Ticari İşletme için arşiv

Ticari İşletme Rehni – Yavuz Akbulak

Yavuz Akbulak’ın (SPK Başuzmanı) “Ticari İşletme Rehni” başlıklı çalışması İstanbul Barosu Dergisi’nin  Cilt: 90,  Yıl: 2016, Sayı: 3, s. 337-349’da yayımlanmıştır. Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

TTK Madde 11

1. Bütünlük ilkesi MADDE 11– (1) Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. (2) Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir. (3) Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın […]

3 Yorum

TTK Madde 4

IV –  Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri [1] 1. Genel olarak MADDE 4– (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri[2] ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; a) Bu Kanunda, b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 […]

3 Yorum