TTK 326 için arşiv

TTK Madde 326

c) Komanditerin iflası MADDE 326– (1) Şirket ve iflas hâlinde masası veya şirket alacaklıları, iflas etmiş bir komanditerin masasına başvururlarsa, bunların, müflis komanditerin kişisel alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur.

1 Yorum