TTK Madde 1033

bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı

MADDE 1033 (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında hüküm ifade eder.

(2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır.

Sayfa istatistigi: 3.528 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 1033 – 6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir