Özelge: Limited şirket pay senetlerinin satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi

Anonim şirketlerde hisse senedi bastırılmışsa, çıkarılan hisse senetlerinin iki yıl elde tutulduktan sonra devrinden elde edilen kazanç gelir vergisine tabi tutulmamaktadır (GVK mükerrer m. 80/1-b.1).

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 593. maddesi ile limited şirketlerde de esas sermaye payı için pay senedi çıkarılabileceği öngörülmüştür. TTK’nın söz konusu düzenlemesi sonrasında limited şirketlerde çıkarılan pay senetlerinin devrinden elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olup olmadığı konusunda uygulamada tereddütler oluşmuştur.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 14.04.2014 tarih ve 62030549-120[Mük.80-2012/954]-906 sayılı Özelge’sinde özetle,

  • limited şirket paylarının menkul kıymet olarak kabul edilemeyeceğini,
  • limited şirket ortaklarının pay senetlerinin satışının GVK mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin uygulamasında hisse senedi olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığını,
  • limited şirket pay senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançların, aynı maddenin (4) numaralı bendi kapsamında değer artış kazancı olarak vergilendirileceğin,

belirtmiştir.

Özelge’nin tam metni için buraya tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir