YARALI

1979 yılında Ankara’da doğan YARALI, ilkokulu Bursa Hürriyet İlkokulu’nda, Ortaokul ve Liseyi Artvin Yusufeli Çok Programlı Lisesi’nde okudu. 1997-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde lisans eğitimi aldı. 2003 yılında Avukatlık stajını tamamlayarak İstanbul Barosu levhasına kaydoldu. 2010 yılında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 yılında Trabzon Askeri Mahkemesinde askeri hakim olarak askerlik görevini tamamladı. 2011 yılı Güz döneminde New York’ta bulunan Columbia Hukuk Fakültesi‘nde, vergi denetimi konusunda akademik araştırmalarda bulundu. Halen, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Yaralı, İstanbul Barosu Vergi ve İdare Merkezi, Tüsiad Şirketler Hukuku Çalışma Grubu ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği üyesidir.

ÇEVRİMİÇİ ÇALIŞMALAR

 1. Ticaret Kanunu.net – Kurucu/Editör

KİTAPLAR

 1. Limited Şirketin Kamu Borçlarından Müdürlerin ve Ortakların Sorumluluğu (Yaklaşım Yayınları, 1. Baskı Ağustos 2010/2.Baskı Nisan 2011)
 2. Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları C.I (Yaklaşım Yayınları, Haziran 2012)
 3. Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu (Ernst&Young Yayınları, Haziran 2013)

MAKALELER

 1. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası, Yaklaşım Yayınları, Sayı:216, Aralık 2010.
 2. Vergi Denetiminde 6009 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklik ve Yenilikler I-II, Yaklaşım Dergisi, Sayı 221/222, Mayıs/Haziran 2011 (Prof.Dr. Selahattin TUNCER ile ortak hazırlanan makale)
 3. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Yaklaşım Yayınları, S:238, Ekim 2012, s.230-241.
 4. Asker Kişilerin Şikayet Hakkı, İstanbul Barosu Dergisi, Eylül/Ekim 2012, Cilt:86, Sayı: 2012/5, s.307-318.
 5. Danıştay Kararları Işında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti, Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXI, S.2, s.  543-551.

YAZILAR

 1. Şirketlere Yönelik Yeni Türk Ticaret Kanunu Araştırması, Kurumsal Yönetim Dergisi, sayı:16, Yaz 2012, s.62-63
 2. Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TTK 1530), TicaretKanunu.Net, 19.07.2012
 3. Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedi Devri ve Devrin Sınırlandırılması, TicaretKanunu.Net, 4.1.2013.
 4. 10 Soruda Yıllık Faaliyet Raporu, Dünya Gazetesi, 14.01.2013, s.4.
 5. 10 Soruda Bağlılık Raporu, Dünya Gazetesi, 16.02.2013, s.10 (Yard.Doç.Dr. Ali PASLI ile ortak hazırlanan yazı)
 6. Hangi anonim şirketlerin genel kurullarında kurumsal temsilci çağrısı yapılmalı?, Dünya Gazetesi, 14.03.2013 (Yard.Doç.Dr. Ali PASLI ile ortak hazırlanan yazı)
 7. Fonlar Sermayeye Dönüştürülmeden Sermaye Artırımı Yapılabilir mi?, Dünya Gazetesi, 21.06.2013, s.12.
 8. Ortak Alacağının Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulmasında YMM-SMMM Raporu,Dünya Gazetesi, 03.10.2013, s. 12.

ROPÖRTAJLAR

 1. 10 Soruda Değişen TTK, Capital Dergisi, Ocak 2013, s. 66-67.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir