TTK Madde 944

2. Bayrak şahadetnamesi

MADDE 944 (1) Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren ancak bir yıl için geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar.

(2) Türkiye’de yapılmış olup da 940 ıncı madde gereğince Türk Bayrağını çekme hakkına sahip bulunmayan gemilere, Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca[1], teslim edilecekleri yere kadar geçerli olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir.

(3) 941 inci maddenin ikinci fıkrası ile 942 nci maddede yazılı hâllerde, bayrak şahadetnamesi, izin süresi için geçerli olmak üzere Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca[2] düzenlenir.[1]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığınca” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

[2]     6335 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi ile “Denizcilik Müsteşarlığınca” ibaresi “Ulaştırma, Denizcilik  ve  Haberleşme  Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.


Sayfa istatistigi: 5.217 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 944 – 6762 sayılı Kanunun 828 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir