Zamanaşımı Süreleri için arşiv

TTK Madde 6

I – Zamanaşımı MADDE 6– (1) Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.

1 Yorum