TTK Madde 20

2. Ücret isteme hakkı 

MADDE 20 (1) Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.
GEREKÇE/Madde 20 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 22 nci maddesinden alınmıştır.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site