TTK Madde 1265

X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları

MADDE 1265 (1) Taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamları aleyhine bu Bölümde düzenlenen zararlar dolayısıyla dava açılmışsa, bu kişiler, zararın görevlerini yerine getirdikleri sırada meydana gelmiş olduğunu ispatlamak şartıyla, taşıyana ve fiilî taşıyana bu Bölümde tanınan savunma imkânlarından ve sorumluluk sınırlarından yararlanabilirler.

Sayfa istatistigi: 3.286 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 1265 – 2002 Atina Sözleşmesinin 11 inci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir