Uncategorized

Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi – Himmet Koç

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Himmet Koç tarafından yazılan “Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi” başlıklı makale, Medeniyet ve Toplum Dergisi, Güz 2017, Cilt 1, Sayı 2’de yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

ÖZET

Anonim şirketlerde iç yönerge kavramı iki farklı durumu kullanmak için düzenleme altına alınmıştır. Bunlardan bir tanesi TTK m. 419/2 kapsamında genel kurul toplantı esaslarının düzenlendiği iç yönergedir. Diğeri ise TTK m. 367’de esasları düzenlenen, anonim şirketin yönetim yapısına ilişkin iç yönergedir. Bu iki tür iç yönergeden yönetim kurulunun çalışma alanına ilişkin olanı, diğerine nazaran daha büyük bir önemi haizdir. Yönetim kurulunun işleyişine ilişkin önemli konuların düzenlendiği iç yönergeler, anonim şirketler hukuku bakımından olmazsa olmaz mekanizmalardan bir tanesidir. Örneğin, yönetim yetkisini devretmek isteyen bir yönetim kurulu, bunu ancak bir iç yönerge ile yapabilecektir. İç yönergeler ayrıca değişik hukuki kurumlarla yakın ilişki içerisindedir. İç yönergelerin yakın ilişki içerisinde oldukları kurumların başında anonim şirket esas sözleşmesi, kurumsal yönetim ilkeleri, iç kontrol sistemi ve iç denetim sistemi gelmektedir. Esas sözleşme, kurumsal yönetim, iç denetim ve iç kontrol sistemi kavramları; iç yönerge çerçevesinde açıklanmaya muhtaç kavramlardır. Esas sözleşme, şirketin kuruluşu, işleyişi, finansal denetimi gibi hususların yer aldığı ana metinlerdir. Kurumsal yönetim ilkelerine gelince, bunlar da şirketlerin daha şeffaf, adil, hesap verilebilir ve sorumluluk ilkelerine uygun bir şekilde yönetilmelerini sağlamayı amaçlar. İç kontrol sistemi ve iç denetim de anonim şirketin finansal konularda daha sağlam ve kurallara uygun hareket etmesini gerçekleştirebilme amacı güder Mezkur çalışmada da bu kavramlar teker teker açıklandıktan sonra bunların iç yönergeler ile olan münasebetleri izah edilmeye çalışılacaktır.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.