TTK 50 için arşiv

TTK Madde 50

1. İlke MADDE 50– (1) Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir.

1 Yorum