TTK Madde 634

II- İflâsın bildirilmesi ve konkordato talebi

MADDE 634- (Değişik: 28/2/2018-7101/63 md.) (1) İflâsın bildirilmesi ve konkordato talebine anonim şirket hükümleri uygulanır.

………………………………………………………………

[1] Bu maddenin “II – İflasın bildirilmesi veya ertelenmesi” olan başlığı, 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Sayfa istatistigi: 7.267 okunma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir