TTK Madde 620

1. Olağan karar alma

MADDE 620 (1) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

Kategori: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Etiketler:

Sayfa istatistigi: 6.802 okunma - Bu Sayfayı YazdırabilirsinizGEREKÇE/Madde 620 – Madde, olağan karar alma yetersayısını düzenlemektedir.


Ersin ÇAMOĞLU, Limited Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar, Yaklaşım Dergisi, Kasım 2012.

Abdullah ERDOĞAN, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Şirket Genel Kuruluna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, Sa. 3, s.39-60.

Yorum Yapın

İsim *

E-posta *

Site