TTK 19 için arşiv

Yeni Kanuni Düzenlemelerde Ticari Defterlerin Delil Olması – Sami Karahan

Yeni Kanuni Düzenlemelerde Ticari Defterlerin Delil Olması - Sami Karahan

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Sami KARAHAN’a ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. YENİ KANUNİ DÜZENLEMELERDE TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI Prof. Dr. Sami KARAHAN,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı I- GİRİŞ Ticari defterlerin delil olması, eski TK’nın aksine, Ticaret Kanunu’nda de­ğil, Hukuk […]

Yorum yok

TTK Madde 19

1. Ticari iş karinesi MADDE 19– (1) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. (2) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine hüküm […]

2 Yorum