TTK Madde 580

I – En az tutar

MADDE 580 (1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.

(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.

Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Etiketler:

Sayfa istatistigi: 7.098 okunma - Bu Sayfayı YazdırabilirsinizGEREKÇE/Madde 580 – Maddede, şirketin niteliği ve esas sermaye belirlenmiş ve kanun değişikliklerinden kaçınmak amacıyla ikinci fıkra öngörülmüştür.

Önerge: Görüşülmekte olan 96 sıra sayılı Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 580 inci maddesinin “I- Asgari tutar” şeklindeki madde kenar başlığının “I-En az tutar” şeklinde; ayrıca birinci fıkrasında geçen “yirmibeşbin Türk Lirasıdır.” ibaresinin “onbin Türk Lirasıdır.” şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Önerge – Gerekçe: Limited şirketler için belirlenmiş olan asgari sermaye miktarının, ekonomik gerçekler değerlendirilerek ve asgarî sermayenin Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabileceği de göz önüne alınarak, onbin Türk Lirası olarak değiştirilmesinde yarar görülmüştür.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site