TTK Madde 525

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, 525 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan madde şöyleydi;

‘‘II – Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri

MADDE 525 (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan şirketlerin Türkiye şubelerinin müdürleri, şubeye özgü finansal tablolarının ayrıntılı şekliyle, şubesi oldukları şirketin ve varsa bu şirketin dâhil bulunduğu topluluğun, yılsonu tablolarının özetlerini ve yıllık raporlarını merkezin tabi olduğu hukuka göre gerekli olan onaylanmalarından itibaren altı ay içinde 524 üncü madde hükmü uyarınca Türkiye’de yayımlarlar.’’.