TTK Madde 368

4. Ticari mümessil ve vekiller

MADDE 368– (1) Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.
GEREKÇE/Madde 368 – Yönetim kurulunun ticarî mümessil ve vekil tayin etme yetkisi devredilemez niteliktedir. Bu nitelik 368 inci ve 375 inci maddenin (d) bendi hükmünden anlaşılmaktadır. Yönetimin 367 nci maddeye göre devredilmiş olması, yönetim kurulunun söz konusu yetkisini ortadan kaldırmaz.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site