TTK 3 için arşiv

Hisse Senedi Alım Satımı – Zamanaşımı – Vergi Sorumluluğunun Devrine Yönelik Sözleşme – Temerrüt Faizi

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Kararı (*) Esas No: 2008/10988 – Karar No: 2010/1653 – Tarih: 15.02.2010 Anonim Şirket                                                            Hisse Senedi Alım Satımı               […]

Yorum yok

TTK Madde 3

III – Ticari işler MADDE 3– (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.

1 Yorum