TTK Madde 445

I – İptal sebepleri

MADDE 445 (1) 446 ncı maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Sayfa istatistigi: 18.100 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 445 – Hüküm, 6762 sayılı Kanunun 381 inci maddesinin tekrarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir