TTK Madde 1261

VI- Birlikte kusur

MADDE 1261 (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğramasına yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir.

Sayfa istatistigi: 3.151 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 1261 – 2002 Atina Sözleşmesinin 6 ncı maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir