TTK Madde 372

3. İmza şekli

MADDE 372 (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

Sayfa istatistigi: 13.043 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 372 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 322 nci maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir