TTK Madde 372

3. İmza şekli

MADDE 372 (1) Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirketin unvanı altında imza atarlar. 40 ıncı maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Şirket tarafından düzenlenecek belgelerde şirketin merkezi, sicile kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası gösterilir.

Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Etiketler:

Sayfa istatistigi: 6.320 okunma - Bu Sayfayı YazdırabilirsinizGEREKÇE/Madde 372 – Bu hüküm, 6762 sayılı Kanunun 322 nci maddesinin tekrarıdır.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site