHK 59’un ispata ilişkin getirdiği hüküm haricinde, RKHK’da tazminat sorumluluğu sadece esas bakımından ele alınmış; bununla birlikte tazminat davalarında ortaya çıkabilecek usule ilişkin sorunlara ise hiç değinilmemiştir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, Kanun’un amaçlarından birisi de rekabet ihlâlleri dolayısıyla zarara uğrayanların, zararlarının giderilmesi suretiyle korunmasıdır. Dolayısıyla hükümlerin bu amaca hizmet edecek şekilde yorumlanması ve uygulanması lâzımdır. Tazminat davaları bakımından, hangi zararların tazmin edilebilir olduğu ile tazminat davalarında ispat, zamanaşımı ve davacı ile davalı sıfatı en öne çıkan hususlardandır. Görüldüğü üzere, tazminat davalarında (private enforcement) esasa ilişkin olanların yanında usule ilişkin sorunların da önemi büyüktür. O halde tezimizin esasa ilişkin ve usule ilişkin sorunlar bağlamında ele alınması mümkündür.

Soruna bu açıdan yaklaşıldığında, öncelikle hangi tür ihlâllerin rekabet hukuku bakımından tazmin edilebilir olduğu tartışılmalıdır. Bu husus daha çok, RKHK 7’de yer alan birleşme ve devralmaların tazminat borcu doğurup doğurmayacağı meselesiyle ilgilidir. Bu belirleme yapıldıktan sonra, rekabet ihlâllerinin hangi hâllerde söz konusu olacağı belirlenmelidir. Şüphesiz ki bu inceleme, hangi durumda bir teşebbüs davranışının rekabet ihlâli oluşturacağının ortaya konulmasıyla ilgilidir. Anılan nedenle, hukuka aykırılık kısmında RKHK 4 ve 6’ya aykırılık hâlleri, tezimizde incelenmiştir. Tazminat sorumluluğu için hukuka aykırılığın yanında, kusur ve illiyet bağının varlığı da gerekmektedir. Özellikle kusur bakımından, RKHK’da bir kusursuz sorumluluğun yer alıp almadığı tartışılmalıdır.

Esasa ilişkin sorunlardan bir diğeri ise hukuka uygunluk sebebinin bu¬lunup bulunmadığıdır. Şüphesiz ki, hukuka aykırılığı gideren hukuka uygunluk sebeplen, rekabet ihlâli dolayısıyla açılan tazminat davalarında da uygulama alanı bulabilecektir. Bununla birlikte konu, tezimizde rekabet hukuku boyutlu olarak ele alınmış ve RKHK 5’te düzenlenen “muafiyet” kurumunun özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Rekabet ihlâlleri dolayısıyla açılan tazminat davalarında esasa ilişkin sorunların yanında, usule ilişkin olanlar da son derece önem arz etmektedir. Bunlardan birisi de hem rekabet ihlâlinin varlığını hem de zararın varlığı ile miktarını ispattır. Bu tür davaların belki de bel kemiğini ispat meselesi oluşturmaktadır. Gerçekten de bir yandan rekabet ihlâllerini tespit etmenin güçlüğü, diğer yandan delillerin çoğunluğunun davalıların elinde bulunması ispat sorununu daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirmektedir. Bu noktada, RKHK 4 ve 59, uyumlu eylem bakımından bir karine getirerek, davacılara ispat kolaylığı sağlamıştır. Ancak, diğer rekabet ihlâlleri bakımından ispat güçlüğü varlığını devam ettirmektedir. Dolayısıyla HUMK (HMK) hükümlerinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, ispat hususunda yaşanan güçlüklerin aşılmasına çalışılmalıdır. Usule ilişkin sorunlardan bir diğeri de, zamanaşımı süresinin ne kadar olacağı ve hangi tarihten itibaren başlayacağıdır. Bu minvalde değerlendirilmesi gereken son husus ise, tazmin edilebilir zarar kavramıyla alakalı olmakla birlikte, kimlerin davacı sıfatına sahip olacağıdır. “Rekabet ihlâllerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen herkes, uğradıkları zarar dolayısıyla tazminat davası açabilecek midir?” sorusu, üzerinde çok tartışılan bir konudur.

Rekabet ihlâlleri dolayısıyla tazminat davalarında esasa ve usule ilişkin sorunların çıkabileceği yaklaşımı çerçevesinde tezimiz bölümlere ayrılmıştır. Bu bakış açısından olmak üzere, birinci bölümde hukuka aykırılık, kusur ve uygun illiyet bağı hususları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise rekabet hukuku bakımından ele alınması gereken hukuka uygunluk sebebi olan muafiyet kurumu incelenmiştir. Nihayet son bölümde usule ilişkin sorunlar ele alınmıştır. Son bölümde davacı ve davalı sıfatı, tazminat davalarının tâbi olacağı zamanaşımı süresi ve bunun başlangıcı, danışıklı ilişkilerin, zararın miktarının ve varlığının, uygun illiyet bağı ile kusurun nasıl ispat edileceği hususları üzerinde durulmuştur. Tezimiz son olarak Sonuç bölümüyle bitirilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA ÖNGÖRÜLEN VE TAZMİNATI GEREKTİREN HÜKÜMLER

I. HUKUKA AYKIRILIK VE RKHK 7’NİN TAZMİNAT
BORCU DOĞURUP DOĞURMAYACAĞI SORUNU 5
II. REKABETİ SINIRLAYICI DANIŞIKLI İLİŞKİLER 9
A. Anlaşmalar 14
B. Uyumlu Eylemler 22
C. Teşebbüs Birliği Kararları ve Eylemleri 35
D. Danışıklı İlişkilerin Genel Değerlendirilmesi 38
III. DANIŞIKLI İLİŞKİLERİN HUKUKA AYKIRILI OLMALARININ KOŞULU: REKABETİN OLUMSUZ ETKİLENMESİ 44
A. Rekabetin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Sınırlandırılması….45
1. Rekabetin Yatay ve Dikey Sınırlanması 47
a. Zorunlu Yan Sınırlamalar 55
b. Damşlıklı İlişkinin Bütün Olarak Ele Alınması 58
c. Her İki Yaklaşımın Birlikte Değerlendirilmesi 59
2. Per se ve Rule of Reason (Haklı Sebep) Doktrinleri 62
3. De Minimis (Hoşgörülebilirlik) Kuralı 70
4. Danışıklı İlişkinin Amacı veya Etkisi 75
a. Amaç Bakımından Değerlendirme 77
b. Etki Bakımından Değerlendirme 80
B. RKHK 4’te Sayılan Rekabeti Sınırlayıcı Danışıklı İlişkiler 83
1. Fiyat ile Alım- Satım Şartlarının Belirlenmesi 84
2. Piyasaların Paylaşılması ve Kontrolü 90
3. Arz ve Talebin Konrol Edilmesi 98
4. Rakiplerin Faaliyetlerinin Zorlaştırılması, Yeni Gireceklerin Engellenmesi (Dışlayıcı Uygulamalar) 100
5. Ayrımcılık 106
6. Ek Yükümlülükler Koymak 113
IV. HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI
A. Hâkim Durum 122
B. Hâkim Durumun Tespit Edilmesi 123
1. Teşebbüsün ve Rakiplerinin Pazar Payı 125
2. Giriş Engelleri 127
a. Doğal Giriş Engelleri 129
b. Suni Giriş Engelleri 129
3. Teşebbüsün Davranışı 133
C. Birlikte (Kollektif) Hâkim Durumda Bulunma 134
D. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Hâlleri 138
1. Dışlayıcı (Rekabet Karşıtı) Kötüye Kullanma Hâlleri 142
a. Dışlayıcı Fiyat Uygulamaları 143
i. Yıkıcı Fiyat 143
ii. İndirim ve Primler 150
iii. Ayrımcı Fiyatlandırmalar 157
b. Ürün Vermeyi Reddetme 162
c. Bağlayıcı Anlaşmalar 166
d. Başka Bir Piyasada Rekabeti Bozma 171
e. Ayrımcılık 173
f. Üretim, Pazarlama ve Teknik Gelişmenin Kısıtlanması 176
2. Sömürüye Dayalı Kötüye Kullanma Hâlleri 178
a. Genel Olarak 178
b. Aşırı Fiyatlandırma 179

İKİNCİ BÖLÜM

RKHK’DA ÖNGÖRÜLEN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ

I. KANUNÎ DÜZENLEME 189
II. MUAFİYET TÜRLERİ 190
A. Bireysel Muafiyet 190
B. Grup Muafiyeti 192
III. MUAFİYET ŞARTLARI 193
A. Ekonomik veya Teknik Gelişmenin Sağlanması 193
B. Tüketicinin Ekonomik ve Teknik Gelişmeden Yarar Sağlaması 196
C. Rekabetin Gereğinden Fazla Sınırlanmaması 198
D. İlgili Piyasada Rekabetin Ortadan Kalkmaması 200
IV. DANIŞIKLI İLİŞKİLERİN KURULA BİLDİRİLMESİ 202
V. MUAFİYET KARARI 205
A. Muafiyet Kararının Hukukî Niteliği ve Doğurduğu Etkiler 205
B. Muafiyet Kararının Başlangıcı ve Süresi 207
C. Muafiyet Kararını Vermeye Yetkili Makam 207
VI. MENFÎ TESPİT KARARI 208

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAZMİNAT SORUMLULUĞUNUN DİĞER ŞARTLARI

I. REKABETE AYKIRI DAVRANIŞ SONUCUNDA BİR ZARARIN MEYDANA GELMESİ 213
A. Zarar Kavramı 215
B. Zarar Bakımından Çeşitli Ayrımlar 215
1. Fiilî Zarar ve Yoksun Kalınan Kâr (Kazanç) 216
2. Doğrudan Uğranılan Zarar ve Yansıma Zarar 219
3. Doğrudan Zarar ve Dolaylı Zarar 220
4. Mevcut Zarar, Müstakbel Zarar, Muhtemel Zarar 221
5. Maddî ve Manevî Zarar 222
C. Zararın Tespiti 223
1. Zarar Miktarının Takdiri 224
2. Zarar Miktarının Hesaplanması 226
a. Fiilî Zarar Miktarının Hesaplanması 228
b. Aşırı Fiyatlandırmada Zarar Miktarının Hesaplanması 229
i. Yarda (Yardstick) Yöntemi 232
ii. Önce ve Sonrası (Before and After) Yöntemi 233
c. Dışlayıcı Uygulamalarda Zararın Hesaplanması 236
i. Önce ve Sonrası Yöntemi 237
ii. Yarda Yöntemi 239
iii. Piyasa Payı Yöntemi 239
d. Piyasa Dışına İtilmede Zararın Hesaplanması 241
e. Piyasaya Girişin Engellenmesinde Zararın
Hesaplanması 242
f. Yoksun Kalınan Kazancın Hesaplanması 243
3. Zararın Miktarını Tayinde Esas Alınacak Tarih 245
4. Denkleştirme (Yararların Mahsubu) 246
D. Tazminatın Tayini 247
1. Tazminatın Gayesi 248
2. Tazminat Tarzım Tayin 249
a. Nakden Tazmin 249
b. Aynen Tazmin – Sözleşme Yapma Zorunluluğu 250
3. Tazminat Miktarını Tayin 260
4. Üç Katma Kadar Tazminat 261
a. Amacı ve İşlevi 262
b. Üç Katına Kadar Tazminata Yöneltilen Eleştiriler 266
c. Uygulama Alanı 271
d. Şartlan 273
e. Hesaplanması 275
f. Talep Edebilecekler 277
g. Hafif İhmâlde Zarardan Fazlasına Hükmedilme Olanağı 278
h. Üç Katına Kadar Tazminatta Harç Sorunu 279
II. KUSUR 280
A. Genel Olarak 281
B. Rekabet Hukukuna Dayalı Tazminat Sorumluluğunda Kusurun Şart Olup Olmadığı 282
III. ZARAR İLE REKABETE AYKIRI DAVRANIŞLAR ARASINDA UYGUN İLLİYET BAĞININ BULUNMASI ….285

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAZMİNAT DAVALARINDA USULE İLİŞKİN SORUNLAR

I. TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI 289
A. Davacı Sıfatı 291
1. Sorumluluğun Sınırlandırılması (Normun Koruma Amacı Teorisi) 291
2. Yansıma Yoluyla Zarara Uğrayanların Davacı Sıfatı 294
3. Rakiplerin ve Zararın Yansıtıldığı Kişilerin Davacı Sıfatı 295
4. İhlâlde Yer Alanların Davacı Sıfatı 302
5. Grup Davaları 305
B. Davalı Sıfatı 311
II.GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 312
A. Görevli Mahkeme 312
B. Yetkili Mahkeme 315
III. TAZMİNAT DAVASININ TÂBİ OLACAĞI
ZAMANAŞIMI SÜRESİ VE BAŞLANGICI 316
A. BK 60’da Öngörülen Zamanaşımı Süreleri 317
1. Normal Süre 317
2. Azamî Süre 319
3. İstisnaî Süre 319
B. RKHK’ya Dayalı Tazminat Davalarında Zamanaşımının Özellik Arz Eden Durumları 321
1. Ceza Davası Zamanaşımı Sürelerinin Uygulanabilirliği 321
2. Zamanaşımı Süresinin Ne Zaman Başlayacağı Sorunu 326
IV. İSPATA İLİŞKİN SORUNLAR 331
A. Genel İlke 332
B. Hukuka Aykırılığın İspat Edilmesi 334
1. Rekabet Kurulu ile Adliye Mahkemeleri
Arasındaki İlişki 334
a. Konuya İlişkin Yargıtay Kararlan 335
b. Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Durum 338
c. Türk Hukukunda Durum 341
i. Adlî Mahkemelerin Yetkisi 341
ii. Rekabet Kurulu Tarafından Karar Verilmesi Hâlinde 346
iii. Rekabet Kurulu Tarafından Soruşturma Açılması Hâlinde 349
iv. Rekabet Kurulunca Açılmış Bir Soruşturma Bulunmaması Hâlinde 351
2. Delillerin Sunulması 352
a. Genel İlke: Senetle İspat Zorunluluğunun Uygulanmayacağı 353
b. Tazminat Davasında Kullanılabilecek Deliller 354
i. Kesin Deliller 354
ii. Takdirî Deliller 357
c. Delillerin Toplanması 359
C. Zararın ve Miktarının Kanıtlanması 365
D. Nedensellik Bağının Kanıtlanması 368
E. Kusurun Kanıtlanması 368
F. Uyumlu Eylemlerin İspatı ve Özellikle Uyumlu Eylem Karinesi 369
1. Paralel Davranışlar ve Uyumlu Eylemin İspatı 370
2. Uyumlu Eylemin Doğrudan Kanıt Yoluyla İspatlanması 374
a. Bilgi Değişimleri 375
i. Genel Olarak 375
ii. Bilgi Değişimlerinin Uyumlu Eylemin İspatındaki Rolü 377
b. Tavsiyeler 378
c. Kamuya Yönelik Duyurular 380
d. İşbirliğini Gösteren İfadeler 381
e. Toplantılar, Görüşmeler 382
f. Alış ve Satışta Birliktelikler 383
3. Uyumlu Eylem Karinesi 385
4. Davalının Karşı İspat Faaliyetine Girişmesi 393

SONUÇ 395

KAYNAKÇA 403

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Getirdiği Yenilikler Ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Programı

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Getirdiği Yenilikler
Ve Uygulamasının Değerlendirilmesi Programı

 

2 Mayıs 2013
Borsa İstanbul AŞ Konferans Salonu, İstinye

PROGRAM
08.30-08.45 KAYIT

08.45-09.30 AÇILIŞ VE ANA TEMA KONUŞMALARI

 • Av. Fikret DURAN-Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı
 • Prof.Dr.Ahmet Nuri CERANOĞLU -Doğuş Üniversitesi Rektör Vekili
 • Dr. M. İbrahim TURHAN-Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr.Vahdettin ERTAŞ, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
 • Ali BABACAN, Başbakan Yardımcısı

09.30-10.30: I.OTURUM ŞİRKET FİNANSMANI VE SERMAYE PİYASASI KANUNU

 • Moderatör: Gökay OTYAM – NTV Ekonomi Müdürü
 • Temel KOTİL, Türk Hava Yolları Genel Müdürü
 • Kenan YAVUZ-Socar Türkiye Başkanı(CEO)
 • Abdullah Orkun KAYA,TTNet Genel Müdürü

10.30-10.45 KAHVE ARASI

10.45-11.15 SERMAYE PİYASASI KANUNU GENEL TAKDİMİ

 • A. Kerem ÖZŞAHİN- SPK Hukuk İşleri Daire Başkanı

11.15-12.30 II.OTURUM HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARI NELER BEKLİYOR?

 • Moderatör: Bircan AKPINAR, SPK Başkan Yardımcısı
 • Dr. Harun KILIÇ, KILIÇ & Partners Ortak Avukatlık Bürosu
 • Prof. Dr. Tekin MEMİŞ-Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Av. Ümit İhsan YAYLA, Merkezi Kayıt Kuruluşu Eski Genel Müdür Yrd.

12.30-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ

14.00-15.30 III.OTURUM PİYASALAR VE AKTÖRLER YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA HAZIR MI?

 • Moderatör: Cihat ZAFER-Müsiad Kurumsal İletişim Direktörü
 • Reşat KARABIYIK, Bizim Menkul Değerler A.ŞGenel Md.
 • Dr.Engin KURUN, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür/TKYD Genel Sekreteri
 • Av. Burak K. TANRISEVER- Boğaziçi Avukatlar Derneği/Tanrısever&Mersinoğlu Hukuk B.

15.30-15.45 KAHVE ARASI

15.45-17.00 IV.OTURUM SERMAYE PİYASALARINDA HUKUKA AYKIRILIKLAR, TEDBİRLER VE YAPTIRIMLAR

 • Moderatör: İbrahim PEKER, SPK Başkan Yardımcısı
 • Av. Mehmet GÜN-Gün Hukuk Bürosu
 • Yard. Doç. Dr. Selman DURSUN-İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kürşat YILMAZ, SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı

17.00-17.30 GÜNÜN ÖZETİ-KAPANIŞ KONUŞMASI

 • Dr.Nusret ÇETİN-Sermaye Piyasası Kurulu

15.45-17.00 SERTİFİKALARIN VERİLMESİ-KAPANIŞ

ÖNEMLİ NOT: PROGRAMA KATILMAK İÇİN KAYIT ZORUNLULUĞU VARDIR. KAYIT İÇİN nafideniz@bavder.com.tr ADRESİNE MAİL YAZMANIZ ya da 05548441401 NO’LU TELEFONU ARAYARAK KAYIT OLMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan ”Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III” adlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 
SUNUŞ

Türkiye Barolar Birliği, kurulduğu 1969 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere görüş almak isteyen bütün bakanlıklara, yasama aşamasında TBMM Komisyon ve Genel Kurulu’na düşüncelerini demokratik bir ortamda geliştirerek vermiştir.

Son zamanlarda bu yöndeki çalışmalar kitap halinde de yayımlanmaktadır. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili olarak pek çok kitap yayımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile de aynı yol izlenmiş; Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’nun kitapları yayınlarımız arasında ilgililerin bilgilerine sunulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmek üzere olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği’nce çeşitli üniversiteler ticaret hukuku kürsülerinden
öğretim üyeleri ile üç toplantı düzenlenmiştir.

Prof. Dr. Rıza AYHAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) başkanlığında 25-26 Aralık 2007 tarihlerinde Sapanca’da Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Yadiğar İZMİRLİ (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Nevzat KOÇ (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Huriye KUBİLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Doç. Dr. Mertol CAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Doç. Dr. Tekin MEMİŞ (Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN (Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKDİNÇER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)’in; 17- 20 Ocak 2008 tarihlerinde Ankara’da; Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ); Doç. Dr. Mertol CAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Murat AKIN (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN (Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL ( Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)‘ün; 4-5 Şubat 2008 günleri yine Ankara’da; Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Prof. Dr. Nevzat KOÇ (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Doç. Dr. Mertol CAN (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARSLAN (Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi); Yrd. Doç. Dr. Mürsel BAŞGÜL (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)’ün katılımlarıyla yapılan toplantılar banda alınarak çözümü yapılmış, değerli hocalarımızın denetiminden geçerek yayınlanmaktadır.

Kitabın baş tarafında Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın hazırladığı bir özet yer almaktadır. Kitap TBMM üyeleri başta olmak üzere bütün ilgililere gönderilecektir.

Toplantılara katılan bilim adamlarına, kitabın kısa zamanda hazırlanıp ilgililere gönderilmesine katkıda bulunanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Av. Özdemir Özok
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Batider İçindekiler Listesi – 1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1

 

BANKA ve TİCARET HUKUKU DERGİSİ

(BATİDER)

1961 Cilt: I sayı:1 – 2011 Cilt: 27 sayı: 1

İçindekiler Listesi

Hazırlayan: Ebru Tekci, BTHAE Kütüphanesi

BATİDER Cilt 1 Sayı 1 Yıl: 1961

1-      Bankaların gayrimenkul ikramiyelerinden doğan ihtilaf hakkında bir karar / Nuşin Ayiter

2-      Mevzuat: 27 Mayıs 1960-14 Aralık 1960 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

3-      Hükmi şahısların anonim şirket idare meclisinde temsili /Tandoğan, Haluk

4-      Temyiz Mahkemesi Hukuk Genel Kurulunun bir kararı dolayısıyla hayat sigortalarında Akdin inikadı sırasındaki ihbar Mükellefiyetine dair / Bozer, Ali

5-      Anonim şirketin murakabesi yolları /Ansay, Tuğrul

6-      Ticari muamelelerin inikadında farklı muamele yapılması yasağı / Wengler

7-      Trafik kanununun hukuki mesuliyete dair hükümlerinde yapılan yeni tadillerin tahlil ve tenkidi / Tandoğan, Haluk

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 2 Yıl: 1961

1-      Kefilin def’i hakları / Reisoğlu, Seza

2-      Türk hukukunda mülkiyeti muhafaza kaydı / Kalpsüz, Turgut

3-      Anonim şirketlerde münferit pay sahibinin umumi heyet heyet kararları aleyhine iptal davası açma hakkı / İmregün, Oğuz

4-      Kambiyo senetlerinde ehliyetten doğan ihtilaflar / Berki, Osman Fazıl

5-      Kitap İncelemesi : Le Contrôleur dans les sociétés Anoymes. yazar: prof. Edouard Folliet /

6-      Mal sigortasında akdin yürürlük tarihini ve sigortacının Mes’uliyetinin başlangıcını tayin eden sigorta mukavelesi hükümleri / Bozer, Ali

7-      İsviçre Federal Mahkemesinin markalar arasındaki iktibasla ilgili kararları /

8-      Temyiz Mahkememizin Markalarla ilgili birkaç kararı /

9-      Anonim şirketlerde sermayenin indirilmesi: (Federal Mahkeme kararı) / Akıntürk, Turgut

10-  Kollektif ortaklık / Tekinalp, Ünal

11-  Trafik Kanununun 54. maddesi ile ilgili bir karar dolayısıyla / Atabek, Reşat

12-  Mevzuat: 15 Aralık 1960-17 Nasan 1961 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

13-  Der Eigentumsvorbehalt im Türkischen Recht / Kalpsüz, Turgut

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 3 Yıl: 1962

1-      Ticari işletme üzerinde Türk ve İsviçre Hukuku bakımından mukayeseli bir inceleme / Bozer, Ali

2-      Cari hesap / Kınacı, Naci

3-      Kooperatif ortaklıklar /  Tekinalp, Ünal

4-       Kararlar (derleme) /

5-       Mevzuat: 18 Nisan 1961-30 ekim 1961 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

6-       Kitap İncelemesi : Türk Mesuliyet Hukuku. yazar: Haluk Tandoğan /

7-       Kitap incelemesi : Cases and materials on Corporations yazar: Ralph J.Baker ve William L. Cary /

8-       Anonim şirketlerde infisahın hukuki neticeleri /  Arslanlı, Halil

9-      İlk riziko sigortası / Atabek, Reşat

10-   Fransız hukukunda ticaret fonu üzerinde ipotek tesisi / Kurtoğlu, Serda

11-  Temliki şirketin iznine bağlı nama yazılı hisse senetleri üzerindeki mülkiyetin devri /  Schucany, Emil

 

BATİDER Cilt 1 Sayı 4 Yıl: 1962

1-      Anonim şirketlerde kârın ihtiyata alınması ve hakkın suistimali /  Belgesay, Mustafa Reşit

2-      Türk ve İsviçre hukukunda mukayeseli olarak akdi mesuliyet ve haksız fiil mesuliyetinin telakuku /  Tandoğan, Haluk

3-      Bankacılıkta risk / Abaç, Sadi

4-      Kefilin rücuu ile ilgili meseleler /  Reisoğlu, Seza

5-      Cezai Şartın hukuki mahiyeti /   Tunçomağ, Kenan

6-      Sosyal sigorta kurumlarının tacir sıfatı /  Bozer, Ali

7-      Gayrimenkul satışıda satış bedelinin hakiki değerden aşağı gösterilmesi /   Akıntürk, Turgut

8-      Kararlar (Derleme) /

9-      Mevzuat: 1 Kasım 1961-22 Mayıs 1962 tarihleri arasındaki Bankacılık ve Ticaret Hukuku ile ilgili Mevzuat Sistematik olarak sunulmuştur /

10-   İflas davası /  Kuru, Baki

11-   Limited şirketler hukukuna genel bakış /  Arslanlı, Halil

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 1 Yıl: 1963

1-      Fransız hukukunda otomobiller üzerinde rehin tesisi /  Kurtoğlu, Serda

2-      The control of formation of corporations in Turkey: General Remarks /  Ansay, Tuğrul

3-      Bankaların cari hesap suretiyle ikrazat mukavelelerinin hukuki mahiyeti hakkında içtihad notu /  Tandoğan, Haluk

4-       Yargıtay ticaret dairesinin bir kararı dolayısiyle /  Bozer, Ali

5-       Hissedarlık haklarının kullanılması konusunda yapılan anlaşma /  Gürdoğan, Burhan

6-      Kararlar (Derleme) /

7-       Mevzuat: 23 Mayıs-12 Aralık 1962 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

8-       Kitap İncelemesi : Doç Dr. Oğuz İmregün : Anonim şirketlerde pay sahipleri arasında umumi heyet kararlarından doğan menfaat ihtilafları ve bunları telif çareleri / Ansay, Tuğrul

9-       İcra iflas takiplerinde borçlunun tamamen veya kısmen aczini tespit eden vesikalar /  Gürdoğan, Burhan

10-   Karşılıksız çek /   Yüksel, Ali Sait

11-   Anonim şirketlerde umumi heyet kararlarının iptali /  Akıntürk, Turgut

12-   Ticari mümessil tarifinde şahsi unsur / Birsel, Mahmut Tevfik

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 2 Yıl: 1963

1-      İstihsal organlarının yaptıkları sigorta prim tahsilatı cari hesap sözleşmesine konu teşkil edebilir mi? /  Bozer, Ali

2-      Mevzuat: 13 Aralık 1962-15 Haziran 1963 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılık ile ilgili Mevzuat sistematik olarak sunulmuştur

3-      Kararlar (Derleme) /

4-      Katalog Detayları Görüntülemesi

5-       Yabancı markaların Türkiye’de himayesi (Bir yargıtay kararı dolayısıyla) /  Ansay, Tuğrul

6-       Türk Ticaret Kanunu’nun limited şirketlere dair 520. maddesi hükümleri /  Arslanlı, Halil

7-       Muhammen kıymetli sigorta /  Atabek, Reşat

8-      Birleşik Devletler’de şirket müdürlerinin ve idarecilerinin sorumluluğu / Conard, Alfred F.

9-       Adi ve ticari satım sözleşmelerinde satıcının malı verme borcunu yerine getirmekte direnmesi ve bunun sonuçları /  Olgaç, Senai

10-  Anonim şirketlerde hissedarlara müteallik rekabet yasağı ve sır saklama mükellefiyeti /  Even, Sevin

11-  Anonim şirketlerde genel kurul tutanaklarının imzalanması /  Bozer, Ali

12-   Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararı dolayısiyle /  Reisoğlu, Seza

13-  İlaca ihtira beraatı verilmeyeceği hakkındaki yargıtay kararının incelenmesi /  Birsel, Mahmut Tevfik

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 3 Yıl: 1964

 1. Kooperatif şirket umumi heyetlerinde ortakların temsili /  Tandoğan, Haluk
 2. Ticaret ortaklıklarında kefalet / Sengir, Turgut
 3. 1962 yılında yayınlanmış borçlar hukuku ile ilgili Yargıtay kararları /  Tunçomağ, Kenan
 4. Alacağın rehinle temin edilmiş olmasının takip tarzına tesirleri /  Guisan, François

sigortacının rücu hakkı /  Bozer, Ali

 1. Kararlar (derleme) /
 2. Mevzuat: 16 Haziran 1963-5 Şubat 1964 tarihleri arasındaki tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /
 3. Anonim şirket idare meclisi kararlarının iptali meselesi /  Ansay, Tuğrul
 4. Ticari satışlarda satıcının malı teslim borcuna yerine getirmemesinin sonucu tazminatla sorumluluğu ve zararın hesabındaki usuller /  Olgaç, Senai
 5. Ticari işlere ilişkin faiz hükümlerine toplu bir bakış /  Bozer, Ali
 6. Trafik Kazalarında zarar görenlerin himayesi /  Adal, Erhan
 7. Yargıtay genel kurullarında reform meselesi /  Bilge, Necip

 

BATİDER Cilt 2 Sayı 4 Yıl: 1964

 1. Fransız Hukukunda kredi teminatı olarak ticari işletmenin rehni / Özsunay, Ergun
 2. Avrupai tipte bir şirkete dair /  Vasseur, Michel
 3. Alman-Türk hukukunda müşterek kusurlu çatmanın hukuki sonuçları /  Çelik, Nuri
 4. Banka kavramı ve bankaların sınıflandırılması /  Birsel, Mahmut Tevfik
 5. Satım akdinde satıcının temerrüdü /  İşeri, Ahmet
 6. Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı’nın beliren yönleri /  Tekinalp, Ünal
 7. İflasa tabi şahıslar /  Sengir, Turgut
 8. Bankaların murakabesinden dolayı devletin sorumluluğu /  Kurtoğlu, Serda
 9. Kararlar (derleme) /
 10. Mevzuat: 6 Şubat 1964–5 Temmuz 1964 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /
 11. Ticaret hukuku öğretimi üzerinde bazı düşünceler /  İmregün, Oğuz

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 1 Yıl: 1965

Reisoğlu, Seza İş (hizmet) akdi yönünden borçlar kanunu ile iş kanunları arasındaki münasebetler /

Olgaç, Senai İsbat hukuku yönünden ticari defterler /

Uluç, Mehmet R. İtalyan Hukukunda çekin cezai himayesi /

Oğuzman, M. Kemal İktisadi devlet teşekkülleri ve karma ekonomi teşebbüslerinde çalışan personelin hukuki durumu /

Ayiter, Kudret İktisadi devlet teşekkülleri hakkında 440 sayılı kanun ve anonim şirketler bakımından getirdiği yeni problemler /

Tandoğan, Haluk Anonim şirket idare meclisi azalarına karşı açılacak mesuliyet davalarının müruruzamanı hakkında bazı düşünceler /

Tekinalp, Ünal Yeni alman paylar-kanunu tasarısının getirdikleri /

Abaç, Sadi Çeklerde tasdik (Sertifikasyon) ve karşılığın bloke edilmesi

Adal, Erhan Motorlu taşıtın işletilmesi : (Yargıtay Ticaret Dairesi’nin bir kararı dolayısıyla) /

Mevzuat: 6 Temmuz 1964–25 Şubat 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /

 

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 2 Yıl: 1965

Birsel, Mahmut Tevfik İstikrarlı kar dağıtımını temin için ayrılacak yedek akçeler ile idare meclisi azalarının kazanç payları arasındaki ilişki /

Çenberci, Mustafa Hakem ücretlerinin belli edilmesine ilişkin meseleler /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu ve 3005 Sayılı Kanun /

Yüksel, Ali Sait Hesap açılması ve hesapta tasarruf yetkisi /

Brenni, Brenno Atom riski ve sigorta /

Adal, Erhan Mecburi mali sorumluluk sigortası ve kara nakliyatına müteallik karar incelemeleri /

Brunn, Johann Heinrich Avrupa amme intizamı /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerine karşı açılacak mesuliyet davalarında zamanaşımı /

Mevzuat: 26 Şubat 1965–10 Haziran 1965 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Kararlar (derleme) /

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 3 Yıl: 1966

Adal, Erhan İsviçre-Türk mevzuatında hukuki sorumluluk sigortasının kaydettiği son gelişmeler /

Ansay, Tuğrul Anonim şirketlerin ehliyeti, idare meclisinin ibrası, idare meclisinin ibrası, idare meclisi aleyhine mesuliyet davası ve Yargıtay hukuk genel kurulu kararı /

Erem, Faruk Bankalar Kanunu’nun 31. maddesinin Anayasaya aykırılığı meselesi /

Uluç, Mehmet R. Borçlar hukuku açısından akreditif /

Baştuğ, İrfan Kollektif şirketin tasfiyesi, tasfiye memurlarının seçimi ve görevlerinin son bulması /

Tekinalp, Ünal Yeni Alman Paylar Kanunu Tasarısı’nın ortaklığın hesapları konusundaki bazı yenilikleri /

Yörükoğlu, Ömer Hava gemisi kumandanının gemi mürettebatı ve yolcular ile olan amme hukuku münasebetleri /

Çamoğlu, Ersin Anonim şirket idare meclisi üyelerinin umumi heyet kararlarının icrasından doğan mesuliyeti /

Simond, William Sigortacının akdin hazırlayıcı müzakerelerini yapan yardımcısının sigorta ettirene yanlış beyanda bulanmasının hukuki sonuçları /

Tandoğan, Haluk Trafik kazalarında mecburi mali mesuliyet sigortası manevi zararı da karşılar mı? /

Mevzuat: 11 Haziran 1965–15 Ocak 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

 

BATİDER Cilt 3 Sayı 4 Yıl: 1966

Birsel, Mahmut Tevfik Anonim şirketlerde sermaye payını temsil etmeyen senetler /

Domaniç, Hayri Fatura ve ispat kuvveti /

Flattet, Guy Hava hukukunun uluslararası hale konması /

Çelebican, Gürgan Bankalarla ilişkileri bakımından sermaye piyasası /

Adal, Erhan Motorlu taşıtın, hususiyle otomobilin mahiyetinden meydana gelen tehlikenin tayini /

Öztan, Bilge Limited şirkete kayyim tayini /

Öcal, Akar Marka, ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin bir federal mahkeme kararı /

Kararlar (derleme) /

Mevzuat: 16 Ocak 1966–28 Haziran 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat sistematik olarak sunulmuştur /

Katalog Detayları Görüntülemesi

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 1 Yıl: 1967

Ansay, Tuğrul Adi şirket ortaklarının haksız fiilden doğan sorumlulukları /

Altıok, Akın Kontrgarantiye müstenit teminat mektubu muamelelerinin bankalar kanunu muvacehesindeki durumu /

Federal Mahkeme Kararları: Temsilcinin kendi kendisiyle akit yapması /

Özsunay, Ergun Trafik hukukunda araç sahibinin fiil ve davranışlarından sorumlu olduğu şahıslar /

Çenberci, Mustafa Kollektif şirket hangi halde sona ermiş sayılır? /

Ülgen, Hüseyin Ticari defterlerle ispat /

Mevzuat: 29 Haziran–31 Aralık 1966 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 2 Yıl: 1967

Çernis, Volf Denizde yük boşaltmadan doğan alacağın zamanaşımı /

Yüksel, Ali Sait Bankacılık yönünden Avrupa Ekonomik Topluluğu’na aday üyelik statüsü /

Möller, Hans Menfaat ve değerlendirilmesi /

Damcı, Adnan Karayolları trafik kanununa göre hukuki mesuliyet /

İnan, Nurkut Protestoya ilişkin bazı sorunlar /

Tekinalp, Gülören Türk devletler hususi hukukunda gemi alacaklısı hakkının doğuşu ve buna ilişkin problemler /

Federal Mahkeme Kararları: Kooperatif şirketlerde sona erme kararının geri alınması /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran 1967 arasındaki banka ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 3 Yıl: 1968

Ansay, Tuğrul Anonim şirketler ve tatbikat: 1963-1966 arasında verilen mahkeme kararları /

Tekinalp, Ünal İşçi ve müstahdemler yararına yardım akçeleri ve yardım vakıfları /

Çenberci, Mustafa Yeni iş kanunu açısından iş sözleşmesi ve iş hukukuna ilişkin bazı temel düşünceler /

Uğur, Galip Çeşitli kanunlardaki işçi tarifleri /

Kınacıoğlu, Naci Görüldüğünde ödenecek poliçeler /

Ryn, Jean Van Ticaret hukukunda tek taraflı irade beyanıyla bağlantı /

Sengir, Turgut Fransa’da ticaret hukuku alanında önemli bir kuruluş: Fransız Ticaret Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri Genel Konferansı /

Sengir, Turgut İflasın kaldırılması /

Edis, Seyfullah İşveren ve işçi için eşit olmayan feshi ihbar önelleri sözleşmeyle kabul edebilir mi? /

Bozer, Ali Ticaret hukuku alanında son yayınlar /

Karayalçın, Yaşar Mecburi – kanuni yedek akçeler ve kullanılması /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz–31 Aralık 1967 tarihleri arasındaki bankacılık ve ticaret hukuku ile ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 4 Sayı 4 Yıl: 1968

Bozer, Ali Anonim şirketlerde idare meclisi üyelerinin kazanç payları /

Moroğlu, Erdoğan Bonoda imza /

İnan, Nurkut Kıymetli evrak hukukuna ilişkin bazı Yargıtay kararları /

Tandoğan, Haluk Türk hukukunda kira bedelinin sınırlanması ve tespiti /

Öcal, Akar Huzur hakkı /

Adal, Erhan Motorlu taşıt işleticisinin uğradığı zararla ilgili olarak “sorumluluk çatışmaları” /

Uluç, Mehmet R. Kanunlar ihtilafı meselesi açısından ticari hakemlik /

Doğanay, İsmail Temsil ve imza yetkisini haiz banka memurlarının, bu yetkilerinin geri alınması halinde, keyfiyetin ilanı şart mıdır? /

Göğer, Erdoğan Belgeli akreditifin hukuki mahiyeti ve yargıtayın bir içtihadı /

Sengir, Turgut Anonim ortaklıklarda tasfiye işlemlerinin kapsamı /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

Mevzuat: 1 Ocak-30 Haziran 1968 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 1 Yıl: 1969

Doğanay, İsmail Limited şirkette ortağın ana mukavelename ile koymağı taahhüt ettiği sermaye borcu ne zaman muaccel olur? /

Lescot, P. Hâkim aval konusunda bazı görüşler /

Öcal, Akar Mahkeme kararlarında gizli yedek akçeler /

İnan, Nurkut İstirdat davasında isbat yükü – çekin iktisadi niteliği /

Uğur, Galip Türk Hukukunda olağanüstü hallerin grev ve lokavt hakları üzerine tesiri /

Akipek, Jale G. Mülkiyet kavramı üzerine bir inceleme /

Akyazan, Sıtkı Yargıtay Ticaret Dairesi Başkanı Banka Teminat Mektupları /

Koenig, W. Sigorta menfaati ve değerlendirilmesi /

İsviçre Federal Mahkeme Kararları /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Mevzuat: 1 Temmuz 1968–1 Ocak 1969 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 2 Yıl: 1969

Erem, Turgut S. Anonim şirketlerde kar tevzii doalyısıyla pratikte karşılaşılan bazı meseleler /

Akyazan, Sıtkı Karayolları Trafik Kanunu’na göre hukuki sorumluluk /

Doğanay, İsmail Ticari menkul mal alım satım akdinin unsurları ve alıcının mal bedelini ödeme borcu /

Donay, Süheyl Devletler hususi hukukunda şirketlerin tabiiyeti meselesi /

Öztan, Fırat Para değerindeki değişmeler ve sigorta /

Moroğlu, Erdoğan Ticaret ortaklıklarında sermaye olarak taşınmaz mal veya bunun üzerindeki bir ayni hakkın konulması taahhüdü /

Sengir, Turgut Ticari defterlerin isbat kuvveti /

Öztan, Bilge Atatürk’ün bıraktığı İş Bankası hisse senetleri dolayısiyle CHP ve Türk Tarih ve Dil Kurumları arasında çıkan anlaşmazlık ve benzer bir işteki Federal Mahkeme Kararı /

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 1 Ocak–30 Haziran tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 3 Yıl: 1970

Akyazan, Sıtkı 7129 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 50. Maddesine göre munzam teminat müessesesi /

Çenberci, Mustafa Türk Hukuku açısından toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi anayasal mahiyeti ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin bazı sorunlar /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre karada eşya taşınması /

Tesal, Reşat D. Fransız bankacılığı üzerinde hukuk açısından bir inceleme /

Tandoğan, Haluk Yargıtay’ın Bankalar Kanunu md. 50 f. II’ye göre nelerin ön teminat sayılabileceği konusunda içtihadı birleştirme kararı hakkında düşünceler /

Karayalçın, Yaşar Anonim şirket yönetim kurullarında başkanın üstün oyu /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete dair hükümleri yargıtayca nasıl uygulanıyor? /

İlalan, Fuat Akreditif ve kullanılması /

Aybar, Ayhan Sigorta politikası /

Sengir, Turgut Adi ortaklıklarda tasfiye memuru tayini /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

Mevzuat: 30 Temmuz 1969–31 Ocak 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 5 Sayı 4 Yıl: 1970

Domaniç, Hayri Kıymetli evraka bağlanması mümkün hakların haciz kabiliyeti/

Tunçomağ, Kenan İş Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış tüzüklerin kadın işçileri ilgilendiren hükümleri /

Sengir, Turgut Ticari şirketlerde defter yemini /

Even, Sevin Mirasçıların mevduata tasarruf yetkisi /

Öcal, Akar Haksız rekabet hukuku ve ortak pazar /

Baştuğ, İrfan Küçük ve kısıtlıların tacirlik sıfatı /

Kalpsüz, Turgut Poliçelerde ödeme yerinin önemi /

Tandoğan, Haluk Bankaların akdi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi için verdikleri teminat mektupları yüzünden muhataba ödemede bulunmaları halinde lehdara rücu edebilmeleri meselesi hakkında /

Akyazan, Sıtkı Karada ve denizde taşıma akitlerinden doğan alacakların zamanaşımı /

Doğanay, İsmail Anonim şirketlerde daha önce alınmış bir karar olmadan idare meclisi azaları aleyhine açılan davalar için, şirket şirket genel kurulunun sonradan icazet vermesi hali, kararsız olarak açılmış olan davayı mutaber hale sokabilir mi? /

Donay, Süheyl Vekilin talimata uyma ve dürüstlükle hareket etme borcu /

Mevzuat: 1 Şubat 1969–31 Aralık 1970 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 1 Yıl: 1971

Atabek, Reşat Zarar görenin doğrudan doğruya sigortacıya müracaat hakkı /

Escaich, René Avrupa tipi ticaret şirketi bir hayal midir yoksa bir gerçek midir? /

Bozer, Ali Quelques considerations relatives a la nouvelle loi Turque sur les cooperatives et les grandes societes cooperatives /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun ticari defterlerle ilgili hükümleri üzerinde bir inceleme /

Özsunay, Ergun Trafik Hukukunda zarar giderimi sorumlusu olarak işleten (araç sahibi) kavramına ilişkin bazı sorunlar /

Esener, Turhan La Responsabilite de l’employeur en cas d’accident de travail /

Akyazan, Sıtkı Kollektif şirket ortaklarının şirket alacaklarına karşı sorumlulukları /

Çamoğlu, Ersin Limited ortaklığın sermaye alacaklarının haczi /

Mevzuat: 3 Ocak 1971-30 Nisan 1971 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kazanç Paylarına ilişkin Federal Mahkeme Kararları /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 2 Yıl 1971

Akyazan, Sıtkı Ticari temsilcilik ve ticari vekillik banka şube müdürlerinin hukuki durumları ve yetkilerini aşarak limit dışı kredi tahsisleri /

Göğer, Erdoğan İflas alanındaki kanunlar ihtilafı /

Akev, Sahir Talat Faturadan doğan sorumluluk – eksik teselsül /

Çamoğlu, Ersin Yönetim Kurulu üyelerinin genel kurul kararlarının icrasından doğan sorumluluğu konusunda yeni gelişmeler /

Omağ, Semra Banka teminat mektuplarının mahiyeti ve hükümleri /

Doğanay, İsmail Yazılı şekilde yapılması greken gayrimenkul tellallığı sözleşmesinde, her iki tarafın imzalarının birlikte şart mıdır? /

Tekinalp, Ünal Katılma intifa senetleri : (partizipationsschein) /

Türk, Hikmet Sami Mecburi mali sorum sigortası ve izinsiz kullanmalar /

Öcal, Akar Kooperatiflere ilişkin Federal Mahkeme kararları /

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Borçlar Hukuku Kararları 1950/

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 2 Mayıs 1971–30 Ekim 1971 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 3Yıl 1972

Domaniç, Hayri Ticaret Şirketlerinde nev’i değiştirme kabiliyeti ve şekil şartları /

Doğanay, İsmail poliçe ve emre muharrer senet sebebiyle çekilen protestodan doğan hukuki sonuçlar /

Sengir, Turgut Banka teminat mektuplarında bedelin depo edilmesi /

Öcal, Akar Fransız hukukunda hesap denetçilerinin anonim şirketlerin denetlemesindeki rolü /

Karayalçın, Yaşar Kredi düzeninin korunması /

Even, Sevin Zürih Yüksek Mahkemesi Kararı ile İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Akyazan, Sıtkı Tellallık /

Çamoğlu, Ersin Limited ortakların selef sıfatıyla sorumluluğu /

Bürgi, Wolfhart F. İsviçre anonim ortaklıklar hukukunu etkileyen düşüncelerin gelecekteki önemi /

Kararlar (Derleme) /

Mevzuat: 31 Ekim 1971–30 Nisan 1972 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 6 Sayı 4 Yıl 1972

Akyazan, Sıtkı Çekin muhataba ibrazı zorunluğu ve çekten cayma /

Öcal, Akar Anonim şirketlerde denetleme /

Erem, Faruk Hukuk açısından plan kavramı içinde bankacılık /

Ülgen, Hüseyin Anonim ortaklıklarda genel kurul başkanının üstün oyu /

Sengir, Turgut Fikir ve sanat eserleri kanunu yönünden gerçekleştirilme amacıyla verilenartistik fikir /

Mevzuat: 2 Mayıs 1972-31 Ekim 1972 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 1 Yıl 1973

Çernis, Volf Marka ve haksız rekabet hukukuyla ilgili bir dava münasebetiyle ilginç bazı hukuki meseleler /

Öncel, Mualla Yabancı ülkelerde çalışan işçilerin gelir vergisi yükümlülüğü /

Nerad, Hasan Devalüasyon sorunları /

Dural, Mustafa İmkansızlık kavramları ve türleri /

Türk, Hikmet Sami Banka ikramiyeleri /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme Kararları /

Tandoğan, Haluk Satış için bırakma sözleşmesi /

Sengir, Turgut Anonim ortaklıklarda kar payı hakkı /

Doğanay, İsmail Karada eşya taşıma akdinden dolayı tazminata mahkum olan birinci taşıyıcının kendi yerine geçen diğer taşıyıcılar aleyhine açacağı rücu davasının zamanaşımı başlangıcı acaba hangi tarihtir /

Mevzuat: 1 Kasım 1972-11 Nisan 1973 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 2 Yıl 1973

Tandoğan, Haluk La responsabilite civile du banquier droit Turc /

Akyazan, Sıtkı Taahhüt sözleşmelerinde götürü bedel, sabit fiyat, mücbir sebepler, önceden tahmin edilemeyen haller ve bunlardan peşinen feregat hükümleri üzerine bir inceleme /

Domaniç, Hayri Tahvil senetleri /

Dalléves, Louis Avrupa İsviçre Hukukunda anonim şirketler arasında karşılıklı iştirakler /

Troller, Alois İsviçre Hukukunda Know-How’ un korunması /

Uzgören, Nusret 50. yıl ve kooperatifçiliğimiz /

Atabek, Reşat Hayat sigortası ve kredi /

Çağa, Barboras Gemi adamlarının kişilere verdikleri zararlardan donatanın sorumluluğu /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme kararları /

Erem, Faruk Responsabilite penale du banquier /

Berki, Şakir Hakiki ve hükmi şahısların teberrü ehliyeti /

Mevzuat: 12 Nisan 1973–10 Kasım 1973 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 3 Yıl 1974

Akyazan, Sıtkı Tatbikatta banka teminat mektuplarının ortaya çıkardığı çeşitli sorunlar /

Muşul, Timuçin Kambiyo senetlerine dayanan haciz yolu ile takip /

Bruns, Herbert Direkt sigortanın koordinasyonuna mütedair direktiflerin ana esasları ve bu konudaki anlayış /

Steiger, F. von Anonim şirketlerde hisse senetleri üzerinde intifa hakkı bulunması veya bunların rehnedilmiş olması halinde yeni hisse senetleri alma hakkına ilişkin sorunlar /

Zürich Üst Mahkemesi’nin 27 Temmuz 1962 tarihli kararı ve protestodan muafiyet – ibrazdan muafiyet temel borç ilişkisi sebepsiz iktisap konuları /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme karar özetleri (1940–1952) /

Çağa, Barboras Limited şirkette ortaklık payının devri /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

Mevzuat: 11 Kasım 1973–30 Nisan 1974 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 7 Sayı 4 Yıl 1974

Sözer, Bülent Liabilty of the operators of nuclear ships according to Brussels convention, 26 May 1962 /

Öcal, Akar Anonim şirketlerle ilgili Federal Mahkeme kararları (1971–1973) /

Dural, Mustafa Alman Hukukunda sözleşmenin amacının engellenmesi ve sözleşmenin amacına erişilmesine ilişkin görüşler /

Erem, Faruk Karşılıksız çek suçunun hukuksal niteliği /

Teoman, Ömer Karar incelemesi (Yargıtay Ticaret Dairesi 25.1.1972 gün, E. 71/4832, K. 72/356) /

Akyazan, Sıtkı Türk Ticaret Kanunu’nun 137. maddesinin anlam ve kapsamı üzerinde bir inceleme /

Berki, Şakir Türk Medeni Kanununda veraset davalarında zamanaşımı /

Doğanay, İsmail Hayat sigortasında sigorta ettirenin sözleşme yapılırken mevcut beyan ve ihbar yükümlülüğünün mahiyeti ve şümulü nedir? /

Mevzuat: 2 Mayıs 1974–3 Kasım 1974 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 1 Yıl 1975

Berki, Şakir Türk Borçlar Kanunu’nda Temsil /

Karayalçın, Yaşar Anonim şirketlerde hukukun birleştirilmesi ve sınırları /

Karayalçın, Yaşar Türk Hukukunda ticaret siciline tescilin etkileri /

Akyazan, Sıtkı Teminat mektuplarında zamanaşımı /

Somuncuoğlu, Ünal Bir Yargıtay kararı incelemesi ve banka teminat mektupları /

Çenberci, Mustafa Sosyal Sigortalar Kanunumuzun temel sorun ve kavramları /

Öcal, Akar Anonim şirketlerde beyaza yetki sorunu /

Yasaman, Hamdi Hizmet markaları /

Karayalçın, Yaşar Les frontières de l’unification du droit des sociétés anonymes /

Mevzuat: 4 Kasım 1974–31 Mayıs 1975 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 2 Yıl 1975

Atabek, Reşat sosyal güvelik sağlayan müesseselerin karşılıkları /

Avunduk, Ömer Les conditions juridiques des apports et de la distribution des dividences dans les sociétés anonymes multinationales de la communauté economique Européenne /

Karayalçın, Yaşar Türk Hukukunda ticaret siciline tescilin etkileri /

Karayalçın, Yaşar Trafik sigortalarında mali mesuliyet ve sigorta sorunu /

Tekinalp, Ünal Kooperatiflerde açık kapı ilkesine ilişkin yargıtay kararı üzerinde değerlendirme, eleştiri ve görüş /

Somuncuoğlu, Ünal Teyit mektubu ile ilgili bazı sorunlar /

Akyazan, Sıtkı Anonim ortaklıklarda paydaşların müktesip hakları /

Doğanay, İsmail Limited şirketlerde ortaklık payının bir başkasına devredilmesi koşulları nedir? /

Mevzuat: 1 Haziran 1975-31 Ekim 1975 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 3 Yıl 1976

Çağa, Tahir Ödeme emrine itirazın iptali davasına dair /

Birsel, Mahmut Tevfik Anonim şirketlerde tali yüküm /

Çelebican, Gürgan Türkiye’de uygulanan faiz siyaseti üzerine /

Önen, Ergun iflastan sonra konkordato /

Tandoğan, Haluk Uluslararası Ticaret Odası Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “akdi teminatlara (teminat mektuplarına) ilişkin yeknesak kurallar ön tasarısı” hakkında rapor /

Arkan, Sabih İngiliz Hukukunda ortaklık türleri /

Postacıoğlu, İlhan E. Çekin İbrazı ile ilgili bazı problemler /

Kuru, Baki Teminat alacakları için ilamsız icra takibi yapılması /

Mevzuat: 1 Kasım–1975–30 Nisan 1976 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 8 Sayı 4 Yıl 1976

Baştuğ, İrfan Kollektif ortağın kuruluş dönemlerindeki sorumluluğu /

Somuncuoğlu, Ünal 7129 Sayılı bankalar Kanununun 38. maddesi ve kanuna karşı hile /

Tandoğan, Haluk Yürürlüğe girişinin ellinci yılında Türk Borçlar Kanunu hakkında genel bir değerlendirme /

Akyazan, Sıtkı Ticari işletme rehni /

Aytaç, Zühtü Bağlı işletmeler hukuku ve Türk Hukukundaki görünüm /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Mayıs 1976–31 Ekim 1976 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 1 Yıl 1977

Yılmaz, Ejder Olağanüstü durumlarda borçlulara süre verilmesi ve icra takiplerinin durdurulması /

Çağan, Nami Vergi hukuku yönünden para faizsiz – ev kirasız sözleşmesi /

Çevik, Orhan Nuri Ticaret sicili ilanları üzerinde bir inceleme /

Çernis, Volf Hocamız Prof. Hirsch ve bir eserin yeniden doğuşu /

Birsel, Mahmut Tevfik The evolation of international economic order towards the organic consept of law /

Rittner, F. Çok uluslu teşebbüsler ve bir dünya ekonomi hukuku olanakları /

Tandoğan, Haluk Kefelatin geçerlik şartları /

Doğanay, İsmail Türk Ticaret Kanununun (Denizde Çatma) hükümleri üzerinde bir inceleme /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1976–30 Nisan 1977 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 2 Yıl 1977

Çağa, Tahir Enternasyonal deniz hususi hukukunda yeni bazı gelişmeler

Akyazan, Sıtkı Menkul rehninde teslim koşulu ve ayrıcalıkları /

Doğanay, İsmail Sigorta tazminatında kanuni halefiyetin şumulü /

Şimşek, Edip Kambiyo senetlerinde haksız iktisap davası /

İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları, 1951

Sözer, Bülent Milletlerarası hava taşımalarına ilişkin kurallar ve uygulanma şartları /

Arda, Fisun Sermaye piyasasının bankacılık sistemine etkileri /

Kitap incelemesi: Methoden des rechts in vergleichender darstellung, yazar: Fikentscher, W. /

Kitap incelemesi : Transnational Contracts. yazar: George R. Delaume /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 3 Yıl 1978

Sözer, Bülent Hava yolu ile yapılan milletlerarası taşımalarda yolcunun ölümü veya yaralanması sonucunda doğan zararlardan taşıyıcının sorumluluğu /

Kalpsüz, Turgut Hakem kararlarının milliyeti /

Tandoğan, Haluk Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan akdi teminatlara ilişkin tekdüze kurallarla ilgili tasarının son şekil ve bu konudaki düşüncelerimiz /

Derains, Yves Milletlerarası Ticaret Odası hakemlerinin sözleşmelere ilişkin uluslararsı hukukun yaratılmasına katkıları /

Göğer, Erdoğan Birleşmiş milletlerin denizde eşya taşıma hakkındaki 31 Mart 1978 tarihli milletlerarası sözleşmesi (Hamburg kuralları) /

Doğanay, İsmail Hırsızlığa karşı sigorta /

Moroğlu, Erdoğan Bankalar kanununun ödenmiş sermaye tanımının kredi hadleri ve diğer kanuni hadler yönünden anlam ve kapsamı /

Türk, Hikmet Sami İtalyan Hukukunda sigorta ve kredi işletmelerinin birleşmesi /

Kitap incelemesi: Investment insurance in international law. yazar: Theodor Meron /

Mevzuat: 1 Kasım 1977–30 Nisan 1978 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 9 Sayı 4 Yıl 1978

Öztan, Fırat Ticari senetlerde birden fazla lehdar gösterilmesi /

Somuncuoğlu, Ünal Belirsiz zorunlu defterler ve uygulamadaki bazı sorunlar /

Atabek, Reşat Kazaya uğrayan işçinin hizmet akdinin feshi /

Carsten, G. İsveç paylı ortaklıklar hukukunda yeni gelişmeler /

Çağa, Tahir Donatanın sorumluluğu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı /

Arkan, Sabih Türk Ticaret Kanunu’nun taşıma senetlerine ilmuhaberlere ilişkin hükümleri bir inceleme /

Ansay, Tuğrul Amerikan anonim ortaklıklarının içyüzü /

Akyazan, Sıtkı Türk Ticaret yasasında yeralan (cari hesap sözleşmesi) ile banka cari hesapları ve bu hesaplarda uygulanan faiz türleri

Postacıoğlu, İlhan E. İcrada inkar tazminatı üzerine düşünceler ve bazı ihtilaflı noktalar /

Yargıtay kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1978-31 Ekim 1978 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 1 Yıl 1979

Özsunay, Ergun Türk Hukukunda gerçek bir boşluk : yapımcının sorumluluğu /

Aytaç, Zühtü Anonim ortaklık denetçilerinin sır saklama yükümlülüğü /

Kalpsüz, Turgut Bilanço ve oy kullanma esaslarına aykırılık sebebiyle genel kurul kararının iptali /

Tandoğan, Haluk Hukuka aykırılık bağı /

Atabek, Reşat İmalatçının üçüncü kişilere karşı sorumluluğu /

Tekinalp, Ünal Eser sahipleri mesleki birlikleri /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Kasım 1978-30 Nisan 1979 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 2 Yıl 1979

Göle, Celal Anonim ortaklıklarda ticaret bakanlığının izni ve Danıştay /

Yılmaz, Ejder Demokratik Alman Cumhuriyetinde tahkim /

Çağa, Tahir Yine ödeme emrine itirazın iptali davasına dair /

Akıllıoğlu, Tekin Ticaret bakanlığının anonim ortaklık ana sözleşme değişikliğine izninin çıkardığı yönetim hukuku sorunları /

Karayalçın, Yaşar Vakıflarda denetim giderlerine katılma ve bu konuda yargıtay 6. hukuk dairesinin 30.11.1976, Danıştay XII. dairesinin 27.11.1975 tarihli kararları /

Arkan, Sabih Karayolu ile eşya taşımasına ilişkin uluslararası sözleşmenin uygulanma koşulları ve taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin hükümleri (Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmalı bir inceleme) /

Tandoğan, Haluk Tehlike sorumluluğu kavramı ve Türk Hukukunda tehlike sorumluluklarının düzenlenmesi sorunu /

Çağa, Tahir Birleşmiş Milletler denizde eşya taşıma konferansı, 1978 /

Öztan, Fırat Ticari senetlerde imzaların istiklali ilkesi /

Suntekin, Fatih Kanun dışı grevin hukuki sonuçları: karar tahlili /

Postacıoğlu, İlhan E. Borçlunun üçüncü şahsa karşı alacaklarının haczi ile ilgili bazı problemler /

Tekinalp, Gülören Menkul malların alım ve satımı konusunda milletlerarası nitelikli acentalık ilişkisi hakkında konvansiyon hakkında düşünceler /

Mevzuat: 1 Mayıs 1979–31 Ekim 1979 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Kitap İncelemesi: The law of general average and the york antwerp rules. yazar: John Donaldson, C.S. Staughton, D.J. Wilson /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 3 Yıl 1980

Göğer, Erdoğan Denizde eşya taşıma konvansiyonu hakkında genel bilgiler /

Akyazan, Sıtkı Şahıs şirketlerinde ortaklığın feshi ve ortaklıklardan çıkarma /

Atabek, Reşat Şirket paylarının bir kişinin elinde toplanması /

Aydınalp, Sezai Protestonun geçerliliği /

Suntekin, Fatih Sosyal Sigortalar Kanununun 83. maddesi açısından banka teminat mektuplarının durumu /

Fikentscher, Wolfgang İktisadi kontrolün üç fonksiyonu (tekelleri önleme hukuku) /

Aral, Fahrettin Temyiz kudretinden mahrum şahısların hukuki sorumluluğu /

Schmidt, Jean Tarımsal işletmelerin hukuki niteliği /

Kabaalioğlu, Haluk A. Sermaye piyasası hukukunda önemli bir karar: izahname ve ortaklık yöneticileri, aracı kuruluşlar ve denetçilerin sorumluluğu /

Kitap incelemesi: The regulation of take-overs and mergers modern legal studies. yazar: P.L. Davies /

Mevzuat: 1 Kasım 1979-30 Nisan 1980 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kararlar (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 10 Sayı 4 Yıl 1980

Ansay, Tuğrul Almanya’daki Türklerin ticaret yapma hakkı /

Öcal, Akar Fransız mahkeme kararlarında işletme adı /

Tandoğan, Haluk İç ve dış ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanun tasarısı ile ticarette dürüstlüğün korunması hakkında kanun tasarısının tüketicilerin korunması açısından incelenmesi /

Kuru, Baki Anonim şirket genel kurul kararlarının iptali davasında teminat gösterme dava şartı mıdır? /

Postacıoğlu, İlhan E. Ödeme emrine itirazın iptali mevzuunda bazı zaruri açıklamalar /

Kitap incelemesi: The international arbitral process yazar: Gillis Wetter /

Mevzuat: 2 Mayıs 1979–31 Ekim 1980 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 1 Yıl 1981

Kitap incelemesi: Quellen erhöhter gefahr: rechtsvergleichende untersuchungen zur weiterentwicklung der Deutschen gefährdungshaftung durch gesetzliche generalklausel yazar: Michael R. Will /

Tandoğan, Haluk Arsa üzerine inşaat yapma sözleşmelerinde işi tamamlamadan bırakan müteahhidin yapılan kısımla orantılı ücret alması sorunu üzerine görüşler /

Mevzuat: 1 Kasım 1980–31 Ağustos 1981 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

İnan, Ali Naim Açış konuşması /

Tandoğan, Haluk Kamu sektöründe ihaleye çıkarılan işlerde fiyat artırma veya fesih yetkisi veren kararnamelerin idare ve müteahhitler için bağlayıcı olup olmadığı sorunlar /

Karayalçın, Yaşar Kamu kuruluşlarının taraf olduğu istisna akitlerinin kararnamelerle enflasyon şartlarına intibak ettirilmesi ve 1 Nisan 1981 tarihli kararname ile ortaya çıkan bazı sorunlar /

Atabek, Reşat Hasta işçinin ücreti /

Avrupa toplulukları adalet divanının rekabetle ve serbest dolaşımla ilgili bazı yeni kararları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 2 Yıl 1981

Erman, Sahir Karşılıksız çek /

Kalpsüz, Turgut Çek hukukuna ilişkin bazı meseleler hakkında Yargıtay kararlarının tahlili /

İnan, Ali Naim Açış konuşması /

Belgeler: Fransa’da çek ile ilgili yasa metinleri /

Türkiye’de karşılıksız çek suçu ile ilgili kanun tasarısı, teklif ve gerekçeleri /

Tartışmalar: 18 Aralık 1981 Cuma günü yapılan tartışmalar tebliğler: Reha Poroy, Turgut Kalpsüz

Karayalçın, Yaşar Açış konuşması /

Tandoğan, Haluk Sonraki tarihli çekler ve uygulamada ortaya çıkardıkları sorunlar /

İnan, Nurkut Özel hukukta karşılıksız çek /

Poroy, Reha Fransız çek hukukunda gelişmeler /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 3 Yıl 1982

Belgeler: Çekle ödemelerin yaygınlaştırılması ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun taslağı /

Tandoğan, Haluk İstisna akdinde ayıba karşı tekeffülden doğan hakların zamanaşımı /

Ünal, Mustafa Anonim ortaklıklarda yönetim ve yönetim görevlerinin murahhaslara bırakılması /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Friedel, Georges Fransız hukukunda mevduat sertifikaları /

Mevzuat: 1 Eylül 1981–31 Mayıs 1982 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

Öztek, Selçuk Fransız hukukunda oy hakkından yoksun kar payında öncelikli hisse senetleri /

Arkan, Sabih 24.5.1980 tarihli eşyanın değişik tür taşıtlarla uluslararası taşınmasına ilişkin konvansiyon üzerinde bir inceleme /

Tandoğan, Haluk Arsa payı karşılığında kat yapımı sözleşmelerinde işi tamamlamadan bırakan ve temerrüde düşen kusurlu müteahhide karşı geriye etkili fesih hakkının kullanılabileceği hakkında Yargıtay HGK’nun yeni içtihadı /

 

BATİDER Cilt 11 Sayı 4 Yıl 1982

Çetingil, Ergon Müşterek avaryada yeni düzenleme, 1974 York Anvers kuralları

Öcal, Akar Rekabet yasağına ilişkin bazı yeni Fransız mahkeme kararları

Kaplan, İbrahim Hamiline yazılı mevduat sertifikası, isimsiz hesap gizli hesap /

Atabek, Reşat Banka sırrı /

Kaplan, Emine Tuncay Tamamı ödenmemiş hisse senedi sahibinin durumu ve konkordato

Tandoğan, Haluk Tek satıcılık sözleşmesi /

Tandoğan, Haluk Kaçak otomobilin müsaderesi üzerine görüşler /

Doğanay, İsmail Kamu sektörü tarafından ihaleye çıkarılan işlerde fiyat artırma yetkisi veren Bakanlar Kurulu kararnamelerinin bağlayıcı olup olmadığı hususu /

Yargıtay kararları (derleme) /

Mevzuat: 1 Haziran–31 Aralık 1982 tarihleri arasındaki Ticaret Hukuku ve Bankacılıkla ilgili mevzuat /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 1 Yıl 1983

Straus, Joseph Patent literatürü ile ilgili mevcut bilgi iletim olanakları

Somuncuoğlu, Ünal Akreditif işleminde özellikle Türk ihracat mevzuatı açısından yerel (aracı) bankaların ihracatçı karşısındaki hukuksal durumu ve sorumlulukları /

Köteli, Argun Leasing sözleşmelerinin hukuksal ve mali yönleri ile Türkiye’de uygulanabilirliği /

Doğanay, İsmail Fikir ve sanat eserleri kanunu hükümleri bakımından eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kimler kullanır? /

Pulaşlı, Hasan Alman Yüksek İstinaf Mahkemesi kararı: Alman ceza kanununa göre çek kartının kötüye kullanılması /

Arkan, Sabih Yolcu taşımalarında karşılaşılan bazı hukuki sorunlar üzerinde düşünceler /

Kalpsüz, Turgut Müvekkillerine izafeten acentelerine karşı dava açılması ve takip yapılması /

Kararlar (derleme) /

Yargıtay kararları (Derleme) /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 2-3 Yıl 1984

Berki, Şakir Vakıfların devlete faydaları /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

Sözer, Bülent Türk Sivil Havacılık Kanunu’na ilşkin bazı görüşler ve değerlendirmeler /

Guyenot, Jean İmtiyazlı bilgilere sahip olabilen ve bu bilgileri borsada kullanabilen şahıslar : Fransa’da içerden öğrenen veya insider trading /

Yasaman, Hamdi Sınai resim ve modeller /

Hirsch, Alain Ortaklar arasındaki sözleşmelerin icrasında en emin yol: hisse senetlerinin iştirak halinde mülkiyeti /

Hirsch, Alain Karma akit ve adi şirket /

Yargıtay kararları (Derleme) /

Arkan, Sabih Karşılıksız çeki ödeyen bankanın keşideciden talep hakkı /

Kılıçoğlu, Ahmet M. 2918 sayılı yasaya göre motörlü araç işletenin sorumluluğu /

 

BATİDER Cilt 12 Sayı 4 Yıl 1984

Doğanay, İsmail Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında, hakim, müterafık kusurla ilgili takdir hakkını, Medeni Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre mi, yoksa Borçlar Kanunu’nun 44. maddesi hükmüne göre mi kullanacaktır? /

Sözer, Bülent Türk Sivil Havacılık Kanunu’nun hükümlerine göre taşıyanın sorumluluğu/

Atabek, Reşat Uzun süreli sözleşmelerde yeni durumlara uyum /

Yargıtay kararları /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 1 Yıl 1985

Kaplan, İbrahim Eser sözleşmelerinde işin başkasına yaptırılması ve ihale farkı tazminatları /

Franko, Nisim Ticaret şirketlerinde rekabet memnuniyeti /

Kaplan, İbrahim İmalatçının sorumluluğu üzerine düşünceler /

Doğanay, İsmail Yayın yoluyla hakaretten dolayı ceza mahkemesinde mahkum olan kişi hakkında, hukuk mahkemesi, ayrıca manevi tazminata hükmedemez mi? /

Yargıtay kararları (derleme) /

Doğanay, İsmail Sermaye şirketlerinin ve özellikle anonim şirketlerin tabiiyeti /

Hausheer, Heinz Leasing ve kredi teminatı /

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 2 Yıl 1985

Erdem, H. Ercüment Raylar arasındaki kazadan sorumluluk /

Ortan, Ali Necip Teknik, ekonomik ve sosyal ilerleme açısından patent sisteminin yeri /

Atabek, Reşat Banka nezdinde müşterek hesap /

Franko, Nisim Sermaye Piyasası Kanununun yeni bir müessesesi: Menkul kıymetler yatırım ortaklığı /

Türk, Hikmet Sami Sosyal piyasa ekonomisinde rekabetin düzenlenmesi /

Öcal, Akar Avrupa toplulukları adalet divanı kararları /

İsviçre Federal Mahkemesinin anonim şirkete ilişkin yeni kararları /

Yargıtay kararları (derleme) /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta esas sermaye artırımının butlanı davası ve bir aylık hak düşürücü süre /

Göle, Celal Tacir-esnaf ayırımı /

 

BATİDER Cilt 13 Sayı 3-4 Yıl 1986

Kender, Rayegân Çatma hukukunda harp gemileri /

Karadeniz-Çelebican, Özcan Çağdaş mülkiyet anlayışı dolayısıyla Roma mülkiyetinin yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu /

Franko, Nisim Haksız rekabette elde edilmesi muhtemel menfaate hüküm /

Kaner, İnci Türk sivil havacılık kanunundaki hükümlerin ortaya çıkardığı bazı meseleler/

Aytaç, Zühtü Gelir ortaklığı senetlerinin hukuki statüsü /

Turhan, Turgut 10 Haziran 1978 tarihli İsviçre Devletler Özel hukuku Federal kanun tasarısı /

Reisoğlu, Seza Yabancı para üzerinden taahhüt altına girilmesi ve hukuki sonuçları /

Karayalçın, Yaşar “Affidavit” ve Türk hukuku /

Tandoğan, Haluk Eser sözleşmesinde müteahhidin işi yardımcı kişilere, alt müteahhitlere yaptırması, başkasına devretmesi, müteahhitler konsorsiyumu (Joint venture) /

İsviçre Federal Mahkemesinin yeni kararları /

Çağa, Tahir Çatmalarda uygulanabilecek mesuliyet hükümlerine dair /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kuru, Baki İlamsız icrada zamanaşımının ileri sürülmesi /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 1 Yıl 1987

Türk Ticaret Kanununa poliçe ve bonolarda protesto işlemleri ile ilgili bazı hükümler ilavesi hakkında kanun taslağı /

Zarakolu, Avni İsrail’de tarım üretim kooperatifleri: Kibutzlar /

Hirsch, Alain Oyda imtiyazlı hisse senedi ihracına ilişkin bir görüş (çeviri) /

Enstitü haberleri: 1986 Yılı çalışma raporu, 1987 Yılı çalışma programı ve 30. danışma Kurulu Tutanağı /

Dilik, Sait Sosyal güvenlik kavramı /

Çağa, Tahir İflas davalarında depo kararlarına dair /

Dilik, Sait Sosyal sigortalarımız /

Atabek, Reşat Tek ortaklı şirket /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 2 Yıl 1987

Arkan, Sabih Zıya nedeniyle ödenecek tazminatın belirlenmesinde esas alınan değer ve iadesi gereken masraflar /

Kaplan, İbrahim Banka sözleşmesinin yorumu ve tamamlanması /

Bär, Rolf Oyda imtiyazlı hisse senedi ihdas eden sermaye artırımlarında karar yeter sayısı (çeviri) /

Yüksek Mahkeme Kararları /

Öztan, Bilge Kitap tahlili: Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales convention, Milan 1987. C.M. Bianca ve diğerleri /

Atabek, Reşat Sigortacının aczi /

Sözer, Bülent Taşıyanın taşıma sözleşmesinden doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümlere ilişkin bazı meseleler ve görüşler /

Avrupa Toplulukları Adalet Divanının sigortaya ilişkin yeni kararları /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 3 Yıl 1988

Aytaç, Zühtü Banka bonoları ve banka garantili bonolar /

İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Tekinalp, Ünal Evraksız kıymetli evraka veya kıymet haklarına doğru /

Arkan, Sabih Liability of carriers and forwarding agents for loss of damage to goods in Turkey /

Telli, Serap İnternational oil concessions /

Göle, Celal Kambiyo senetlerinde lehdarın belirsizliği /

Arkan, Sabih İpotekli gayrimenkulün sigortalanması halinde alacaklının hukuki durumu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 14 Sayı 4 Yıl 1988

Koral, Rabi Milletlerarası hakem kararlarının tenfizinde karışıklılık unsuru ve Yargıtay XI. Hukuk Dairesinin devrim yaratan kararı /

Hafızoğulları, Zeki 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerin korunması hakkında kanunun 16. maddesinde öngörülmüş olan suçun sınırları /

Kılıçoğlu, Ahmet M. Manevi Tazminatın mirasçılara intikali sorunu /

Arpacı, Abdülkadir Paylaştırmanın kat mülkiyetine çevrilme suretiyle yapılmasına ilişkin bazı önemli sorunlar ve çözüm yolları /

Kumrulu, Ahmet Freedom to provide legal services and present Turkish Legislation in wiev of prospective membership in the EC /

Will, Michael R. Die alternde Schuldrechtsreform /

Will, Michael R. Yaşlanan borçlar hukuku reformu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 1 Yıl 1989

Şenocak, Zarife Borçlar Kanunu’nun 96. vd. ve 194 vd. maddeleri açısından “aliud” un (başka şeyin) teslimi /

Türk, Hikmet Sami Avrupa Toplulukları’nda üyeliğin anayasa ve ortaklıklar hukuku üzerindeki etkisi /

Kendigelen, Abuzer Karayolları Trafik Kanunu mecburi ve ihtiyari mali sorumluluk sigortalarında sigorta süresi içinde sigorta ettirenin ihbar mükellefiyeti ve işletenin değişmesi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Sözer, Bülent Leasing (finansal kiralama) sözleşmelerinde mülkiyet unsuru /

Arkan, Sabih Tüketici kredisi ve uygulaması /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 2 Yıl 1989

Çekle ödemelerin yaygınlaştırılması ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun taslağı /

Yüksek Mahkeme Kararları /

Eroğlu, Sıtkı 3167 sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında kanun ile ilgili olarak T.C. Merkez Bankası açısından uygulamada ortaya çıkan sorunlar, tespit ve öneriler /

Başal, Koparan 3167 sayılı kanun uygulamasında ceza hukuku açısından ortaya çıkan sorunlar /

Özgen, Eralp 3167 sayılı yasa’nın uygulanmasında ceza hukuku açısından ortaya çıkan sorunlar ve öneriler /

Reisoğlu, Seza 3167 sayılı çek yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve öneriler/

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 3 Yıl 1990

Ballar, Suat Medeni, ticari ve mali hukuk yönünden dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri /

Çağa, Tahir Donatanın ek (mülhak) mesuliyeti /

Çağa, Tahir Teminat karşılığında gemi veya yükün serbest bırakılması /

Karayalçın, Yaşar Kanuni yedek akçenin ilk ayrımı açısından safi kar kavramı ve dönem vergi borçları /

Türk, Hikmet Sami Bilim, bilim adamı ve bilgi çağında ticaret ortaklıklarının birleşmesi/

Yargıtay Kararları (derleme) /

Ülgener, M. Fehmi Zaman çarterinde gecikmeden dolayı donatanın sorumluluğu (Off-Hire klozu)

Zarakolu, Avni Ülkemiz bankacılık sektöründe yeni bir gelişme : faizsiz bankacılık /

Kocaman, Arif B. Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği üzerine /

Bahtiyar, Mehmet Akreditif ve milletlerarası özel hukukta doğurduğu sorunlar

Kırca, İsmail Hava yolu ile yapılan eşya taşımaları dolayısıyla düzenlenen hava yük senedinin hukuki niteliği ve ispat fonksiyonu /

 

BATİDER Cilt 15 Sayı 4 Yıl 1990

İsviçre Federal Mahkemesi kararları /

Kaplan, İbrahim Banka gizliliği-bankanın sır saklama borcu /

Kararlar (derleme) /

Karayalçın, Yaşar Avrupa topluluğu – muhasebe hukuku /

Yongalık, Aynur Seyahat çekleri /

Aşçıoğlu Öz, Gamze The ımpact of article 9 of the first council directive on english and Turkish company laws /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 1 Yıl 1991

Karayalçın, Yaşar üst kuruluşlar hukuku /

İsviçre Federal Mahkemesi Kararı /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Budak, Ali Cem İngiliz şirketler hukukunun ana hatları /

Kocaman, Arif B. Teoride ve uygulamada factoring işlemi /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 2 Yıl 1991

Kalpsüz, Turgut Avrupa Topluluğu’nun deniz yolu ile taşımaya ilişkin mevzuatı /

Kocaman, Arif B. İsviçre / Türk hukukunda üçüncü şahıs yararına temlik geçerli sayılabilir mi? /

Kaplan, İbrahim Banka standart sözleşmeleri ve banka genel işlem şartları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Karayazgan, Ahmet Deniz ticaret hukuku alanında navlun (Eşya taşıma ücreti) tespiti /

Ülgener, M. Fehmi Bekleme sürelerinin başlangıcına dair bazı hukuki sorunlar /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 3 Yıl 1992

Çeker, Mustafa Özel hukuk açısından kredi kartı uygulaması /

Erdem, H. Ercüment Milletlerarası mal satım sözleşmeleri hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi) /

Kaner, İnci Birden fazla taşıyıcı tarafından yapılan hava Taşımaları (zincirleme taşımalar)/

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 16 Sayı 4 Yıl 1992

Arkan, Sabih Teminat mektubu veren bankanın hukuki durumu /

Karayalçın, Yaşar Pazar Ekonomisi ve hukuk /

Çetingil, Ergon Alman Deniz Ticaret Hukukunun 1986 yılı reformunda taşıyanın sorumluluğu ile ilgili olarak yapılan değişiklikler /

Bozer, Ali Maastricht Zirvesinden sonra Avrupa Topluluğu /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Karayalçın, Yaşar Türkiye’de üst kuruluşlar alanında yeni gelişmeler “konsolide mali tablolar” /

Can, Mertol Yolcu biletlerinin hukuki mahiyeti /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 1 Yıl 1993

Will, Michael R. 2000 yılına doğru: Alman Medeni Kanunu’nun revizyonu /

Will, Michael R. Verso il 2000: revisione dello BGB ? /

Hromadka, Wolfgang Avrupa Topluluğunda iş hukuku /

Hromadka, Wolfgang Arbeitsrecht in der EG /

Karayalçın, Yaşar İsviçre Borçlar Kanunu’nda anonim şirketler hukuku alanında yapılan değişiklikler /

Kararlar (derleme) /

Kitap incelemesi: Le droit communautaire du paiement élecktronique. Yazar: Xavier Favre-Bulle /

Kitap incelemesi: Festschrift für Werner Lorenz zum siebzigsten Geburtstag /

Kitap incelemesi: Einführung in die grossen rechtssysteme der gegenwart yazar: David/Grasmann /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 2 Yıl 1993

Doğanay, İsmail Repo işleminin hukuki mahiyeti nedir? /

Tekinalp, Ünal İki güncel sorunun çözümünde teorik yaklaşım denemesi: AO tipi içinde sınıf değiştirme – kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan sermayenin tescilinin hukuki niteliği /

Buz, Vedat Milletlerarası Özel Hukuka dair Federal Kanun (IPRG) (tahkime ilişkin hükümler) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Bucher, Eugen İsviçre’de Milletlerarası Ticari tahkim /

Bucher, Eugen Internationale handelsschiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz/

Ülgener, M. Fehmi Hızlandırma priminin hesaplanmasına dair bazı hukuki sorunlar /

Kocaman, Arif B. Factoring’in hukuki niteliği /

İnan, Nurkut Tek satıcılık sözleşmesi ve üçüncü kişiler /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 3 Yıl 1994

Çetingil, Ergon Alman deniz ticaret hukukunun 1986 yılı reformunda donatanın sorumluluğu ile ilgili olarak yapılan değişiklikler /

Kararlar (derleme) /

Bir tartışma: petrol tankerleri-sorumluluk-Montreux Sözleşmesi /

Akıncı, Ziya Hakemlerin esasa uyguladıkları hukukun devlet yargısınca denetlenmesi /

Kırca, İsmail Ticaret şirketlerinde temsil yetkisine getirilen ve caiz olmayan sınırlandırmaların üçüncü kişilere etkisi /

Arıkan, Ayşe Saadet Sınai tasarımlar /

Doğanay, İsmail Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta çoğunluk pay sahiplerinin azınlık ve imtiyazlı paysahiplerine karşı korunması /

Teoman, Ömer Anonim ortaklığın hisse senetlerinin halka arzolunmuş sayılması ve çoğunluğun iradesi /

 

BATİDER Cilt 17 Sayı 4 Yıl 1994

Yargıtay Kararları (derleme) /

Doğanay, İsmail Hangi nevi davalar eda davası mahiyetindedir? /

Tanrıver, Süha Konkordatonun tasdiki şartı olarak dürüstlük koşulu /

Arkan, Sabih Ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemede yapılan değişiklikler /

Çeker, Mustafa Uluslararası factoring sözleşmeleri ve karşılaşılan bazı hukuki sorunlar /

Tercan, Erdal İpoteğin paraya çevrilmesinde kredi kurumlarının özel durumu

Kocaman, Arif B. 545 sayılı kanun hükmünde kararname ile Factoring konusunda getirilen düzenlemeler /

Karahan, Sami Ticari işletme rehni /

Doğanay, İsmail Bankalardaki mevduat hesabından kısmen para çekilirken veya hesap kapatılırken bankaların göstermek yükümlülüğünde oldukları özen borcu /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 1-2 Yıl 1995

Ülgener, M. Fehmi Çarter mukavelelerinde tarafların uygulanacak hukuk belirlemeleri /

Doğanay, İsmail Enflasyon nedeniyle Türk parasının iç değerinin düşmesi ve faiz oranı /

Tanrıver, Süha Adliye mahkemeleri ile üst mahkemelerin kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ile ilgili bazı düşünceler /

Kaplan, İbrahim Portföy yönetim sözleşmesi /

Arkan, Sabih Tüketici kredileri /

Ulukapı, Ömer Haczedilmezlik ve haczedilmezliğin 4046 sayılı özelleştirme kanunu kapsamındaki uygulaması /

Helvacı, Mehmet Kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı usulü ve bu sisteme tabi anonim ortaklıklarda hisse senetlerinin çıkarılma zamanı /

Çeker, Mustafa Halka açık anonim şirketlerde temsilci aracılığıyla oy kullanma ve pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekâlet toplanması /

Kitap incelemesi: IPRG Kommentar. Kommentar zum bundesgesetz über das ınternationale privatrecht yazar: Heini/Keller/Siehr/Vischer/Volken /

Yargıtay Kararları (derleme) /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 3 Yıl 1996

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı 28.1.1994 gün ve E. 1993/4 K. 1994/1 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme hukuk genel kurulu kararı ve bu kararın çıkmasına neden olan İstanbul yeni Galata Köprüsü inşaatı ile hakem mahkemesi kararı /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Teoman, Ömer Bir anonim ortaklıkta payların tümüne yasada öngörülenden daha fazla hak tanınması ayrıcalık anlamına gelir mi? /

Karahan, Sami Oydan yoksun imtiyazlı paylar /

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı kambiyo senetlerinde temerrüt (reeskont) faizi oranı ve Yargıtay’ın yeni uygulama şekli /

Turanboy, Kürşat N. Milletlerarası hukukta ve Avrupa Topluluğu’nda banka sözleşmesi hukukunun uyumlaştırılması /

Çeker, Mustafa Türk hukukunda rekabetin korunması ve yeni rekabet düzeni /

 

BATİDER Cilt 18 Sayı 4 Yıl 1996

Tekinalp, Ünal Sermayeyi artırmada çift usul’ün geçerliliği ve gerekliliği

Karayalçın, Yaşar Sermaye piyasası hukukunda yeni gelişmeler I. Katılma (iştirak) II. Halka açıklama /

Bahtiyar, Mehmet Anonim ortaklıkta sermaye artırımının tescili ve tescilin işlevi /

Manavgat, Çağlar Menkul kıymetlerin merkezi saklanmasında kullanılan yöntemin sözleşmenin hukuki niteliğine etkisi /

Akıncı, Ziya Milletlerarası ticari uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Çeker, Mustafa Anonim ortaklık payı üzerinde hapis hakkı bulunması halinde oy hakkı kime aittir? (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin bir kararı münasebetiyle) /

Doğanay, İsmail Yargıtay 11. hukuk dairesi eski başkanı tüketicinin korunması hakkındaki 4077 sayılı kanun, gerçekten tüketiciyi koruyabiliyor mu? /

Erdem, H. Ercüment Denizaşırı satış olarak FOB satış /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 1 Yıl 1997

Kalpsüz, Turgut Türk hukukunda hakem kararlarının temyizi sebepleri /

Kendigelen, Abuzer Anonim ortaklık payı (Pay senedi) üzerinde hapis hakkı ve bu hakka konu oluşturan paylardan oy hakkının kime ait olduğu sorunu /

Aslan, İ. Yılmaz Taksitli satışlarda tüketicinin korunması /

Kitap incelemesi: Japan: economic success and legal system H. Baum (ed) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kırca, İsmail Escrow sözleşmesi /

Kayar, İsmail Bankaların yaptığı fazla ödemelerin hukuki niteliği ve iadesi sorunu /

Battal, Ahmet Ticaret sicilinin müspet fonksiyonunun dış görünüş teorisi açısından incelenmesi /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 2 Yıl 1997

Braver, Aleksandar Deniz hukuku ihtilafları hakkında tahkime ilişkin bazı meseleler /

Battal, Ahmet Bankacılık işlemlerinde ispat usulü ve delil sözleşmeleri /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kubilay, Huriye Uluslararası ticarette taşıma terminali işleticilerinin sorumluluğu hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi üzerine bir inceleme /

Manavgat, Çağlar Denetçilerin zaruri ve müstacel sebeplerle anonim ortaklık genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması /

Özkorkut, Korkut Çek hukukunda ödeme için ibraz süreleri /

Güneysu Güngör, Gülin Uncitral model kanun tasarısı ve milletlerarası iflas /

Bahtiyar, Mehmet Sigorta poliçesi genel koşulları /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 3 Yıl 1998

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Patent lisans sözleşmelerinin Roma Antlaşmasının 85. maddesi açısından değerlendirilmesi /

Tercan, Erdal Medeni yargılama hukukunda ikrarın geri alınması /

Küçükgüngör, Erkan Roma hukukunda tahkim (Compromissum) /

Kayıhan, Şaban Yola hazır geminin icradaki durumu /

Karayalçın, Yaşar Milletlerarası tahkimde muhakeme usulü /

Kaplan, Emine Tuncay Eşit veya eşit değerde iş için ücret /

Ünal, Oğuz Kürşat Katılma intifa senetleri /

Battal, Ahmet Kıymetli evrakla borç altına giren tüketicinin korunması /

 

BATİDER Cilt 19 Sayı 4 Yıl 1998

Kitap incelemesi: International trade and investment yazar: Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon, John A. Spanogle/

Kaplan, İbrahim Yap-işlet-devret ve yap-işlet finans modelleri ve sözleşmeleri /

Buz, Vedat Gabin halinde edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilerek sözleşmenin ayakta tutulması İsviçre Federal Mahkemesi’nin 26.6.1997 tarihli kararı (BGE 123 III 292 vd) üzerinde düşünceler /

Erten, Rifat ICSID tahkimi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Tanrıver, Süha Şarta bağlı hüküm kavramı ve verilip verilemeyeceği sorunu /

Tercan, Erdal İcra iflas hukuku açısından eski hale getirme /

Baykal, Murat Yabancı para üzerinden yapılan banka kredi sözleşmelerinde uyarlama sorunu ve yargıtayın yaklaşımı /

Yongalık, Aynur Avrupa komisyonunun sigorta sektörüne ilişkin 21 Aralık 1992 tarih ve 3932/92 sayılı grup muafiyeti tüzüğü /

Türk, Ahmet Bilanço açığını gidermek amacıyla yapılan esas sermaye indirimi /

Kırca, İsmail Tüzel kişiliğin kazanılmasından önce anonim şirket adına yapılan işlemler (TTK 301/II) /

Manavgat, Çağlar Türk hukukunda içerden öğrenen kavramı /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 1 Yıl 1999

Bahtiyar, Mehmet Yargıtay kararları ışığında kambiyo senetlerinde keşide tarihi ve imkansızlığı /

Can, Mertol Kitap incelemesi: Seehandelsrecht, Hans-Jürgen Puttfarken, (Schriftenreihe Recht der internationalen Wirtsvhaft, Band 53), Heidelberg 1997. /

Türk, Ahmet Takip konusu alacağın zamanaşımına uğraması nedeniyle menfi tespit davası açılması /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Arkan, Sabih Yabancı markaların Türkiye’de korunması /

Kırca, Çiğdem Tüketicinin korunması hakkındaki kanun açısından üretici imalatçı olarak Franchise veren /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 2 Yıl 1999

Battal, Ahmet Tacirin iş kanununa tabi bir sözleşmeden doğan cezai şart borcuna TTk 24 (indirim yasağı) uygulanabilir mi? /

Özel, Çağlar Haksız genel işlem koşullarına karşı tüketicinin korunması sorununa bir bakış ve Almanya örneği /

Özbek, Nimet MTO kuralları ışığında yeni bir tahkim türü şartı olarak çok tarflı tahkim (Multiparty Arbitration) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Özkan, Ömer Türk ve İsviçre anonim ortaklıklar hukukunda özel denetçi atanması /

Arkan, Sabih İşaret ile marka arsında bağlantı ihtimali ve iltibas (karıştırma) tehlikesi /

Zeytin, Zafer Alman Hukukunda zarar kavramı ve gelişimi-I maddi zarar

Yeşilırmak, Ali Yatırım uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin uluslararası merkezin Türk imtiyaz sözleşmeleri üzerindeki yargı yetkisi

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 3 Yıl 2000

Yeşilırmak, Ali Yatırım uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülmesine ilişkin son gelişmeler /

Erişgin, Nuri Tehlike sorumluluğunda kıyas /

Bozgeyik, Hayri Halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı /

Banakas, Stathis Tüketici sözleşmelerinde haksız koşullar: İngiliz hukukunun Avrupalılaşması /

Sevi, Ali Murat Franchising ilişkisine hakim olan etik kurallar /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Kocaman, Arif B. Banka havalesinde ciro sözleşmesi çerçevesinde verilen ödeme talimatının hukuki niteliği /

Ulusoy, Erol Kira depozitosuna faiz ödenir mi? /

Arkan, Sabih Marka hakkına tecavüz-işaretin markasal olarak kullanılması zorunluluğu /

Kayar, İsmail Cari hesapta faiz /

Ergün, Mevci Sınaî mülkiyet hakları konusunda açılacak hukuk davalarında mahkeme yetkisinin niteliği ve tenfiz /

 

BATİDER Cilt 20 Sayı 4 Yıl 2000

Yayın yoluyla haksız rekabet: İsviçre Federal Mahkeme kararı /

Kitap incelemesi: Die aufteilung der konzernleitung zwischen holding- und managementgesellschaft yazar: Ronald U. Ruepp /

Yeşilırmak, Ali Provisional measures under the brussels convention of 1968 and arbitration /

Türk, Ahmet Müdürlerin temsil ve yönetim yetkileri bakımından hukuki durumu ve anonim ortaklığa ticari mümessil atanıp atanamayacağı sorunu /

Ozanoğlu, Hasan Yönetim danışmanlığı sözleşmesi /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Öcal, Akar Tasfiye memurlarının kollektif şirketin işlerine devam etmesi /

Yanlı, Veliye Alman Ticaret Kanunu’na göre konsolide bilanço düzenleme yetkisi /

Karan, Hakan Denizde eşya taşıma sözleşmesi ile konşimento arasındaki ilişki /

Kırca, Çiğdem İnternette sözleşme kurulması /

Erişgin, Nuri 6570 sayılı gayrimenkul kiraları hakkında kanun’a eklenen geçici madde 7 üzerine /

Kuntalp, Erden Finansal kiralama Kanunu’nun uygulamasında ortaya çıkan bazı önemli sorunlar /

Topçuoğlu, Metin Noter ile iş sahibi (ilgili) arasındaki ilişkinin niteliği /

Kırca, İsmail Adi şirketin temsili ile ilgili iki sorun /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 1 Yıl 2001

Öztürk, Özgür Çekte düzeltme hakkı ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar /

Baykal Uzgören, Ebru İflas davasında depo kararı (emri) /

Akipek, Şebnem Sanal ortamda telif hakları /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklığa sermaye olarak taşınmaz mal veya üzerindeki bir ayni hakkın konulması taahhüdünün hukuki sonuçları ve Yargıtay kararları /

Sözer, Bülent Havayolu ile yapılan uluslararası taşımalarda taşıyanın sorumluluğunu düzenleyen Varşova / La Haye sisteminin tadiline ilişkin 1999 Montreal Sözleşmesi /

Kitap incelemesi: Sözleşme özgürlüğünün sınırlandırılması sorunu çerçevesinde genel işlem şartlarının denetlenmesi. Yazar: Yeşim Atamer /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Arkan, Sabih Avrupa Topluluğu’nda karşılaştırmalı reklamlar /

Deryal, Yahya Yapı kooperatiflerinde payın devri ve kur’a çekme (tahsis) işleminin devre etkisi /

Hacımahmutoğlu, Sibel AT Komisyonu’nun ortaklığın kontrolünü ele geçirme aracı pay alım önerisine ilişkin 13. ortaklıklar hukuku yönerge teklifi üzerine bir inceleme /

Bozer, Ali Zorunlu deprem sigortası /

Karahan, Sami Karar incelemesi: Gerçek kişi unvanlarının korunması ve sessiz kalma nedeniyle hakkın kaybı ilkesi /

Kitap incelemesi: Bankassurance yazar: Schierenbeck, Henner; Hölscher, Reinhold /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 2 Yıl 2001

Karahan, Sami Halka açık anonim ortaklık statüsünün kazanılması /

Özbay, İbrahim Hakem kararlarında gerekçe /

Arkan, Sabih Adi şirket ortağına sözleşmeyle verilen idare yetkisinin kaldırılması ve sonuçları /

Turanboy, Asuman Tasarruf mevduatı sigortasının hukuki niteliği ve kapsamı /

Buz, Vedat İş sahibinin BK. m. 369’a göre eser sözleşmesini feshi /

Bahtiyar, Mehmet Anonim ortaklıkta payların üçüncü kişilere satılması durumunda diğer ortaklara önalım hakkı tanıyan anasözleşme hükümleri ve etkileri /

Bilgili, Fatih Almanya’da sermaye piyasasının hukuki yapısı ve piyasa üzerindeki kamusal denetim /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarının zamanı, kapsamı ve geri alınması /

Yongalık, Aynur Zorunlu deprem sigortası /

Akipek, Serap Build-operate-transfer model for foreign capital investment in Turkey and its legal analysis /

Suluk, Cahit Tasarımların onarım amaçlı kullanılması /

Kararlar (derleme) /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 3 Yıl 2002

Yongalık, Aynur Ticaret unvanlarındaki yeni gelişmeler – Türk Hukuku açısından bir değerlendirme /

Zeytin, Zafer Alman Hukukunda zarar kavramı ve gelişimi-II:

Baykal, Murat Banka kredi sözleşmesi /

Deliduman, Seyithan Alacaklılar toplanmasının iflas idaresini değiştirmesi (Federal Mahkemenin 17.07.1983 tarihli Kararı: BGE 109 III 87–89) /

Yargıtay Kararları (derleme) /

Memiş, Tekin BGH 21.09.2000 – I ZB 35/98 – Swiss Army Kararı /

 

BATİDER Cilt 21 Sayı 4 Yıl 2002

Arkan, Sabih 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 8/III. Maddesi ile ilgili bir inceleme (HGK.’nın 27.2.2002 Tarihli kararının değerlendirilmesi /

Meub, Michael H. Borçlar hukukunda reform: Yeni istisna sözleşmesi hukuku /

Akipek, Şebnem Mesafeli sözleşmelerde tüketicinin korunması hakkında Avrupa birliği direktifi ve Türkiye’nin durumu /

Pulaşlı, Hasan Yeni tüzük hükümlerine göre Avrupa anonim şirketi /

Arı, Zekeriyya Rekabet hukukunda De Minimis kuralları (Hissedilir etki) /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 1 Yıl 2003

Arkan, Sabih 3167 Sayılı Çekle Ödenmelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler /

Topçuoğlu, Metin Franchise sözleşmesinde bağlayıcı kayıtlar ve rekabet hukuku /

Erişgin, Nuri Toplu saklamada saklatanlar arasındaki ilişkiler ve hukuksal sonuçları /

Zeytin, Zafer Alman hukukunda zarar kavramı ve gelişimi III- Manevi zarar olarak “boşa geçen tatil zamanı” /

Demir, Mehmet 4822 Sayılı Kanun ile tüketici sözleşmeleri alanında getirilen yenilikler /

Sevi, Ali Murat Anonim ortaklığın kendi payını devralması üzerine bir inceleme /

Tercan, Erdal 4389 Sayılı Bankalar Kanununa göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ve Tasarruf Mevduatı sahibi alacaklıların, bir bankanın iflası halinde, iflas masasına imtiyazlı alacaklı olarak yazılmaları /

Şenocak, Kemal Geçici sigorta himayesi (geçici güvence) /

Kayıhan, Şaban Anonim ortaklıklarda genel kurul ve internet /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 2 Yıl 2003

Saraç, Tahir Sınaî hakların korunmasında yenilik şartı açısından “Tekniğin Bilinen Durumu” kavramı ve kapsamı /

Aker, Halit Hakim işletme ile bağımlı şirket arasındaki hukuki ilişki ve hakim işletmenin sadakat borcu /

Tercan, Erdal 4949 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra, icra ve iflas kanunu m. 206’ya göre imtiyazlı alacaklar (sıra cetveli) /

Geist, Michael A. Baytların gerçekliği: İnternet çağında ekonomik aktivitelerin düzenlenmesi /

Taşpınar, Sema Adi konkordato hakkında icra ve iflas kanununda yapılan değişiklikler /

Kırca, İsmail Tescilli markanın başvuru eserlerinde yer alması /

Narbay, Şafak Çek kanununda değişiklik yapan 4814 sayılı kanundan önce basılan ya da bastırılan çeklerin hukuki durumu hakkında bir değerlendirme /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 3 Yıl 2004

Karasu, Rauf Limited şirketlerde idare yetkisi olmayan ortakların şirketle rekabet etme yasağı /

Oğuz, Cemal Para ödüncünün haklı sebeple feshi /

Arkan, Sabih Bütçe Kanunu’nda yer alan faize ilişkin düzenlemenin değerlendirilmesi /

Sevi, Nüket Evrim Internet servis sağlayıcılarının hukuki sorumluluğu /

Moroğlu, Erdoğan Anonim ortaklıkta genel kurulun daveti merasimine aykırılığın yaptırımı ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi uygulaması /

Pulaşlı, Hasan Eski yönetim kurulu üyesinin bilgi alma hakkı var mıdır? İsviçre Federal Mahkemesi’nin 04.04.2003 tarihli (129 II 499) Kararı üzerine düşünceler /

Maulenov, Kassym S. Legal aspects of Attracting Foreign Investments into Kazakhstan /

Karayalçın, Yaşar Tapuda kayıtlı olan ve olmayan taşınmazlarda resmi şekil ve noterler /

Karan, Hakan Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği /

Kırca, İsmail Anonim şirket yönetim kurulu kararlarında takdir yetkisi -özen borcu /

 

BATİDER Cilt 22 Sayı 4 Yıl 2004

Yalçınduran, Türker Barter sözleşmesi /

Honsell, Heinrich İsviçre sorumluluk hukukunda reform çabaları /

Şit, Banu Son değişikliklere göre yabancıların Türkiye’de bulunan taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmeleri /

Kararlar: Ticari örf ve adet /

Yanlı, Veliye Sermaye piyasası hukuku çerçevesinde bilgiye dayalı manipülasyon sonuçları /

Karasu, Rauf Limited şirketlerde şirketten ayrılan ortaklar için sözleşme ile öngörülen şirketle rekabet etme yasağı /

Şener, Oruç Hami Yatırım fonlarında katılma belgesi sahiplerinin yatırımcıların belgelerini fona iade devir hakkı /

Küçükgüngör, Erkan Spor hukuku uyuşmazlıklarında tahkim ve alternatif çözüm yöntemleri /

Arkan, Sabih Haksız rekabet-gelişmeler-sorunlar /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 1 Yıl 2005

Bilge, Mehmet Emin Markanın yaygın bir ad haline gelmesi /

Can, Mertol Sigorta ettirenin sigorta primini ödeme borcunu ifada temerrüde düşmesinin sonuçları /

Türk, Hikmet Sami Türk Ticaret Kanunu niçin yenileniyor? /

Şenocak, Kemal Ticari işletme hukuku: Yargıtay kararları /

Pulaşlı, Hasan Yöneticilerin ücretlerinin açıklanma yükümü /

Çeker, Mustafa Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin şirketten çıkma hakkı /

Atamer, Yeşim M. TKHK m. 9/A ve mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’in AB mevzuatı uyumuna ilişkin görüş ve değişiklik önerileri /

Karayalçın, Yaşar Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü’nde üç dönem /

Bilimin hizmetinde 50 yıl /

Karayalçın, Yaşar Açış konuşmaları /

Kırman, Ahmet Açış konuşmaları /

Arslan, Ramazan Açış konuşmaları /

Sayhan, İsmet Anonim şirketlerde aktiflerin pasifleri karşılayamamasının sonucu olarak iflas ve iflasın ertelenmesi /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 2 Yıl 2005

Küçükgüngör, Erkan Anglo-Amerikan hukukunda Trust kavramı, Trust’un tarihi gelişimi ve Roma Hukukuna dayanan Kıta Avrupası Hukuku bakımından değerlendirilmesi /

Karayalçın, Yaşar Hukukda metod-şeref ve haysiyetin korunması- teşhir politikası-ceza adaleti /

Güçer, Sülün UNIDROIT Uluslararası ticaret sözleşmelerinin genel ilkeleri /

Ulaş, Işıl Uygulamacı gözüyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na bakış /

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hakkında görüş /

Özkorkut, Korkut Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirketlerin denetiminde yeni bir dönem: Bağımsız denetleme kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler /

Karasu, Rauf Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirketlerde pay sahibinin bilgi alma hakkı /

Narbay, Şafak Türk Hukukunda hukuki mütalaanın önemi ve niteliği /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 3 Yıl 2006

Kaplan, İbrahim Bankaların gözetimi, denetimi ve hukuki sorumluluk /

Tiftik, Mustafa Borç sözleşmelerinin iptali /

Karakaş, Tülay Tarihsel açıdan malvarlığı zararı ve bu zararın belirlenmesi /

Yıldız, Burçak AT ve İngiliz hukuk sistemlerinde şirketlerin ehliyeti (“Ultra Vires” ilkesi) /

Manavgat, Çağlar Bankacılık Kanunu hükümlerine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun halka açık anonim ortaklıklarda varlık-aktif satışı yetkisi ve sermaye piyasasına etkisi /

Ateş, Mustafa Fikir ve sanat eserlerinin kamuya sunulması: alenileşmemiş ve yayımlanmamış eserler fikri hukuka göre korunamaz mı? /

Hacımahmutoğlu, Sibel Ortaklığın kontrolünün pazarı teorisi ve ortaklık yöneticileri üzerindeki etkileri /

Okat, Günce Çakır An overview of standby letters of credit and demand guarantees /

Kırca, İsmail İbra kararının geri alınması ve Bankacılık Kanunu’nun 133. Maddesi uyarınca açılacak sorumluluk davalarında ibranın iptali /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Patent sisteminin işlevleri ve bu işlevlerin etkinliğini sağlayan yasal düzenlemeler /

 

BATİDER Cilt 23 Sayı 4 Yıl 2006

Deryal, Yahya 21.04.2004 Tarih ve 5146 Sayılı kanun değişikliği sonrasında kooperatiflere ortak olabilecek tüzel kişiler /

Tekinalp, Ünal Erişim Hakkı /

Moroğlu, Erdoğan Bankaların ihtiyari birleşmesi /

Özkök-Çubukçu, Dilek Şirketler hukuku ve vergi hukuku yönünden sınırötesi şirket hareketliliği ve Avrupa şirketi /

Akdağ-Güney, Necla Banka gabine maruz kalabilir mi? İktisat Bankası’nın gabine maruz kaldığına dair iddiasının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun konuya ilişkin kararları çerçevesinde incelenmesi /

Karakaş, Tülay Tatildeki dinlenme olanağından yoksun kalınması /

Büyüksağiş, Erdem Eşya hukukuna ilişkin hükümlerin kısmi revizyonunu öngören İsviçre Medeni Kanunu Ön-Tasarısı’nda taşınmaz malikinin sorumluluğu /

Manavgat, Çağlar Payları borsada işlem gören anonim ortaklıklarda ortağın pay blokaj yükümlülüğü /

Ateş, Mustafa Copyright and related rights protection under the TRIPs agreement /

Tüysüz, Mustafa Geleneksel kültürel eser sahiplerine eserleri üzerinde fikri hak tanıma /

Özdamar, Mehmet Ticaret sicili memurunun tek başına yaptığı işlemlerden dolayı başvurulması gereken yargı yolu /

Uyan, Göktürk “Vakıflarda üyelik olmaz”: Medeni kanun hükümlerine göre kurulan vakıflarda kanuni tipe özgü örgütlenme modeli ve MK Md. 101/3 hükmü üzerine bir değerlendirme /

Hızır, Serdar Gemi alacaklısı hakkının bahşettiği bir imkan olarak rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takip usulü /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısına göre anonim şirketlerde sermaye artırımı /

Dinç, İlhan Mandatory tender offers under the communique serial IV, No: 8 by Capital Markets Board of Turkey /

Tekinalp, Ünal Kitap incelemesi: BGB-Kommentar, Herausgegeben von Hanns Prüttig, Gerhard Wegen, Gerd Weinreich,-(Luchterhand, Neuwied 2006, 3124 s.) /

Demirkapı, Ertan Kitap incelemesi: Die GmbH und ihre Reform-Perspektiven aus der Praxis. Von Peter Forstmoser, Herbert Wohlmann, Lukas Handschin, Jürg M. Schwarz, Chiristian J. Meier Schatz /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 1 Yıl 2007

Karayalçın, Yaşar Ticaret Kanunu Tasarısı’nın başlangıç ve tacire ilişkin hükümleri /

Ulaş, Işıl İşlenme eser türü olan çeviri eserde kamuya sunma hakkı /

Pulaşlı, Hasan Anonim şirketler hukukunda CEO’nun hukuki durumu /

Doğan, Beşir Fatih Marka hukukunda kullanım sonucu ayırt edici güç kazanma /

Atamer, Yeşim M. Tüketici satım sözleşmelerine ilişkin TKHK m. 4 -Eleştiriler ve revizyon teklifleri /

Topaloğlu, Mustafa Konut finansman sisteminde Mortgage sigortası /

Mamak, Kemal Finansal holding şirketleri /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Hukukun ekonomik gerçekliğe yanıtı: Tek kişilik şirketler /

Kocaağa, Köksal Borçlanılan edimin ifası kuralının bir istisnası olarak ifa amacıyla edim /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 2 Yıl 2007 (Seza Reisoğlu’na Armağan Sayısı)

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal Ulusal düzenlemeler ile topluluk hukuku sınırında altın paylar /

Kortunay, Ayhan Tüketici sözleşmelerindeki yetki şartına dair Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın (ATAD) kararı ve Türk hukuku bakımından bazı çıkarsamalar /

Arkan, Sabih Mimari eserlerde malik ile mimarın hak ve menfaatlerinin dengelenmesi /

Halatçı, Ülkü Dünya Ticaret Örgütü Paneli’nin Türkiye’nin Pirinç İthalatında Uyguladığı Önlemlere İlişkin Kararı’nın değerlendirilmesi /

Aral, Fahrettin Teminat mektuplarında lehdar ile muhatap ve lehdar ile banka arasındaki hukuki ilişki /

Tekinalp, Ünal Türk Ticaret hukukunda küresel bir açılım: IFRS/TMS-TFRS /

Çelebican, Gürgan Avrupa Birliği’nde kredi kurumları tek pazarının oluşumu /

Pulaşlı, Hasan Şirket satın alma ve birleşmelerinde işletme değerlemesi ve due diligence /

Saraç, Tahir Transit geçen mallar marka hakkına tecavüz oluşturur mu? /

Kırman, Ahmet Mali yükümlülüklerin finansal sisteme etkisi üzerine belirlemeler /

Ulaş, Işıl Sigortacılıkta tahkim /

Yazoğlu, Füsun Tuncel Banka kredi sözleşmelerinde faiz /

Baklacı, Pınar Enerji Şartı Antlaşması’na göre uyuşmazlık çözüm yolları /

Yılmaz, Ejder Banka tasfiyelerinde iflas idaresi /

Kırca, İsmail “Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin 2007/12362 Sayılı Kararı’nın değerlendirilmesi /

Karakaş, Tülay Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde mülkiyet hakkı ve kira sözleşmesi /

Çelik, Nuri İşyeri gerekleri sebebiyle iş sözleşmesinin feshinde işverenin geçerli sebebi ispatlama ve çıkarılacak işçinin seçiminde objektif davranma yükümlülüğü -karar incelemesi- /

Manavgat, Çağlar Anonim ortaklıklarda kurumsal yönetimde kamunun işlevi /

Reisoğlu, Safa Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine ilişkin bir kısım sorunlar /

Korkut, Ömer Bir markanın web sitelerinde yönlendirici kod (Meta Tag) olarak kullanılması sorunu /

Keskin, Ekrem Lizbon Kriterleri, Türkiye ekonomisi ve rekabet gücü /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 3 Yıl 2008

Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru İspat hukuku bakımından kambiyo senetleri /

Arı, Zekeriyya Avrupa Topluluğu rekabet hukukunda teşebbüslere verilen yüzde ona kadar para cezasının tespitine ilişkin son gelişmeler /

Demirkapı, Ertan İsviçre Borçlar Kanunu’nda limited ortaklıklar hukuku alanında yapılan yeni düzenleme /

Çoştan, Hülya Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hükümlerine göre birleşme, bölünme ve tür değiştirmede özel hak sahiplerinin korunması /

Atamer, Kerim 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda deniz yolu ile yolcu taşıma sözleşmesi /

Parlak, Şafak Roaming Sözleşmesi /

Özdamar, Mehmet Alman hukukunda sigorta ombudsmanlığı /

Möllers, Thomas M.J. Sermaye Piyasası hukukunda düzenleme ve denetimde etkinlik amprik ve ekonomik argümanların özel, ceza ve kamu hukuku yaptırımlarına gerekçe olarak kullanılması /

Ulaş, Işıl Yolcuların bedeni zararlarında sigortacıların sıralamalı sorumluluğu sorunu /

Korkut, Ömer Ticaret unvanı kullanımıyla marka hakkına tecavüz hakkında bir inceleme /

Tekinalp, Ünal Türk Ticaret hukukunu ticari işletme bağlamında yeniden düşünmek /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre oy hakkındaki imtiyazın sınırı ve etkisiz olduğu haller /

Zeytin, Zafer Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın (CISG) uygulama alanına ilişkin bir inceleme /

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal İngiliz ve Alman patent uygulamaları örneğinde Avrupa patentlerinin koruma kapsamında belirlenmesi /

Karasu, Rauf Üç boyutlu biçim ve hareket markaları /

 

BATİDER Cilt 24 Sayı 4 Yıl 2008

Can, Mustafa Erdem Avrupa Birliğin’de malların serbest dolaşımı ve üye ülkeler arası ticarette miktar kısıtlamaları /

İnceoğlu, M. Murat Yargıtay kararları ışığında sözleşmeye aykırılıktan doğan manevi tazminat talepleri /

Keskin, A. Dilşad Hukuki açıdan finansal türev araç kavramı /

Bozkurt, Tamer Vergi yükümlülüğü – vergi sorumluluğu kavramları çerçevesinde anonim şirketlerde tek başına temsil ve ilzama yetkili olanların (Özellikle murahhas azaların) vergisel sorumluluğu /

Canbolat, Ferhat Banka garantisinin veya banka garantisinden doğan alacağın haczi sorunu /

Coştan, Hülya İtalyan şirketler hukukunun ve 2003 tarihli İtalyan sermaye şirketleri hukuku reformunun genel hatları /

Akkan, Çiğdem Daniş Acentenin müvekkili mahkemede temsil etme yetkisi /

Erişir, Evrim Ticari işletmenin devrinde istihkak ve tasarrufun iptali davaları arasındaki ilişki /

Kaya, Mustafa İsmail Türk Ticaret Kanunu tasarısına göre acentenin ücrete hak kazandığı haller ve ücrete hak kazanma zamanı /

Ulaş, Işıl Rehin ve sigorta ilişkisi /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 1 Yıl 2009

Teoman, Ömer Kredi kartı uygulaması açısından tüketicinin (kart hamilinin) korunması /

Atamer, Kerim Alman-Türk hukukunda gemilerin bayrak çekme zorunluluğu, gemi siciline kayıt ve hükümlerin uygulama alanı /

Güçer, Sülün Tahkim yargılamasında gündeme gelen rekabet hukuku uyuşmazlıkları /

Akil, Cenk İflasın ertelemesinde muhafaza tedbirleri -özellikle kayyımlık- /

Arkan, Sabih 5833 Sayılı kanun ile 556 Sayılı KHK’da yapılan değişiklikler /

Şenocak, Kemal Haksız rekabet açısından boykot /

Pulaşlı, Hasan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin özen yükümlülüğü ve müteselsil sorumluluğu /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 2 Yıl 2009

Keskin, Harun Sermaye Azaltımının Esnekleştirilmesi:”Kayıtlı Sermaye Azaltımı” İçin Bir Öneri /

Yılmaz, Asuman Karar İncelemesi: İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Swissair Kararı” /

Teoman, Ömer Çek Hukukunda 5838 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler /

Kendigelen, Abuzer Türk Ticaret Kanunu Tasarısında İntifa Senetleri /

Pulaşlı, Hasan Limited Şirketler Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Bazı Sorunlar /

Kalpsüz, Turgut Hakem Kararlarının İcrası /

Şenocak, Kemal Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması (556 sayılı KHK m. 8/IV) /

Şenocak, Kemal Takseli sigorta /

Bozgeyik, Hayri Bağlı Nama Yazılı Payların Miras Yoluyla İntikalinde Satın Alma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Bazı Sorunlar /

Ulaş, Işıl Sigortacılıkta güvence hesabı /

Aker, Halit Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü “Hakim Teşebbüs” /

Tarman, Zeynep Akdî Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Roma I Tüzüğü /

Şenocak, Zarife Miras Hukukunda Sağ Kalan Eşin Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Özgülenmesini Talep Hakkı /

Bozkurt Yüksel, Armağan Ebru Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Tahkim /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 3 Yıl 2009

Kendigelen, Abuzer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın çeke ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi /

Özkorkut, Korkut 1522. Madde açısından Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın küçük ve orta ölçekli işletmelere bakışının değerlendirilmesi /

Kortunay, Ayhan Alman limited şirketler hukukundaki yeni gelişmeler ve Türk hukukuna yönelik bazı tespitler /

Teoman, Ömer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklıkta pay sahibinin oy hakkı /

Yongalık, Aynur Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ”i (İç Ticaret: 2009/2) hakkında hukuki değerlendirme /

Bozgeyik, Hayri Fikir ve sanat eserlerinde hususiyet /

Turan, Gökçen Dünya Bankası Bünyesindeki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne Dair Uluslararası Merkez’in tahkim kuralları uyarınca tahkimin işleyişi /

Aydoğan, Fatih Federal Almanya’da Limited Şirketler Kanunu’nda (GmbHG) yapılan değişiklikler-yenilikler (MoMİG) /

Şenocak, Kemal Tescilli markanın aynısının ve benzerinin alan adı (Domain name) olarak kullanılması suretiyle marka hakkının ihlali /

Aker, Halit Avusturya İşletmeler Kanunu’nun ticari işletme ve şahıs şirketleri hukuku alanında getirdiği yenilikler /

 

BATİDER Cilt 25 Sayı 4 Yıl 2009 (Reha Poroy anısına armağan)

Battal, Ahmet Tanınmış marka pratiği hakkında bazı düşünceler /

Şenocak, Kemal Karayolları Trafik Kanunu’na göre mağdurun doğrudan doğruya sigortacı karşısındaki alacak hakkı /

Kaplan, İbrahim Tüzel kişiliğe sahip ticaret ortaklıklarında perdenin kaldırılması talepli hukuki sorumluluk davaları /

Sirmen, Lale Banka kredi kartı hamillerinden yıllık kart ücreti alınmasına ilişkin sözleşme hükmünün yargısal denetimi /

Pulaşlı, Hasan Tek ortaklı anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin buna ilişkin üç kararı /

Özer, Işık Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım /

Şit, Banu Yargıtay kararlarında Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun zaman bakımından uygulanması ve hukuk seçim sorunu /

Akıntürk, Esen İki taraflı yatırım antlaşmaları hakkında genel bir inceleme /

Korkut, Ömer İsviçre Federal Mahkemesi’nin anonim şirket yönetim kurulu kararlarının butlanına ilişkin bir kararının (133 III 77) değerlendirilmesi /

Teoman, Ömer Yürürlükteki hukukumuza ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklık genel kurul toplantılarına katılmak zorunda olanlar /

Yasaman, Hamdi Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda hakimin genişleyen rolü /

Pınar, Hamdi Yönetim Kurulu üyelerinin şirketler hukuku açısından rekabet ihlallerinden dolayı hukuki sorumluluğu /

Tekinalp, Ünal Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı /

Atamer, Kerim Bağlama kütüğü: Yasama amacı, uygulama alanı ve özel hukuk kurallarına etkisi /

Tekinalp, Ünal Reha Poroy için /

Yılmaz, Asuman Şirketler topluluğu uygulamasında himaye beyanları ve bu beyanların Türk Ticaret Kanunu Tasarısı M. 209 hükmü açısından değerlendirilmesi /

Erdem, Ercüment H. Yoğunlaşmaların kontrolünde taahhüt ve şartlı izin /

Kubilay, Huriye Sigorta acenteleri zorunlu mesleki sorumluluk sigortası hakkında bir değerlendirme /

Bozer, Ali Poroy’un ardından: Les Relations entre la Turquie et l’union européenne plus particulièrement depuis le 14 Avril 1987, la Date de la Presentation de la Demande d’adhésion de la Turquie /

Helvacı, Mehmet Çek Kanunu Tasarısı’nın genel olarak değerlendirilmesi /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 1 Yıl 2010

Akın, Murat Yusuf İsviçre Hukuku örneğinde Türk Medeni Kanunu Madde 47/II ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 353 üzerine düşünceler /

Yongalık, Aynur Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na (m. 124–133) Türk Ticaret Kanunu (m. 136-145) ile karşılaştırmalı bakış ve değerlendirme /

Demir, Mehmet Eczacılık mesleğinin hasta hakları ve rekabet hukuku açılarından değerlendirilmesi /

Tarman, Zeynep 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) uyarınca yabancılık unsuru taşıyan akdi borç ilişkilerinde hukuk seçimi /

Yüksel, Hilmi Lean thinking in legal systems /

Kırca, İsmail Çekin ibraz edildiği şube muhatap bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutarı ödemelidir! /

Scäfer, Hans-Bernd Hukuk ve ekonomi yaklaşımı çerçevesinde Türk sözleşme hukukunda ekonomik imkânsızlık /

Möllers, Thomas M.J. Rating (derecelendirme) kuruluşlarının regüle edilmesi – Avrupa ve Amerikan hukukunda rating kuruluşları hakkında yeni düzenlemeler /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 2 Yıl 2010

Süzel, Cüneyt Kısmen veya tamamen deniz yoluyla eşyanın milletlerarası taşınması sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotherdam Kuralları) /

Dinç, İlhan Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri: IV no: 44 sayılı tebliği kapsamında çağrıda bulunma yükümlülüğüne ilişkin son gelişmeler /

Poroy, M. Akif Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin idare ve temsil yetkisinin devri ve şirketin vergi borcundan sorumluluğunun 213 ve 6183 sayılı kanunlar kapsamında değerlendirilmesi /

Aktaş, M. Murat Seri: I No: 36 sayılı tebliğ ve türk hukukundaki ilk uygulaması beraberinde oydan yoksun paylar /

Tarman, Zeynep 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) uyarınca yabancılık unsuru taşıyan akit dışı borç ilişkilerinde hukuk seçimi /

Çağlar, Hayrettin Anonim şirketlerde ayni sermayeye değer biçilmesi /

Günay, Barış Kurtarma hukukunda sualtı kültür varlıkları /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 3 Yıl 2010

Teoman, Ömer Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Anonim Ortaklık Yönetim Kuruluna İlişkin Bazı Hükümlerin Değerlendirilmesi /

Kortunay, Ayhan Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalarda Erken Başlama (Gun Jumping) Sorunu /

Sirmen, Sedat Türk Kanunlar İhtilafı Hukukunda Zarar Sigortaları Kapsamına Giren Milletlerarası Unsurlu Sigorta Akitlerine Uygulanacak Hukuk /

Ekecik, Şükran Cebri Satışlarda Katma Değer Vergisi /

Özden, Selin Karşılaştırmalı Hukukta Salt Malvarlığı Zararları /

Küçükgüngör, Aslı Banka Hukukunda Hâkim Ortak Kavramı ve Hâkim Ortakların Hukuki Durumu /

Tercan, Erkan İşleme Dayalı Yapay Piyasa Oluşturma (Manipülasyon) Suçu ve Bu Suçla İlgili Hareketin Elverişliliği Tartışması /

2007 Enkaz Kaldırmaya Dair UluslararasıNairobi Konvansiyonu /

 

BATİDER Cilt 26 Sayı 4 Yıl 2010

Teoman, Ömer: Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin müzakerelere katılma yasağına (TTK 332) aykırılığın yaptırımı nedir? /

Atamer, Yeşim M./ Kerem Cem Sanlı: Kredi kartı faizleri ve yıllık ücretleri örneğinde fiyat denetimi ve sınırları /

Atamer, Kerim:  Sources of Roman maritime law in the digest /

Topçuoğlu, Metin:  Yeni Çek Kanunu çerçevesinde çeklerde gerçek kişilerin temsili ve temsilin sonuçları /

Şit, Başak: Bankaların çek ödemeleri dolayısıyla kredi sınırlarının aşılması /

Oruç, Murat: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na göre anonim ortaklıkta imtiyazların korunması /

Şit, Başak / Murat Gürel: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a ilişkin TBMM Genel Kurul görüşmelerinde verilen önergeler ve gerekçeleri /

 

BATİDER Cilt 27 Sayı 1 Yıl 2011

Oruç, Murat: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıktan Haklı Sebeple Fesih İstemine Bağlı Çıkarılma /

Çamoğlu, Ersin: Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin İflâsının Koşulları /

Çelik, Aytekin: Faydalı Model Belgelerinin Hükümsüzlüğü /

Atamer, Kerim: Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca “Zarar Sigortaları”na Giriş /

Kurt, Leyla Müjde: Eser Sözleşmelerinde Süre Uzatımı /