Video: Bilişimin Ticaret Hukukuna Etkileri Paneli

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi’nce düzenlenen “Bilişimin Ticaret Hukukuna Etkileri” konulu panele ilişkin video görüntüleri aşağıda yer almaktadır.

Panelin ilk oturumunda, Ticaret kanununda bilişim hukuku hükümleri Av. Taner SEVİM ve Av. Ali Osman ÖZDİLEK tarafından ele alınmıştır.

İkinci oturumunda ise Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne ilişkin hususlar ise Av. Nihan GÜNELİ ve Av. Serhat KOÇ tarafından değerlendirilmiştir.

Bilişimin Ticaret Hukuna Etkileri – 1. Oturum 

Bilişimin Ticaret Hukuna Etkileri – 2. Oturum – E-İmza – KEP – Elektronik Tebligat

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma – Haluk Alacaklıoğlu

Birçok ülkede aile şirketlerine kurumsallaşma desteği veren Family Business Advisors (Aile Şirketleri Danışmanlığı) kurucusu Dr. Haluk ALACAKLIOĞLU; lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, Yüksek Lisans derecesini (MBA) Harvard Business School’da 1983’te şeref derecesiyle tamamlamıştır. Alacaklıoğlu, American University of London‘da 2007 yılında “ Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim” teziyle Doktora çalışmasını tamamlamıştır.

Dr. Haluk ALACAKLIOĞLU hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetimi – Cumhur Bilgili

İMKB ve SPK desteğiyle Kurumsal Risk Yönetimi Derneği’nin 09 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirdiği “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Kurumsal Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemelerinin, Şirketlerdeki Uygulamalar ve Ekonomik İstikrar Üzerindeki Yansımaları” başlıklı seminerin “Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları, Faydaları ve Zorlukları” konulu panel bölümünde Brisa Risk Yönetimi Müdürü Dr.Cumhur Bilgili’nin konuşması..

Dr.Cumhur Bilgili hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.