TTK Madde 44

c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki

MADDE 44 (1) Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları, adlarıdır.

(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur.

Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Etiketler:

Sayfa istatistigi: 6.523 okunma - Bu Sayfayı YazdırabilirsinizGEREKÇE/Madde 44 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinden aynen alınmıştır.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site