Genel

Finansman Sözleşmesi

Finansman Sözleşmesi, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu‘nun 39/1. fıkrasında şu şekilde tanımlanmıştır;

”Finansman sözleşmesi, her türlü mal veya hizmet alımının, malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişinin nam ve hesabına mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte doğrudan satıcıya ödeme yapılması suretiyle kredilendirilmesini öngören sözleşmedir.”

Kanun’un 39/3. fıkrası ile, Finansman sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.