Haber

Esas sözleşme değişikliklerinin 1 Temmuz 2014'e kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir

Anonim şirketlerin esas sözleşmelerini ve limited şirketlerin şirket sözleşmelerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri için Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ‘in 2. maddesi ile öngörülen süre 1 Temmuz 2014 tarihinde sona ermektedir.
Nisap: Söz konusu değişikliklerin yapılmasına yönelik olarak yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacaktır. Söz konusu toplantılarda  şartları bulunsa bile imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna yönelik TTK m. 454 uygulanmayacaktır (Bkz. 6103 sayılı Kanun, m. 22/2 ve 20/2).
Gerekli değişikliklerin yapılmaması: Öngörülen süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.