TTK Madde 594

II – Pay defteri

MADDE 594 (1) Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır.

(2) Ortaklar pay defterini inceleyebilir.

Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Etiketler:

Sayfa istatistigi: 3.872 okunma - Bu Sayfayı YazdırabilirsinizGEREKÇE/Madde 594 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 519 uncu maddesinin tekrarıdır.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site