Haber

Anonim Şirket Yönetim Kurulu ve Sorumluluğu – Ender Dedeağaç/Oğuzhan Sapan

Ankara Barosu avukatlarından Av.Ender DEDEAĞAÇ ve Stj.Av.Oğuzhan SAPAN tarafından hazırlanan ”Anonim Şirket Yönetim Kurulu ve Sorumluluğu” adlı çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.
Çalışmanın İçindekiler kısmı şu şekildedir;

I.          İÇİNDEKİLER
II.         KISALTMALAR
III.         YÖNETİM KURULU
A.        YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
1.     Seçilme
2.     Azil
B.        BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ
C.        YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ENGEL HALLER
1.     Kanundan Kaynaklanan
2.     Esas Sözleşmeden Kaynaklanan
D.        YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI
E.        YÖNETİM KURULU KARARLARIN GEÇERLİLİK KOŞULU
F.        YÖNETİM KURULU KARARLARININ SAKATLIĞI
G.        YÖNETİMİN DEVRİ
H.        TESCİL VE İLAN ŞARTI
IV.       YÖNETİM KURULUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A.        YÖNETİM KURULUNUN HAKLARI
1.     Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
2.     Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları
B.        YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.     Özen Borcu
2.     Sır Saklama Yükümlülüğü ve Rekabet Yasağı
3.     Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı
4.     Müzakereye (Toplantıya) Katılma Yasağı
V.        YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU
A.        HUKUKİ SORUMLULUK
1.     Genel Olarak
2.     Sorumluluk Halleri
3.     Birlikte Sorumluluk (Farklılaştırılmış Teselsül) ve Sorumluluktan Kurtulma
4.     İspat Yükü
5.     İbra ve Sulh
6.     Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmayan Üyenin Alınan Karardan Ötürü Sorumluluğu
7.     Yeni Yönetim Kurulu’nun Eski Yönetim Kurulu’nun Karar ve Eylemlerinden Sorumluluğu
8.     Yönetim Kurulunun Sorumluluğu Açısından Ultra Vires Kuralı
9.     Zamanaşımı
10.    Ceza Davasının Tazminat Davasına Etkisi
11.    Yetkili Mahkeme
B.        CEZAİ SORUMLULUK
C.        VERGİ HUKUKUNDAN VE KAMU ALACAKLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK
VI.       TİCARİ MÜMESSİL VE VEKİLLER
VII.       KAYNAKÇA

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.