Haber

Finans Hukuku Sertifika Programı – 10 Mart/1 Nisan 2012

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Finans Hukuku Sertifika Programı – 10 Mart/1 Nisan 2012 

Programın Amacı
Ulusal ve uluslararası alanda gelişen ve değişen finansal ilişkilerle ve işlemlerle bağlantılı olarak hukuk alanında bu konuya yönelik artış gösteren “Finans Hukuku” uzmanı ihtiyacını gidermek ve disiplinler arası şekilde finans alanında çalışan veya finans piyasası ile bağlantılı faaliyetlerde bulunan şirketleri finansal yatırım hukuku, finansal araçlar, kurumlar ve finans hukukunun işleyişi hakkında bilgilendirmek amacıyla Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, tarafından, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile uzman uygulamacı, hukukçu ve akademisyenlerin katılımıyla Finans Hukuku Sertifika programı düzenlenmektedir. Programda, finans hukuku alanında yaşanan İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, İcra-İflas Hukuku ve Ticaret Hukuku’na ilişkin sorunlar, Yargıtay ve Danıştay kararlarının yanı sıra ilgili kurum uygulamalarının ışığında incelenecektir.

Programın Hedef Kitlesi
Finans Hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen avukat, işletmeci, iktisatçı, finans-ekonomi yahut bankacılık alanında çalışanlar, stajyer avukat ve hukuk fakültesi öğrencileri; finans piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri ve çalışanları ile konuyla ilgilenen tüm meslek gruplarıdır.

Konu Başlıkları

 • Sermaye Piyasalarının Tanıtımı ve Düzenlenme Amaçları
 • Türkiye Finansal Piyasalarının Kurumsal Organizasyonu
 • Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının Genel Yapısı ve İşleyişi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Birleşme
 • Çağrı Yolu ile Pay Toplanması ve Zorunlu Çağrı
 • Sermaye Piyasası Kanunu Taslağının Getirdiği Yenilikler
 • Sermaye Piyasası Hukuku ve Yatırımcıların Korunması
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı ve Kamuyu Aydınlatma
 • Sermaye Piyasalarında Denetim, Gözetim ve Yaptırımlar
 • Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları
 • Sermaye Piyasalarının Tanıtımı ve Düzenlenme Amaçları
 • Türkiye Finansal Piyasalarının Kurumsal Organizasyonu
 • Vadeli işlem ve Opsiyon Borsasının Genel Yapısı ve İşleyişi
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bölünme, Birleşme
 • Çağrı Yolu ile Pay Toplanması ve Zorunlu Çağrı
 • Sermaye Piyasası Kanunu Taslağının Getirdiği Yenilikler
 • Sermaye Piyasası Hukuku ve Yatırımcıların Korunması
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzı ve Kamuyu Aydınlatma
 • Sermaye Piyasalarında Denetim, Gözetim ve Yaptırımlar
 • Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurumları
 • İMKB Mevzuat ve İşleyişi
 • Sağlam Bir Finans Sisteminin Standartları ve Türkiye Değerlendirmesi
 • Sermaye Piyasaları Mevzuatı Çerçevesinde Türkiye’de
 • Türev Piyasalara ilişkin Düzenlemeler ve Dünyadaki Gelişmeler
 • Milletlerarası Türev Piyasalar ve İşlemleri
 • Aracı Kurumlar ve Yatırım Hizmetleri
 • Yeni TTK’nın Sermaye Piyasası Kanunu’na Etkileri
 • Yönetim Kurullarının Yapısallaşma Sorunu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kurumsal Yönetime Katkısı
 • Yatırım Seferberliği Sürecinde Yatırım Kulüplerinin Önemi
 • Borsa Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yöntemleri
 • Varlık Yönetim Şirketleri
 • Kaydi Sistem
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • Elektronik Genel Kurul
 • Finansal Alandaki Üst Kurulların Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve İşlemler-Sermaye Piyasası Kurulunun Görev ve Yetkileri
 • Finansal Suçlar
 • Manüpilasyon, İnsider Trading, Kara Paranın Aklanması
 • Finansal Piyasalarda Örtülü Kazanç Aktarımı
 • Finansal Açıdan Birleşme&Devralmalar ve Tahkim
 • Banka Sözleşmeleri
 • İktisadi Etik ve Finansal Krizler
 • Halka Açık Anonim Ortaklılarda Yönetim Hakimiyet Değişikliği ve Çağrı
 • Aracı Kurumların Mali Durumunun Bozulması ve Tedbirler-Tasfiye
 • Bağımsız Denetim
 • Bankacılık Kanunun Amacı ve Kapsamı
 • Bankanın Faaliyet İzninin Kaldırılması ve Fona Devri
 • Bankacılık Mevzuatının İcra ve İflas Hukuku Bakımından Analizi
 • Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü
 • Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
 • TMSF, Fon Hukuku ve Fona Devredilen Bankaların Tasfiyesi
 • Takasbank ve İşlemler
 • Finansal Meslek Birliklerinin Görev, Yetki, Teşkilat ve İşleyisi
 • Faktoring

Programa Katılım Ücreti
Programa katılım ücreti 1.620, Öğrenci ve stajyer avukatlar için katılım ücreti 1.080 TL’dir (KDV dahildir)

Programa Başvuru
Son Başvuru Tarihi: 02 Mart 2012 saat: 17.00
Başvuruda bulunmak için online başvuru formunu doldurunuz.
Sertifika Programı
Sertifika programı afişi için tıklayınız

Ödeme Bilgileri
Açıklama: Özyeğin Üniversitesi
Finansbank Gayrettepe (966) hesap numarası 31199687, IBAN TR430011100000000031199687 numaralı hesaba havale/eft ile ödeme yapılabilir.

Ödeme yapılırken Ad Soyad ve Program Adı Finans Hukuku Sertifika Programı veya ( Finans Huk. Ser. Prog.) belirtilmelidir. Açıklamalar kısmında programa katılacak kişilerin ad ve soyadları mutlaka yer almalıdır.

Program Tarihi
Program 10.03.2012 – 01.04.2012 tarihleri arasında 4 hafta sonu (Cumartesi ve Pazar), toplam 85 ders saati sürecektir. Ders 9.00-18.00 saatleri arasındadır.

Program Sertifikası
Katılımcılara program sonrasında ”Katılım Sertifikası” verilecektir. Programın amacı ve katılımcı sayısı dikkate alınarak Özyeğin Üniversitesi başvuruları kabul etmeme hakkına sahiptir. Programın açılması için asgari 15 başvuru olması gerekmektedir. Program 70 kişi ile sınırlıdır.

 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.