Haber

Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması – Kürşat Göktürk – Mehmet Çelebi Can

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK ve araştırma görevlisi Mehmet Çelebi CAN’ın İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2011, Cilt:2 Sayı:2, s. 257-295’de yayınlanan ”Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması” adlı makalesine buradan ulaşabilirsiniz.

Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması
ÖZET
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketler hukukunda uygulama alanı kazanan farklılaştırılmış teselsül ilkesi,
müteselsil borçluların şahsi indirim nedenlerini dış ilişkide alacaklıya karşı kullanmasına olanak sağlamaktadır. Makalede ağırlıklı olarak kaynak İsviçre hukukundaki değerlendirmeler göz önünde bulundurulmak suretiyle bu yeni kurumun özellikle dış ilişki bakımından anlamı ve Bankacılık Kanununun şahsi iflasa ilişkin düzenlemesinin, farklılaştırılmış teselsül ile ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 
 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.