6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Geçici Madde 12

GEÇİCİ MADDE 12- (Ek:6/12/2018-7155/21 md.)

(1) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.