Ticari İş için arşiv

Kıymetli Evrakın Zayii – İptal Davası – Görevli Mahkeme – Ticari İş – Ticari Dava – Çekişmesiz Yargı İşleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2012/404, Karar No:2012/12243, T:11.07.2012 Kıymetli Evrakın Zayii İptal Davası Ticari İş Ticari Dava Çekişmesiz Yargı İşleri Özet: Ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından  asıl  görevli  mahkeme asliye mahkemesidir. Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali davalarına asliye ticaret mahkemesinde bakılır. TTK’nun 4 ve 5. maddeleri özel nitelikte bir usul […]

Yorum yok

TTK Madde 19

1. Ticari iş karinesi MADDE 19– (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. (2) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm […]

2 Yorum

TTK Madde 3

III – Ticari işler MADDE 3– (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.

1 Yorum

TTK Madde 1

I – Ticari hükümler MADDE 1– (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir. (2) Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa […]

2 Yorum