TTK Madde 450

III – Kararın etkisi

MADDE 450 (1) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

Sayfa istatistigi: 6.216 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 450 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 383 üncü maddeden aynen alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir