TTK 5 için arşiv

Kıymetli Evrakın Zayii – İptal Davası – Görevli Mahkeme – Ticari İş – Ticari Dava – Çekişmesiz Yargı İşleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı Esas No:2012/404, Karar No:2012/12243, T:11.07.2012 Kıymetli Evrakın Zayii İptal Davası Ticari İş Ticari Dava Çekişmesiz Yargı İşleri Özet: Ticaret hukukunda yer alan çekişmesiz yargı işleri bakımından  asıl  görevli  mahkeme asliye mahkemesidir. Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali davalarına asliye ticaret mahkemesinde bakılır. TTK’nun 4 ve 5. maddeleri özel nitelikte bir usul […]

Yorum yok

TTK Madde 5

2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler[1] MADDE 5– (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine [2] bakmakla görevlidir. (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce […]

3 Yorum