TTK Madde 6

I – Zamanaşımı

MADDE 6 (1) Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.
GEREKÇE/Madde 6 – 6762 sayılı Kanunun 6 ncı maddesini karşılayan bu hükmün kaynağı 1926 tarihli Ticaret Kanununun 642 nci maddesidir.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site