6335 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanununda Yapılan Değişiklikler

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.06.2012 tarihi itibarıyla TBMM’de kabul edildi.

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 6103 sayılı Yürürlük Kanunu’nda yapılan değişiklikler gerekli açıklamalar ile birlikte madde metinlerine işlenmiştir.

6335 sayılı Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN DEĞİŞEN, EKLENEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN MADDELERİ

DEĞİŞEN MADDELER

TTK 4 TTK 207 TTK 472
TTK 5 TTK 210 TTK 473
TTK 24 TTK 310 TTK 478
TTK 25 TTK 336 TTK 505
TTK 26 TTK 343 TTK 528
TTK 27 TTK 349 TTK 552
TTK 33 TTK 353 TTK 553
TTK 35 TTK 354 TTK 554
TTK 38 TTK 358 TTK 562
TTK 39 TTK 376 TTK 585
TTK 51 TTK 395 TTK 586
TTK 64 TTK 397 TTK 587
TTK 88 TTK 398 TTK 605
TTK 138 TTK 400 TTK 616
TTK 139 TTK 401 TTK 635
TTK 145 TTK 403 TTK 644
TTK 147 TTK 404 TTK 1522
TTK 149 TTK 407 TTK 1524
TTK 156 TTK 408 TTK 1526
TTK 157 TTK 422 TTK 1527
TTK 166 TTK 431 TTK 1534
TTK 169 TTK 457 TTK Geçici Madde 1
TTK 171 TTK 461 TTK Geçici Madde 6
TTK 174 TTK 462
TTK 175 TTK 470
TTK 186 TTK 471

Ayrıca, 6335 sayılı Kanunun 42 nci maddesi 6102 sayılı Kanunda yer alan;

1) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığının”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığından”, “Sanayi ve Ticaret Bakanlığına”   ibareleri sırasıyla “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığının”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığından”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına”,

2) “Ulaştırma Bakanlığınca” ibareleri “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca”,

3) “Denizcilik Müsteşarlığı”, “Denizcilik Müsteşarlığının”, “Denizcilik Müsteşarlığınca”, “Denizcilik Müsteşarlığına”, “Denizcilik Müsteşarlığından” ibareleri sırasıyla “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığı”, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının”, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca”, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına”, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından”,

şeklinde değiştirilmiştir. 

EKLENEN MADDELER

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜMLER

6103 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNUN DEĞİŞEN, EKLENEN VE YÜRÜRLÜKTEN KALKAN MADDELERİ – (Bkz. 6103 sayılı TTK Yürürlük Kanunu)

DEĞİŞEN MADDELER

 • Madde 12
 • Madde 17
 • Madde 18
 • Madde 20
 • Madde 22
 • Madde 26
 • Madde 28
 • Madde 42

Ayrıca, 6335 sayılı Kanunun 48 inci maddesi 6103 sayılı Kanunda yer alan;

1) “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”,

2) “Denizcilik Müsteşarlığı” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”,

şeklinde değiştirilmiştir.

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN HÜKÜMLER

 • Madde 12/Dördüncü fıkra
 • Madde 13
 • Madde 24
 • Madde 25/Birinci fıkra son cümle

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir