Yayınlar

Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu – İsmail Cem Soykan

İstanbul Üniversitesi Hukuku Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı araştırma görevlisi İsmail Cem SOYKAN’ın hazırlamış olduğu ”Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu” adlı eser, On İki Levha Yayıncılık tarafından Ocak 2012’de yayınlanmıştır.
Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
ÖNSÖZ
Elinizdeki çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırladığım “Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu” konulu yüksek lisans tezimdir. Tez, 11.07.2011 tarihinde Prof. Dr. Mehmet HELVACI (Başkan), Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN, Prof. Dr. Arslan KAYA (Danışman), Prof. Dr. Tekin MEMİŞ ve Yard. Doç. Dr. Ali PASLI’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliği ile başarılı bulunmuştur.
Çalışmamız, tezlerin savunuldukları şekilleri ile yayımlanması ilkesine paralel olarak, tek bir dipnotun çıkarılması ve bir paragrafta ifade değişikliği yapılmasının dışında, aynen sayın jüri üyeleri önünde savunulduğu şekli ile yayımlanmaktadır. Aynı ilke gereği, tezimizin enstitüye teslim tarihi olan Haziran 2011’den bu güne kadar konu ile ilgili olarak yayımlanmış eserler de çalışmaya işlenememiştir. Ancak burada, konumuz ile ilgili bağlantılarını da gözeterek, iki esere özellikle dikkat çekmek istiyorum.
Bunlardan birincisi sayın hocam Prof. Dr. Ömer TEOMAN tarafından kaleme alınan ve Yargı Dünyası Dergisi’nin Haziran 2011 tarihli 186. sayısında yayımlanan “Görev Süresi Dolan Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu” isimli makale; ikincisi ise sayın hocam Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN tarafından yazılmış bulunan ve Oniki Levha Yayınlarından Ekim 2011’de yayımlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler” başlıklı kitaptır. Eğer çalışmamızın yeni basılarım yapmak kısmet olursa, diğerleri ile birlikte, andığımız bu eserler de çalışmamıza işlenecektir.
Hiç kuşku yok ki önsözler saygı, sevgi ve şükran duygularının dile getirilmesi için önemli bir vesiledir. Bu vesile ile saygıdeğer hocalarıma karşı olan teşekkür borcumu yerine getirmek, benim için çok zevkli bir görevdir.
Burada ilk olarak sayın hocam Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN’e teşekkür etmek isterim. Sayın Hocam tezin savunulduğu günün akşamı İsviçre’den telefon ederek beni tebrik etmek lütfunda bulunmuş, böylelikle bana çok büyük bir gurur ve mutluluk yaşatmıştır. Çalışmalarımın Hocam tarafından takip edildiğini bilmek, ilerleyen günlere ilişkin sorumluluğumu artırmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı sayın hocam Prof. Dr. Mehmet HELVACI, başkanlığında sağlanan rahat çalışma ortamının yanı sıra, değerli öneri ve görüşleri ile yol gösterici olmuş, sadece bu çalışmam değil, ilerleyen çalışmalarım açısından da bana ışık tutacak kıymetli değerlendirme ve tecrübelerini benimle paylaşmıştır. Hocam’a şükran borçluyum.
Sayın hocam Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN tezimi en küçük ayrıntısına kadar okuyup değerlendirmiş, gerek tezin yazım aşamasında gerek sonrasında kendisine her danıştığımda değerli görüşlerinden yararlanmama imkân sağlamıştır. Hocam asistanlığımın ilk gününden bu yana ilgisini ve desteğini üzerimden eksik etmediği gibi detaylara gösterdiği özenle daha iyinin ve daha güzelin her zaman mümkün olduğunu bana öğretmiştir. Bu nedenle tezimin Hocam’ın değerlendirmesinden geçmiş olması, benim için ayrıca önemlidir. Hocam’a çok teşekkür ediyorum.
Değerli zamanından ayırarak jürimde yer almayı kabul eden ve beni onurlandıran sayın hocam Prof. Dr. Tekin MEMİŞ tezimi satır satır okumuş, kıymetli görüş ve eleştirilerini paylaşmış, başka hukuki soru ve sorunlar açısından da yol göstermiştir. Hocam’a teşekkürlerimi sunarım.
Henüz ilk makalemi yayımlamak konusunda beni teşvik eden sayın hocam Doç. Dr. Füsun NOMER ERTAN, asistanlığımın ilk gününden tezin savunuluğu tarihe kadar her zaman çalışmalarımın geldiği aşamayı takip etmiş; tezin bir an önce yazılıp savunulması için beni cesaretlendirmiş ve desteklemiştir. Hocam’a çok teşekkür ederim.
Sayın hocam Yard. Doç. Dr. Ali PASLI, kendisi ile tanışmamdan bugüne değin benden desteğini (ve tabir bağışlanırsa “ağabeyliğini”) hiçbir zaman esirgememiştir. Tezimi baştan sona büyük bir titizlikle
değerlendiren Hocam, son derece önem verdiğim görüş ve önerilerini benimle paylaşmaktan çekinmemiş, çalışmanın sadece içeriği değil, planı açısından dahi baştan sona rehberlik etmiştir. Tüm ilgisi ve desteği için Hocam’a müteşekkirim.
Sayın hocalarım Yard. Doç. Dr. Alihan AYDIN ve Yard. Doç. Dr. M. Fatih ARICI gerek tezim konusunda gerek diğer hususlarda ne zaman ihtiyaç duysam kıymetli görüşlerini benimle paylaşmıştır. Önümde sayın hocalarım Yard. Doç. Dr. Alihan AYDIN, Yard. Doç. Dr. M. Fatih ARICI ve Yard. Doç. Dr. Ali PASLI gibi örnekler bulunması, benim için çok büyük bir şanstır. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederim.
Bu tezin ilk danışmanı, danışmanlığımı kabul ederek beni onurlandıran sayın hocam Prof. Dr. Ömer TEOMAN’dır. Konunun seçilip çalışmanın planlanması, Hocam’ın danışmanlığında gerçekleşmiştir. Fakat tezin yazım sürecinde Hocam’ın sağlık sebepleri ile emekli olması nedeniyle çalışma kendisinin danışmanlığında tamamlanamamıştır. Bununla birlikte sayın Hocam desteğini benden eksik etmemiş, kendisini her ziyaretimde değerli görüş ve önerilerini paylaşma lütfunda bulunmuş, tezin tamamlanıp savunulmasını takiben süratle yayımlanması konusunda da beni teşvik etmiştir. Henüz hukuk fakültesinin üçüncü sınıfında ortaklıklar hukuku derslerinde tanıştığım ve anonim ortaklıklar hukukunun da tamamını kendisinden öğrendiğim Hocam’a minnet borcum sonsuzdur.
Sayın hocam Prof. Dr. Ömer TEOMAN’ın emekliliğini takiben tez danışmanlığımı kabul eden sayın hocam Prof. Dr. Arslan KAYA bana her açıdan destek olmuştur. Sayın Hocam bilgisini paylaşmadaki cömertliği ile çalışmaya her açıdan ışık tutmuş, çalışmanın geniş kapsamlı olmasını sağlamış, fikirlerimi savunmam ve konu hakkında daha önce söylenenleri sorgulamam konusunda beni cesaretlendirmiştir. Çalışmaya başlarken temel amacım ve en çok dikkat ettiğim husus, tezimi konuyla ilgili yazılmış benzer eserleri ve buradaki görüşleri ortaya koyan bir derlemeden öteye geçirebilmekti. Eğer bir nebze dahi olsa bunu başarabildiysem, Hocam sayesinde olmuştur. Sayın Hocam yalnızca tezle ilgili olarak ve tezin yazım sürecinde değil, her zaman ve her konuda ilgisini ve desteğini esirgememiş, engin hoşgörüsü ile tezin rahat bir çalışma ortamında yazılıp tamamlanmasını sağlamıştır. Hocam olmadan bu noktaya gelebilmem mümkün olmazdı; kendisine çok teşekkür ediyorum.
Bu çalışma, sevgili annem Remziye SOYKAN ve sevgili babam Av. Nazmi Ali SOYKAN’a ithaf olunmuştur. Kendileri, iyi bir eğitim alabilmem için benden henüz onbir yaşında iken ayrılma fedakârlığında bulunmuşlar, yıllarca tek evlâtlarını en iyi ihtimalle haftada bir kez görebilmişlerdir. Karşılaştığım tüm zorluklarda istisnasız her zaman yanımda olan, beni hep destekleyen, ömrümün sonuna kadar kendilerine muhtaç olacağım sevgili anne ve babamın haklarını herhangi bir biçimde ödemem mümkün olmadığı gibi, aslında onlara teşekkür etmenin bir yolu da yoktur. Hayattaki tüm gayretim, onlara layık bir evlât olabilmek içindir. Sevgili anne ve babama Allah’tan sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyorum.
Sadece akademik çalışmaların değil, herhangi bir çalışmanın başarı ile yapılıp tamamlanabilmesi, insanın iç huzura sahip olmasını gerektirmektedir. Bana bu huzuru sağlayan, sevgili Damla (Av. Damla ÜÇER) olmuştur. Kendisi yaklaşık yedi yıldır hiçbir zaman eksik etmediği sevgisi, desteği ve sabrı ile bana her daim mutluluk vermiş, en sıkıntılı anlarımda hep yanımda bulunmuştur. Ona ne kadar teşekkür etsem azdır; gülen gözlerinin hiç solmamasını, her zaman sağlıklı, mutlu ve yanımda olmasını diliyorum.
Çalışma gerek savunma öncesinde gerek sonrasında tarafımca tashih edilmiş olmasına rağmen, okuyucuya son bir tashihten daha geçtikten sonra sunulmak istenmiştir. Değerli meslektaşım ve mesai arkadaşım, Anabilim Dalımız Araştırma Görevlisi İbrahim Çağrı ZENGİN, kıymetli zamanından ayırarak bu son tashihi büyük bir özveri ve titizlikle gerçekleştirmiş; çalışmaya göz nurunu katmıştır. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Son olarak sayın Erol ÖZ şahsında, eserin yayımını üstlenen ve büyük bir özenle gerçekleştiren Oniki Levha Yayıncılık A.Ş.’nin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Beyazıt, 17.12.2011
İsmail Cem SOYKAN

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.