TTK Madde 99

II – Ölüm ve kısıtlılık hâlleri

MADDE 99 (1) Sözleşme süreli olup da taraflardan biri bu süre içinde ölür veya kısıtlanırsa her iki taraf ve kanuni temsilcileriyle halefleri on gün önceden haber vermek şartıyla cari hesap sözleşmesini feshedebilir. Ancak, artan tutarın ödenmesi, hesabın 94 üncü maddeye göre kapatılması gereken tarihte istenebilir.

Sayfa istatistigi: 5.286 okunma
  1. GEREKÇE/Madde 99 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 97 nci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir