TTK 17 için arşiv

TTK Madde 17

III – Donatma iştiraki MADDE 17– (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır.

1 Yorum