TTK Madde 17

III – Donatma iştiraki

MADDE 17 (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır.
GEREKÇE/Madde 17 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 19 uncu maddesini karşılamaktadır. Mevcut sistemi değiştirecek bir sebebe rastlanmamıştır. Kanunda yer alıp almaması deniz ticareti kitabında tartışılmış bulunan donatma iştiraki korunduğuna göre, amaca hizmet eden hükmün korunması gerekir.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site