1. GEREKÇE/Madde 107 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 121 inci maddesinden alınmıştır.

  2. Prof. Dr. Arslan KAYA’nın Madde Açıklaması

    ‘‘TTK m. 107 (Sözleşme yapma yetkisi)
    TTK m.107 hükmü eTTK m.121 hükmünün tekrarıdır. Dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Tekrar aynen yapılmıştır, oysa örneğin “..adına sözleşme yapma” ibaresi acentelik ilişkisinin niteliğine uygun olarak “adına ve hesabına sözleşme yapma” şeklinde düzeltilebilirdi.’’

    Arslan KAYA, ‘‘Acentelik İle İlgili Yenilikler’’, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 59

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir